Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aljoša Feldin

Vseh ključnih besed je 189, ki se skupaj pojavijo 294 krat.
42 ključnih besed (22.22 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 147 krat (50 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
15x10.2%Slovenija
11x7.48%finančna matematika
7x4.76%analiza
6x4.08%podjetje, trg, poslovanje podjetja
5x3.4%uspešnost poslovanja, energetika, modeli, konkurenca
4x2.72%strategija, zakonodaja, liberalizacija
3x2.04%teorija iger, avkcije, monopoli, telekomunikacije, informacijska tehnologija, električna energija
2x1.36%okolje, ekonomska rast, optimizacija, elektrogospodarstvo, distribucija, konkurenčnost, mobilna telefonija, mednarodne primerjave, Evropa, transport, dinamični modeli, uporaba računalnikov, elektronsko poslovanje, struktura, cena, game theory, prodaja, trgovanje, matematika, tržna struktura, gospodarski kriminal, elektroenergetika, trendi
1xkomparacije, javne finance, nakup, algoritmi, podjetništvo, pospeševanje, tehnologija, kalkulacije, ekonometrija, gospodarska gibanja, cikli, financiranje, obdavčenje, ekonomske teorije, teorija rasti, numerična analiza, javna naročila, numerične metode, Elektro Gorenjska, ekonomski razvoj, case study, avtorslo pravo, tehnološki razvoj, primerjave, dejavnost, izvajanje, posredniki, programski inženiring, obračuni, metodologija, oblikovanje cene, razvojna dejavnost, EU, informacijski sistemi, Internet, tipi, informatika, usklajevanje, mednarodne ekonomske integracije, telefon, storitve, stroški, energija, mednarodne pogodbe, Nuklearna elektrarna Krško, koncesije, licence, avtorstvo, kultura, poslovno komuniciranje, digitalni računalniki, datoteka, tveganje, javni razpis, produkcija, energetski sistemi, energetski objekti, elektroindustrija, poraba, organizacija, investicije, ekologija, pogodbe, prihodek, kvaliteta, finančni fair play, nogomet, pravila, Trimo, industrijsko podjetje, zahtevana cena, indeks, temni bazeni, točka preloma, kazni, strategija podjetij, intervali zaupanja, prebit regresija, oblikovanje cen, struktura trga, monopol, cenovna diskriminacija, cenovna deskriminacija, ponudbena cena, vzdrževalec trga, loterija, vedenjska ekonomija, teorija pričakovane koristnosti, economic theories, obeti, teorija obeta, deregulacija, cene naftnih derivatov, oligopol, market, behavioral finance, vpliv finančne krize, racionalne odločitve, visokofrekvenčno trgovanje, hipotekarna posojila, finančna kriza, pricing, models, assets, cestni promet, Avtoprevoz Tolmin, programi, Bayesove igre, načrtovanje mehanizmov, oglaševanje, sankcije, karteli, ZDA, konkurenčno pravo, oligopoli, Dorfman-Steinerjev pogoj, Hotellingov model prostorske konkurence, trženje, promocija, panoge dejavnosti, poslovne enote, Hit, meritve, ekonomtrija, igralništvo, zaporedno ravnotežje, ravnotežje tresoče roke, risk management, cases, analysis, mobilna tehnologija, probability, statistics, organizacijske strukture, politika, mathematics, diskriminacija, funkcija koristnosti, učinki prelivanja, Nashevo ravnotežje, vgnezdeno ravnotežje, inovativnost, integrabilnost, Walrasova funkcija povpraševanja, izdatkovna funkcija, Slutskyjeva enačba, varnost