Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jože Andrej Čibej

Vseh ključnih besed je 55, ki se skupaj pojavijo 82 krat.
18 ključnih besed (32.73 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 45 krat (54.88 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x13.33%modeli
4x8.89%krediti
3x6.67%bančništvo, banke, obrestna mera
2x4.44%podjetje, analiza, planiranje, primeri, založništvo, simulacije, stroški, obresti, investicije, projekti, komparacije, računovodstvo, bančno poslovanje
1xverjetnost, študije, vodenje projektov, projektna organizacija, tveganje, novi proizvodi, finančno poslovanje, likvidnost, denarni tokovi, informacijski sistemi, podsistemi, denarna sredstva, finančno planiranje, grafi, poslovanje podjetja, teorija, informacijska tehnologija, zaloge, trg kapitala, vzajemni skladi, optimizacija, case study, terjatve, povpraševanje, ponudba, vrednost, portfolio, zakonodaja, kalkulacije, inflacija, amortizacija, finančna matematika, skladišča, Slovenija, knjigotrštvo, produkcija, matematika