Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Oto Norčič

Vseh ključnih besed je 40, ki se skupaj pojavijo 49 krat.
8 ključnih besed (20 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 17 krat (34.69 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x17.65%zgodovina
2x11.76%politična ekonomija, Slovenija, ekonomski vidik, kapitalizem, kmetijstvo, ekonomske teorije, ekonomisti
1xrazvoj, protestantizem, cerkev, filozofija, kmetje, etika, komunizem, fašizem, reševanje problemov, socializem, liberalizem, religija, trgovina, sociološki vidik, sociologija, merkantilizem, EU, agrarna politika, ekonomski razvoj, naravno bogastvo, donos, post-keynesianizem, renta, reforme, usklajevanje, družbenoekonomski odnosi, mesta, fevdalizem, programi, struktura, spremembe, podeželje