Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mitja Kovač

Vseh ključnih besed je 342, ki se skupaj pojavijo 751 krat.
129 ključnih besed (37.72 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 538 krat (71.64 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
38x7.06%Slovenija
33x6.13%zakonodaja
31x5.76%analiza
17x3.16%mednarodne primerjave
14x2.6%EU
13x2.42%raziskave
9x1.67%ekonomski vidik
8x1.49%direktive ES, primeri, avtorsko pravo, intelektualna lastnina, pogodbe, turizem
7x1.3%zaščita, podjetje, zaposlovanje
6x1.12%zaščita potrošnika, trg delovne sile, pravni vidik, plače, zgodovina
5x0.93%patenti, ZDA, sankcije, trendi, gospodarski kriminal, stroški, spremembe
4x0.74%trg, davki, uspešnost poslovanja, blagovne znamke, politika, organizacija, gospodarsko pravo, case study, javna naročila, korupcija
3x0.56%standardi, investicije, obdavčenje, kontrola, zdravstvo, brezposelnost, goljufija, obveznosti, cena, efektivnost, ekonomski razvoj, etika, potovanja, sodišča, projekti, poslovanje podjetja, storitve, informacije, trg kapitala, Nemčija, informatika, pravo, odpadni material, kazensko pravo, okolje, razvoj, informacijska tehnologija
2x0.37%mednarodno pravo, odgovornost, sporazumi, strategija, bančno poslovanje, partnerstvo, banke, bančništvo, poslovna morala, meritve, javne finance, registracija, živilska industrija, pravna oseba, kultura, javni sektor, investicijski skladi, reforme, pogodbeno pravo, mladina, izvršba, turistični proizvod, diskriminacija, študenti, gradbeništvo, Velika Britanija, neposredne tuje investicije, visoko šolstvo, terjatve, delovna razmerja, management, prehrana, davčni sistemi, računovodstvo, izboljšave, pravo družb, lastništvo, Kitajska, podjetništvo, konkurenca, nočitve, javni razpis, problematika, regionalni razvoj, kultura podjetja, demografija, pranje denarja, človekove pravice, Španija, avtorstvo, prispevki, varstvo podatkov, ekonomija blaginje, tveganje, delodajalci, delovno pravo, kadri, pristojnost, konflikti, finance, economic aspect, research, pogajanje, trgovina
1xdohodek, nadzorni odbor, poslovni plani, stečaj, religija, air traffic, bolezni, written orders, industrial enterprises, cases, financiranje, aircraft industry, financial market, siva ekonomija, povpraševanje, pravice, ponudba, upravni postopek, Danska, stroški dela, indeksi, minimum, kapital, obvladovanje tveganj, evtanazija, medicina, potrošnik, ekonomske teorije, zdravje, transakcijski stroški, likvidnost, accidents, securities, upravni odbor, optimization, nadzor vodenja podjetja, ekonomska rast, manager, osebne finance, upravljanje, information, poslovne enote, odškodnina, obligacijsko pravo, zbornice, članstvo, evidenca, licence, prekrški, asimetrične informacije, varstvo okolja, ekologija, emisijski kuponi, standardizacija, strukturni skladi, ocene, izobraževanje, zavarovalni zavodi, zavarovalstvo, premoženjsko zavarovanje, zavarovalne premije, solventnost, Pediatrična klinika, usklajevanje, faktura, cilj, menice, čeki, Italija, odločanje, ustave, Avstrija, mednarodno poslovanje, družbena odgovornost, delovni pogoji, politični sistemi, demokracija, podatki, osebnost, legal procedure, obdobje 2010 - 2013, judicature, pravni postopek, elektronsko poslovanje, referendum, igre na srečo, krediti, poslovno okolje, kreditna sposobnost, notranja politika, volitve, reklamacije, finančni instrumenti, potovalni uradi, Internet, transport, varnost, statistika, uravnotežen seznam ciljev, neverbalno komuniciranje, Heineken, Pivovarna Laško, prevzemi podjetij, združitve podjetij, radio, mediji, pivovarstvo, embalaža, prodajalna, tehnologija veriženja podatkovnih blokov, socialna politika, tipi, Airbnb, ekonomska politika, mednarodna trgovina, revizija, spol, kriminal, multinacionalne družbe, delovno mesto, žensko delo, Adidas, čevljarstvo, mednarodno sodelovanje, šport, poslovni model, Nike, regulacija, kriptovaluta, neodvisnost, Katalonija, gostinstvo, živila, gospodinjstva, majhna podjetja, delavci, zaposlenost, revščina, potrošnja, komparacije, civilno pravo, borze, svetovna politika, analysis, legal aspect, international comparisons, trends, plačilni promet, legislation, crises, družbenoekonomski odnosi, vojna, society, inequality, income, delo za določen čas, počitnice, delovni čas, delovna organizacija, invalidi, dopusti, vedenjske znanosti, zaposlovanje invalidov, tarife, SAZAS, medkulturno delovanje, aplikacija, komuniciranje, Jugoslavija, sestanki, institucije, javne službe, flow of commodities, psysical distribution, Radler, kmečki turizem, kvaliteta, socialna varnost, davčna utaja, reševanje problemov, mednarodne finance, arbitraža, Evropa, merila, mobilna telefonija, privatizacija, vrednostni papirji, nevronske mreže, trgovanje, umetna inteligenca, Slovennija, migracije, brexit, produktivnost, mortaliteta, panoge dejavnosti, Capsula Mundi, mednarodne ekonomske integracije, lokalna samouprava, občine, podjetnik, testi, delniške družbe, Črna gora, finančni trg, kohezijska politika, mednarodne ustanove, umetnost, Ljubljana, programi, dvojno obdavčenje, sredstva, pogoji