Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bogomil Ferfila

Vseh ključnih besed je 558, ki se skupaj pojavijo 903 krat.
89 ključnih besed (15.95 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 434 krat (48.06 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
54x12.44%diplomske naloge
47x10.83%Magistrske naloge
40x9.22%Združene države Amerike
24x5.53%Slovenija
13x3%ZDA
12x2.76%Evropska unija
11x2.53%politični sistemi, Diplomska dela
8x1.84%gospodarstvo
7x1.61%Republika Slovenija
6x1.38%Zakonodaja
5x1.15%Kitajska, volilni sistemi, politika
4x0.92%Ustave, Nemčija, Indija, Politični sistemi, kohezijska politika, volitve, Predsedniki, Danska, Države Evropske unije, European Union, demokracija, človekove pravice
3x0.69%Japonska, ekonomski razvoj, financiranje, Finska, Avstrija, terorizem, izobraževanje, zgodovina, Norveška, politični sistem, Javna politika, Volilne kampanje
2x0.46%javne politike, okoljevarstvena politika, magistrske naloge, Švedska, etnične skupine, United States, oboroženi spopadi, gospodarska kriza, Predsedniške volitve, črpanje evropskih sredstev, Hrvaška, Množični mediji, Italija, Zgodovinski vidik, dvodomnost, Mednarodni odnosi, Kanada, kolonializem, mednarodna zaščita, Trgi (Ekonomija), Ekonomska rast, politične stranke, ustava, javna diplomacija, Korejski polotok, religija, lokalna samouprava, migracije, socializem, razvoj, zavarovalništvo, Mehika, zakonodaja, Študije primerov, Tuje naložbe, Izrael, Brazilija, Podjetja, Kuba, varnostna politika, mednarodni odnosi, Češka, EU, davčni sistemi, država, Zaposlovanje, Trg dela, Izobraževalna politika, Družbena odgovornost podjetij, orožarska zakonodaja, Trajnostni razvoj
1xbiografije, volilna pravica, Bosna in Hercegovina, tranzicija, ženske v politiki, enakopravnost, vojni konflikti, voditelji, azilna politika, politična ideologija, mirovna pogajanja, strukturalna analiza, lokalna politika, integracija, spolno izkoriščanje, boj proti trgovini z ljudmi, razlika med spoloma, sekuritizacija, osebnost, delo, strankarska pripadnost, ameriške predsedniške volitve, primerjava politik, znakovni jezik, zavarovalne premije, zavarovalne odškodnine, kulturne razlike, varnost, Avstralija, simbolni rasizem, gibanje čajank, brezposlenost, aktivna politika zaposlovanja, Trtji rajh, Severna Koreja, politike blaginje, vizumske politike, vizum, jezikovne manjšine, osebe s posebnimi potrebami, civilna družba, kongres, rase, japonska vojska, mitologija, multikulturalizem, predsedniške predvolitve, komunistične partije, predsedniška volilna kampanja, Palestina, 2008, Država, Ugled, Diplomacija, imidž, marketinško upravljanje, tuji državljani, Narodni parki, Varstvo okolja, nepovratna sredstva, nacionalni programi, zasebno financiranje, javno financiranje, Pravna zaščita, znamčenje države, Predsedniški sistem, Fleksibilnost, Brezposelnost, Osebni podatki, Računalništvo v oblaku, Informacijska družba, Zasebnost, Regulacija, Kulturna dediščina, Pravni sistemi, Oblikovanje politik, The United Statesʼ Supreme Court, Upravljanje, Kulturni spomeniki, združitev, Demokratična ljudska republika Koreja, Nizozemska, Antarktika, politiki, ekonomska rast, decentralizacija, prebivalstvo, upravljanje, mediji, množični mediji, Egipt, teorije, politika enega otroka, novinarstvo, mednarodno pravo, organizacija, merjenje inovativnosti, plačni sistem, raziskave in razvoj, nacionalni inovacijski sistem, Republika Koreja, žvižgači, predsedniki, zgodovinski pregled, Republika Hrvaška, družba, Irak, 2012, Kmetijska politika, odpadki, EFQM, ameriška diplomacija, diplomati, NJM, občinska uprava, proračun, tržaško vprašanje, model CAF, novi javni menedžment, evropska sredstva, mesijanizem, Svet Evrope, mednarodne konvencije, Royal Dutch Shell, multinacionalna podjetja, črpanje finančnih sredstev, karizmatično vodenje, evropska finančna sredstva, poslovanje, Operativni program razvoja človeških virov, vodstvene kompetence, nesnovna kulturna dediščina, Francija, naftna industrija, evidenca prebivalstva, metliško obredje, Jugoslavija, nadzor, Evropska Unija, kemično orožje, biološko orožje, jedrsko orožje, mednarodna varnost, organizacije, politična participacija, manjšine, politične komunikacije, globalna družba, Phare, programi, zgodovinski pregledi, globalizacija, regionalni razvoj, e-voting, hegemonija, e-volitve, pristojne institucije, proračunski proces, zunanja politika, razvojno sodelovanje, podjetništvo, strukturni skladi, državna pomoč, Osnovna šola Kolezija, Hewlett-Packard d.o.o., Evropski socialni sklad, socialna kriza, militarizacija, Arktika, modeli, britanski imperij, dekolonizacija, organizacijska struktura, vodni viri, gospodarska rast, tržna znamka države, ekonomske integracije, privatizacija, Jordanija, proporcionalni sistem, jezik, množične komunikacije, ločevanje odpadkov, Podsaharska Afrika, mednarodna pomoč, ideologija, ravnanje z odpadki, naravni viri, organiziranost, večinski volilni sistem, študentje, univerza, politična zgodovina, kohezijska politika EU, subkultura, industrijska politika, staranje prebivalstva, Namibija, Bocvana, Afrika, rodnost, predsedniški sistemi, državne meje, kohezijski sklad, parlament, visoke šole, predsednik, NATO, razvojna strategija, Organizacija Združenih narodov, korejski konflikt, Zgornje Posočje, družbeni razvoj, čezmejno sodelovanje, kriza, davčna politika, Inovacijska politika, države v razvoju, Sirija, avtokracija, Evropa, Libija, Zaupanje, Integracijski procesi, Politični procesi, svetovna oblika vladavine, ustanovni očetje EU, združevanje Evrope, ustanovni očetje ZDA, Parlament, evropska kohezijska politika, Evropske naložbe, European investments, Gospodarski razvoj, European regions, evropski strukturni in investicijski skladi, Evropske regije, združevanje ZDA, Politično komuniciranje, pravice otrok, Trgovanje z ljudmi, trgovina z otroki, Ukrajina, Človekove pravice, Oboroženi boj, Otroci, Mednarodni kriminal, Donald John, 1946-, Trump, predsedniška kampanja, elektorski sistem, Nacionalizem, Evropeizacija, ustavnost, demokratizacija, diplomska dela, Sovražni govor, Begunci, Poročanje, obdobje Meiji, okupacija Japonske, vrhovna sodišča, sodbe, mestna občina), Ljubljana (Slovenija, Javno-zasebno partnerstvo, Projekti, poročanje medijev, begunska kriza, Mirno reševanje mednarodnih sporov, negativna kampanja, Arbitraža, Mejni spori, Etnični odnosi, Makedonija, ameriški politični sistem, Poslovna etika, Živalski vrt Ljubljana, Javni zavodi, sodobni živalski vrtovi, Predsedniški kandidati, Država blaginje, varstvo človekovih pravic, kršitve človekovih pravic, vplivanje, nacionalna varnost, sooblikovanje, finance, večetnične družbe, mednarodne finančne institucije, migrantska kriza, ilegalne migracije, uspeh mirovne operacije, Mercosur, talibani, strategija, vojna v Afganistanu, ameriška vojska, konsociativna demokracija, federalizem, vojna proti terorizmu, ujetniki, zavore in ravnovesja, omejitev oblasti, ustavna demokracija, konstitucionalizem, vojaške komisije, Guantánamo, pristojnosti, državni svet, parlamentarizem, veto igralci, Federalizem, skupni trg, trgovinska bilanca, podnebna adaptacija, podnebna ublažitev, podnebna politika, okoljski diskurz, Potrošniki, Skandinavija, Okoljska politika, Podnebje, Vrhovno sodišče ZDA, Orožje, pravica do imetja in nošenja orožja, drugi amandma, Vpliv, Ustava ZDA, skandinavske države, deležniki, Zasebne šole, Javne šole, Zgodovinski razvoj, Blaginja, trgovinski sporazum., Šolstvo, Mednarodna podjetja, Nagrajevanje, Reforme, trajnostnost, Hartzovi zakoni, Agenda 2010, Motivacija zaposlenih, varstvo okolja, oboroženo nasilje, socialni skladi, Mladina, Družboslovna metodologija, Organizacijska učinkovitost, ključni kazalniki, Javna uprava, Politika zaposlovanja, modeli demokracije, politologija prava, Obama, Politično predstavništvo, Predstavniška demokracija, nezaupanje, neposredno odločanje, Konsenz, Odločanje, Zaposleni, finančni trgi, Banke, Družbeni mediji, Tranzicija, Vzhodna Evropa, finančno varstvo potrošnikov, vedenjska ekonomika, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, Organization for Security and cooperation in Europe, OVSE, Vedenje potrošnikov, Finančne storitve, Barack Hussein, 1961-, Oborožene sile, Afroameričani, Portoriko, Asimilacija (Sociologija), Migracije, Etničnost, Rasna diskriminacija, Splošne knjižnice, Zdravstvena politika, Zdravstvo, Družina, Nasilje v družini, Statistični podatki, Informacije, Narodna identiteta, Centralna banka ZDA, Ženske, Politična participacija, Ekonomski odnosi, Nadvlada, Retorika, Semantika, Politika, Socialni kapital (Sociologija), Finančne krize, Vladna politika, Denarna politika, Občine, Politična strategija, države v tranziciji, strukturne spremembe, nemška piratska stranka, LiquidFeedback, tekoča demokracija, Davki, Davčni sistemi, Davčna politika, e-demokracija, Elektronska demokracija, Zunanja politika, Evropski parlament, Razvojna pomoč, Male države, Politične stranke, Pirati, samostojni podjetnik, Pravna ureditev, ameriški staroselci, Indijanci, nacizem, Združene države Amrike, orožarska politika, socialna politika, šolstvo, energetski viri, Zavarovanje, Gospodarske razmere, gospodarska gibanja, politični odnosi, energetska politika, European Parliament, Parlamenti, Bilateralni odnosi, Nacionalni interes, Nova Zelandija, Demokracija, Liberalizacija, Gospodarstvo, Zgodovinski pregledi, Hladna vojna, Zadolženost, tuje neposredne naložbe, Javne finance, Lokalna samouprava, Velika Britanija, Reševanje sporov, Korupcija, podjetniški ekosistem, zagonsko podjetje, Podjetniki, brazilsko investicijsko okolje, slovenska podjetja, neposredne tuje investicije, inovacije, kultura podjetništva, Organizirani kriminal, Zakonitost, klientelizem, Primerjalna analiza, Podjetništvo, Raziskovalna politika