Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mitja Kos

Vseh ključnih besed je 300, ki se skupaj pojavijo 393 krat.
45 ključnih besed (15 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 138 krat (35.11 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
13x9.42%zdravila
10x7.25%predpisovanje zdravil
8x5.8%zdravstvo
6x4.35%zdravljenje, uporaba zdravil
4x2.9%farmacevti, kakovost življenja, zdravljenje z zdravili, lekarniška dejavnost
3x2.17%poraba zdravil, starostniki, stroškovna učinkovitost, promet z zdravili, količinska analiza, farmacevtska skrb, arterijska hipertenzija
2x1.45%trg zdravil, nova zdravila, farmakoekonomika, nakupno vedenje, lista zdravil, zakonodaja, metode, neželeni učinki zdravil, zdravstveno varstvo, disertacije, zdravstvena pismenost, terapevtske skupine zdravil, praktično usposabljanje, izdatki za zdravila, sodelovanje bolnikov, farmacija, hipertenzija, vloga farmacevtov, raziskave, polifarmakoterapija, analiza komedikacije, neželeni učinki, zdravljenje astme, metaanaliza, učinkovitost zdravil, serumski lipidi, vrednotenje, razvrščanje zdravil, zdravstvena tehnologija
1xkontracepcija, prejemniki kontraceptivov, sistem kakovosti, kompetenčni model, geriatrični bolniki predpisovanje zdravil neprimerna zdravila neželeni učinki zdravil starostniki terapija bolnikov polifarmakoterapija, dejavniki nakupa, vprašalniki, napake pri predpisovanju terapije, zdravila brez recepta, samozdravljenje, ravnanje, zdravstvena nega, izobraževanje farmacevtov, shranjevanje zdravil, pilotna študija, vrednotenje usposabljanja, aplikacija zdravil, študij, moralne dileme, analiza raziskav, vrednotenje vprašalnikov, zdravljenje hipertenzije, farmakoepidemiologija, analiza števila receptov, učinkovitost homeopatskih zdravil, analiza denarne vrednosti receptov, pravno okolje, tržne raziskave, ambulantno predpisovanje zdravil, hormonska kontracepcija, najvišja priznana vrednost, obnovljivi recepti, predpisovanje kontraceptivov, stroški lekarniških storitev, analiza stroškov, zakonska ureditev, uradna medicina, oblikovanje cen zdravil, vdihovalniki, inhalacijska terapija, pravilniki o zdravilih, analiza pravilnikov, zbiranje podatkov, finančni učinki pravilnikov, študenti farmacije, moralno presojanje, dejavniki tveganja prehranskih dopolnil, zdravstvene trditve, prehranska dopolnila, skupine prehranskih dopolnil, ledvične bolezni, medsebojno delovanje zdravil, peritonealna dializa, stroški zdravil, farmakologija, zdravljenje starostnikov, analiza trendov, antipsihotiki, duševne bolezni starostnikov, analiza terapij, metodologija navideznih pacientov, svetovanje bolnikom, shizofrenija, analiza interakcij, dnevni odmerki, otroci, analiza oseb, analiza denarnih vrednosti, predpisovanje antilipemikov, hiperlipidemija, samozdravljenje glavobola, umeščanje zdravil, posebne okoliščine, predpisovanje, antihipertenzivi, recepti, ICER mejna vrednost, mejne vrednosti, končna ledvična odpoved, analiza, markovska simulacija, oblikovanje cen, zdravstvena politika, preference splošne javnosti, modeliranje, simuliranje, osteoporoza, mladostniki, stroški promocije, farmakokinetika, interakcije učinkovin, psihofarmaki, homeopatija, meta-analize, interakcije, pregledne študije, upravljanje stroškov za zdravila, javno zdravje, klinična farmacija, težave z zdravili, zdravstveni izzidi, epilepsija, vloga farmacevta, antiepileptiki, klinični farmacevt, vloga, farmacevtske storitve, kontingenčno vrednotenje, plačevanje, trženje zdravil, kodeksi promocije zdravil, promocija zdravil, zdravstvena skrb, izvajanje skrbi, inovativna zdravila, obdelava podatkov, regulativa, primerjalne študije, potek zdravljenja, sladkorna bolezen, javne lekarne, sistem zunanje primerjave cen zdravil, imunoterapija, slovenski zdravstveni sistem, stroškovna učinkovitost zdravil, generična zdravila, farmacevtska industrija, varna uporaba zdravil, pravilna uporaba zdravil, imunoonkološka zdravila, zamenljiva zdravila, zdravstveni izdatki, doktorske disertacije, cene zdravil, določanje cen zdravil, primerjave cen, podatkovne zbirke, napovedana dejavnost, statistično vrednotenje vprašalnikov, ateroskleroza, začetna terapija, antilipemiki, redke bolezni, zdravila sirote, klinične raziskave, dostop do zdravil, dislipidemija, pilotne študije, delovanje v farmaciji, kompetence, celovitost načrtov, učni izidi, vsebinska validacija, vprašalnik, organiziranost, antikoagulacijske ambulante, randomizirane preiskave, astma, kontrolirane preiskave, analiza podatkov, sodelovanje pri zdravljenju, sedativno breme, kKlinične raziskave, meta analiza, farmacevtske kognitivne storitve, interakcije med zdravili, sindrom krhkosti, breme zdravljenja, ambulantno zdravljenje, bolnišnice, starejši ljudje, antiholinergično breme, analiza receptov, dabigatran eteksilat, antikoagulanti, rivaroksaban, apiksaban, ekonomska učinkovitost, varfarin, genotipizacija, medicina, sistematični pregled, analiza predpisanih učinkovin, odločanje v zdravstvu, financiranje zdravil, zdravstveno zavarovanje, finančni učinki raziskav, komplikacije, življenjski slog, odpadna zdravila, racionalno zdravljenje, urejenost astme, neuporabljena zdravila, zunanje lekarne, zakonodaja odpadnih zdravil, zbiranje odpadnih zdravil, kronična obstruktivna pljučna bolezen, dejavniki vpliva, klinični farmacevti, farmacevtsko ukrepanje, zakon o zdravilih, preskrba z zdravili, esencialna zdravila, motnje v preskrbi zdravil, zdravilne učinkovine analiza bolnikov analiza receptov analiza zdravil vrednotenje predpisovanja značilnosti bolnikov, ekonomski modeli, profilaksa z monoklonskimi protitelesi, respiratorni sincicijski virus, nefarmakološko zdravljenje, sistematični pregled literature, leto zdravstvenega kakovostnega življenja, pogajanja, dogovorjene cene, farmakološko zdravljenje, diagnostika revmatoidnega artritisa, evropske države, Slovenija kot referenčna država, mrežni pregled, referiranje, etiopatogeneza, farmakogenomika vrednotenje mnenj spletno anketiranje etična vprašanja statistične analize, farmakoterapijski pregled, težave povezane z zdravili, terapevtska skupina zdravil, zaviralci angiotenzinske konvertaze, starostna oslabelost, vrednost zdravil, javna lekarna, povprečen pacient, farmacevtski tehnik, kronične bolezni, prehranski dodatki, telesna aktivnost, prehrana, stari ljudje, osebe z motnjami v duševnem razvoju, antidepresivi, uspavala, obremenitve v lekarniških enotah, prihodki lekarniških enot, kakovost informacij, neprimerna zdravila, spletna stran, spletna lekarna, kakovost spletnih strani, organiziranost lekarn, eksplicitni kriteriji, slovenske občine, zdravljenje KOPB, najpogosteje izdana zdravila, zdravstveni izidi, sodelovanje pri zdravljenju z zdravili, lekarniške mreže, tehnika uporabe vdihovalnikov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije