Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Robert Cvetek

Vseh ključnih besed je 84, ki se skupaj pojavijo 92 krat.
6 ključnih besed (7.14 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 14 krat (15.22 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x21.43%navezanost, čustva
2x14.29%družina, partnerski odnos, disertacije, magistrske naloge
1xmultipla skleroza, kvaliteta življenja, cistična fibroza, pljučna hipertenzija, RDT terapija, integracija kvantitativnih in kvalitativnih metod, družinsko delovanje, negativni afekt, strategije regulacije, psihoaktivne substance, aleksitimija, depresivnost, telesna samopodoba, spoprijemanje s kronično boleznijo, zadovoljstvo s partnerskim odnosom, psihično zdravje, diplomske naloge, vzdrževanje abstinence, izkušnje zdravljenja zasvojenosti, čustvene spremembe, zasvojenosti, starševstvo, emocionalno starševstvo, zakonska in družinska terapija, otroci, težave, oblike zdravljenja zasvojenosti, zasvojenost od prepovedanih drog, očetje, matere, odvisnost, vrstniki, telesni odzivi, relacijska zakonska in družinska terapija, uglašenost, psihofiziologija, mladostnice, terapija, spoprijemanje, osamljenost, zgodnja odraslost, prehod v odraslost, religioznost, fenomenološki pristop, zadovoljstvo v partnerski zvezi, partnerstvo, humor, doživljanje samskosti, samskost, alkoholizem, odvisnost od alkohola pri ženskah, škodljivo raba alkohola, posledice prekomernega uživanja alkohola, diferenciacija jaza, iskanje smisla., prisotnost smisla, psihološka odpornost, stili humorja, čuječnost, individualno doživljanje, nenadna smrt, soočanje z rakom, podpora, žalovanje, travmatična izkušnja, alkohol, soočanje z nenadno smrtjo bljižnjega, travma, doživljanje raka, čustveno procesiranje, zadovoljstvo v družini., pozitivna in negativna emocionalnost, empatija, oče, rak, medosebni odnosi, mati, fenomenologija