Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marjan Smrke

Vseh ključnih besed je 201, ki se skupaj pojavijo 229 krat.
15 ključnih besed (7.46 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 43 krat (18.78 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x18.6%Diplomska dela
5x11.63%Religija
4x9.3%sekularizacija
3x6.98%religija, Jezus Kristus
2x4.65%teologija, verske skupnosti, Slovenija, Magistrske naloge, cerkev, ženske, zgodovina, katoličani, megacerkve, celibat
1xprozelitizem, vzgoja, avtokefalna pravoslavna cerkev, verski turizem, zahod, izobraževanje, romarska središča, verski marketing, Evropa, protestanti, jezuiti, preteklost, papež, biografije, civilna religija, menihi, protestantizem, kalvinizem, animirane serije, geneza, svastika, eksodus, stari Egipt, verski redovi, džainizem, Dekameron, duhovniki, kulturna religija, cultural religion, seksualna mimikrija, ženski redovi, Grmič, redovništvo, Simpsonovi, South Park, kreacionizem, ameriška družba, kateheza, Vekoslav, literarna dela, II. vatikanski koncil, anime, evolucionizem, človekovo telo, kriticizem, zgodovinski viri, besedilo, metodologija, Sveto pismo, srednji vek, vera, pluralizem, sociološke teorije, verska gibanja, rasna diskriminacija, pravo, družbena moč, enakopravnost, seksizem, krščanstvo, druga svetovna vojna, OZN, norme, vrednote, dokumenti, enciklike, poročanje, množični mediji, joga, Koran, patriarhat, feminizem, hinduizem, budizem, človekove pravice, svoboda zbiranja, sociologija religije, antropologija, bog, filozofija, smisel, družba, zgodovinski pregled, zakonodaja, kultura, mitologija, mistika, znanost, merjenje, konflikti, sinkretizem, novi ateizem, Ateizem, Sekularizem, Fundamentalizem, Nogomet, Šport, Tranzicija, Postsocializem, Hrvaška, Croatia, prikazovanja Marije, ljudska religija, Prehrana, ZDA, Amiši, poblagovljenje, Religije, Globalizacija, Medžugorje, Ljudska verovanja, Sociološki vidik, prehranska pravila, desekularizacija, konfesionalna religioznost, družboslovje, Verska pripadnost, otroški krst, neizbrisno znamenje, naravoslovje, študenti, Donald Trump, krščanski nacionalizem, predsedniške volitv, akademska prokrastinacija, izvirni greh., pandemija COVID-19, Španija, raziskava WWS, kulturna obramba, kulturna tranzicija, mladi Španci, tarot., reakcije verskih skupnosti, misticizem, odrešitev, fenomenologija, Blagovne znamke, Trženje, žrtvena metaforika, neosekularizacija, World Values Survey, družba tveganja, politični diskurz, diskurz, nedenominacionalizem, Flavijevo pričevanje, avtentičnost, politična mitologija, kultura strahu, blagovni ponaredki, evangelijci, Rimskokatoliška cerkev, obseg ateizma, RKC, grška religija, evangeličani, mimikretična akcija, binkoštno gibanje, afriška družba, mešane zakonske zveze, strpnost, anglikanska cerkev, Katoliški nauk, Protestantizem, Konfucijanstvo, Ekološka zavest, Načrtovanje rojstev, Spremembe, Združene države Amerike, ugled, Katolicizem, Papeži, Neoliberalizem, Kitajska, poganski miti, dekalog, deset božjih zapovedi, hermenevtika dvoma, božični mit, okrožnice, Verski pluralizem, Mešani zakoni, Medkulturni odnosi, znanstvena fantastika, "Novi ateizem"