Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matjaž Omladič

Vseh ključnih besed je 171, ki se skupaj pojavijo 188 krat.
10 ključnih besed (5.85 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 27 krat (14.36 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x29.63%matematika
3x11.11%finančna matematika
2x7.41%kopule, statistika, verjetnost, generatorji, vzorčenje, trgovalne strategije, strojno učenje, nevronske mreže
1xčasi prvih prehodov v markovskih verigah, markovski procesi, vzorčni načrt, stacionarni neodvisni procesi, karakteristicna funkcija, ravnovesje, neskončno deljiva porazdelitev, enostavno slučajno vzorčenje, konvolucija, stratificirano slučajno vzorčenje, SAMU, pristranskost, neodgovor, rotacija, negativna koordinacija, obremenitev poročevalskih enot, stalna slučajna števila, pozitivna koordinacija, Brownovo gibanje, kovariančna razdalja, generiranje, binomski model, tržna vrednost podjetja, resolvente, absorpcija, Hochschildova homologija, ciklična homologija, krepka zveznost, zaščitni portfelj, pogojna terjatev, markovske verige, prehodne matrike, verjetnost neplačila, kreditno tveganje, bonitetne ocene, do tveganja nevtralne vrednosti, Black-Scholesova parcialna diferencialna enačba, volatilnost, mera odvisnosti, uteževanje, zavarovanje pred tveganji, finančna kriza, struktura, tveganje, provizija, zapornikova dilema, zamejitveni skladi, strategija, teorija iger, temelji verjetnosti, pozavarovanje, premija, stohastične ureditve, porazdelitvene funkcije, Bayes' rule, Black-Litterman model, mean-variance optimization, multivariate normal distribution, kvantna teorija iger, Newcombov problem, extended centroid, involution, rojstno smrtni procesi, rings of quotients, zero product preservers, kalibracija, prime rings, projektivna bimodulska resolucija, nil ring, upper nilradical, Hochschildova kohomologija, periodična projektivna resolucija, usmerjeni cikli, Köthe conjecture, quasi-regular element, Jacobson radical, integral ring, ▫$\pi$▫-algebraic element, teorija tveganja, Marshallova kopula, life insurance, Chapman-Kolmogorov equation, Baum-Welch algorithm, microinsurance, dishonest transition function, hidden Markov models, transformacija, multistate models, Markov models, Allianz, Egypt Post, stohastične parcialne diferencialne enačbe, strukture regularnosti, Daubechiesjini valčki, case study, machine learning, Smith-Wilson algorithm, Matlab, insurance, verifikacija, revizijska sled, robotika, klinične študije, klinična preskušanja, globoko učenje, življenjsko zavarovanje, umrljivost, modeli smrtnosti, napovedovanje, SDTM, SDV, Walshev test, mediana absolutnega odklona, Mahalanobisov test, Nalimovov test, Grubbsov test, SDR, aplikacija, Dean-Dixonov test, statistična arbitraža, slučajni gozd, kreditna analiza, linearni strukturni model, hierarhični linearni strukturni model, težave multikolinearnosti, nenaklonjenost tveganju, diverzifikacija, algoritemsko trgovanje, delniški portfelji, optimizacija portfeljev, modeliranje verjetnosti propada podjetja, indeks Russell 3000, aktuarska matematika, Marshall-Olkinova kopula, porazdelitvena funkcija, analiza preživetja, odvisnost slučajnih spremenljivk, napovedni model, trtne kopule, kopula, statistične metode, simulacija, analiza sentimenta, tekstovno rudarjenje, klasifikacija, konvolucijske nevronske mreže, word2vec, strojno učenje v financah, arbitraža, besedni vektorji, napovedovanje delniških donosov, 10-Q finančna poročila, regresijske analize, časovne vrste, preizkušanje domnev, linearni modeli, dobiček, 8-K finančna poročila, ekonomija, poslovna matematika, algebra prirezanih poti