Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Rudolf Podgornik

Vseh ključnih besed je 36, ki se skupaj pojavijo 40 krat.
4 ključnih besed (11.11 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 8 krat (20 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x25%proteins, hidrodinamika, biomolecules, electrostatics
1xdigitalni model reliefa, razvoj reliefa, atomic force microscopy, electrophoresis, analitično modeliranje, colloidal interactions, aggregation, biofizika, deoksiribonukleinska kislina, računalniška grafika, kras, računalniško programiranje, sledenje svetlobnim žarkom, elastične deofrmacije, biophysics, vrtače, aeroprofili, stohastična Landau-Lifšiceva hidrodinamika, Helmholtzeve enačbe, stisljivi tokovi, hidrološka erozija, turbulentni tokovi, kavitacija, točkast izvor, nanokrogle, aerodinamika, potisk propelerja, dressed ions, strong coupling, charge regulation, weak coupling, Pareto optimalnost