Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Gorazd Planinšič

Vseh ključnih besed je 48, ki se skupaj pojavijo 59 krat.
10 ključnih besed (20.83 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 21 krat (35.59 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x14.29%physics
2x9.52%fizikalne naloge, physics education research, fizika, poučevanje, active learning, physics education, case study, dijakinje, dijaki
1xinteractive teaching, poučevanje fizike, interactive whiteboard, srednješolsko izobraževanje, educational aids, kontekst nalog, collaborative learning, experiments, educational research, case studies, investigative science learning environment, scientific explanations, scientific predictions, ISLE cycle, social constructivism, prism foil, scientific reasoning, Kepler's laws, mednarodne raziskave, engineering practices, group work, education, scientific practices, motivation, Engineering design, video analysis, conductive thread, high school, electromagnetic induction, splošna matura, Investigative Science Learning Environment (ISLE), razlike med spoloma, priljubljenost, študija primera, eksperimentalno delo, poučevalna strategija ISLE, projektno delo, project laboratory