Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Gorazd Planinšič

Vseh ključnih besed je 59, ki se skupaj pojavijo 70 krat.
10 ključnih besed (16.95 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 21 krat (30 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x14.29%physics
2x9.52%fizika, physics education research, case study, poučevanje, dijakinje, physics education, active learning, fizikalne naloge, dijaki
1xsrednješolsko izobraževanje, project laboratory, mednarodne raziskave, splošna matura, razlike med spoloma, kontekst nalog, ISLE cycle, poučevanje fizike, interactive whiteboard, experiments, scientific explanations, educational research, case studies, investigative science learning environment, scientific predictions, scientific reasoning, Kepler's laws, interactive teaching, collaborative learning, social constructivism, prism foil, educational aids, projektno delo, testni poskus, opazovalni poskus, razlaga., Investigative Science Learning Environment (ISLE), Engineering design, učna aktivnost, ISLE), radioaktivni vzorci, (radio)aktivnost, koncentracija radona, aktivni pouk, znanstvenoraziskovalno učno okolje (Investigative science learning environment, video analysis, conductive thread, eksperimentalno delo, electromagnetic induction, poučevalna strategija ISLE, Radon, študija primera, high school, education, motivation, scientific practices, engineering practices, group work, priljubljenost