Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Lucija Peterlin-Mašič

Vseh ključnih besed je 128, ki se skupaj pojavijo 154 krat.
16 ključnih besed (12.5 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 42 krat (27.27 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x9.52%analiza zastrupitev, Mur ligaze
3x7.14%peptidoglikani, sinteza, protimikrobne učinkovine, hormonski motilci, endokrini sistem, bisfenol A
2x4.76%bisfenol AF, bisfenol S, celične linije, serotoninski sindrom, citotoksičnost, zdravljenje, endokrinologija, motilci endokrinega sistema
1xproblematika prepovedanih drog, toksikološke preiskave, interindividualna variabilnost, opioidni sistem, zastrupitev, genetska variabilnost, UKC Ljubljana, 3-d]tiazol, knjižnica heterocikličnih spojin, tiopirano[2, testi, analiza podatkov, patogene bakterije, verižna reakcija s polimerazo, natrijevi kanali, peptidoglikan, sintezni kanabionidi, inhibitorji ligaz, metode, kalijevi kanali, psihoaktivne substance, MurD ligaza, osteoartritis, gremlin 1, kanabioidni receptorji, venlafaksin, biosinteza peptidoglikana, bazedoksifen, ligaze MurD, osteoporoza, reakcije II. faze, reakcije I. faze, metode dela, metabolizem bazedoksifena, ligaza MurE, zaviralci ligaz, rezistenca, ligaze MurE, ligaza MurD, antibiotiki, metabolizem v molekulah, estrogenost, delitev, bisfenol A-glicidil metakrilat, virtualno rešetanje, inhibitor, reaktivni metaboliti, estrogenski receptorji, metabolizem, ksenobiotiki, toksikologija, luciferaza, biosinteza, zastrupitve z gobami, testiranja, dojke, zaviralci topoizomeraze II alfa, zavrralci Hsp90, celični cikel, celična proliferacija, Rak (medicina), topoizomeraza, zastrupitve, psihotropna zdravila, bakterijska rezistenca, rak (medicina), bakterijska DNA giraza, klinične raziskave, TRE-Luc, izoflavoni, ekosistem, fitofarmacevtiki, fitoestrogeni, estrogenski receptor alfa, soja, ukrepi, zakonodaja, celična linija MDA-kb2, celična linija GH3, androgeni receptor, antagonisti PXR, tiroidni sistem, klinična slika, Center za zastrupitve, 3, 4, 2-etilheksil 2, glukokortikoidni receptorji, endokrini motilci, androgenski receptorji, 5-tetrabromobenzoat, toksičnost učinkovin, klinični znaki zastrupitev, steroidni hormoni, zastrupitve s kemikalijami, zastrupitve s poživili, zastrupitve z drogami, novejši bromirani zaviralci gorenja, vpliv na zdravje, zaviralci adrenergičnih receptorjev beta, paracetamol, analgetiki, antitrombotiki, Univerzitetni klinični center Ljubljana, farmakokinetika paracetamola, toksičnost paracetamola, preiskovani geni, verižna reakcija s polimerazo v realnem času, bisfenoli, interakcije zdravil, tramadol, toksikologija bisfenolov