Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matjaž Jeras

Vseh ključnih besed je 204, ki se skupaj pojavijo 223 krat.
15 ključnih besed (7.35 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 34 krat (15.25 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x8.82%matične celice, zdravljenje, imunski odziv, diagnostika
2x5.88%epigenetika, osteoporoza, verižna reakcija s polimerazo, krvodajalstvo, maščobno tkivo, regulatorni limfociti T, peptidno kartiranje, pretočna citometrija, metode, testiranje na prisotnost nukleinskih kislin, virus hepatitisa B
1xprehranska dopolnila, encimsko-imunofluorescenčni test, imunoglobulini razreda G, vitamin A, imuno-kemiluminiscenčni test, vitamin D, nevusi, pigmentne rašče na koži, vpliv sonca, klinične študije, faktor Xa, mešanica alogenskih monocitov, diagnostika kronične urtikarije, imunoglobulini razreda M, kronična urtikarija, kvaliteta življenja, medicina, retinol, starostniki, osteoklast, periferna kri, levkocitni koncentrat, kalprotektin, RANKL, koncentracija DNK, neadherentna rastna podlaga, kostna resorpcija, makriofagne kolonije vzpodbujajoči dejavnik, izolacija DNK, ulcerozni kolitis, statistična primerjava, tehnologija nCounter, primarna hemostaza, respiratoni virusi, virusne okužbe, bioinformatika, plazemska koncentracija, centralni živčni sistem, rak (medicina), prognostični dejavniki, mikro RNA, analiza vzorcev, arterijska kri, presejalno testiranje, transfuzijska medicina, primerjalne študije, epidemiološki podatki, človeška tkiva, kostna remodelacija, lipogeneza, kariotipizacija, fluorescenčna in situ hibridizacija, kostnina, adipociti, zakonodaja, laboratorijske raziskave, monociti, tioredoksinski sistem, oksidativni stres, polimeraza, citokini, imunska terapija raka, nadzor, dendritične celice, imunologija, priprava dendritičnih celic, etiologija duševne manjrazvitosti, telomeri, meritve krvnih vzorcev, afereza, fetomateralna krvavitev, protitelesa anti-HbF, karboanhidraza, fiziologija hemostaze, metabolizem trombocitov, rivaroksaban, merjenje aktivnosti faktorja Xa, odvzem krvi, testi, faktor RhD, botulinski toksin, patogeneza okužbe, PCR v realnem času, vzorci krvodajalcev, duševna manjrazvitost, krvodajalci, genotipizacija, nekiruruško pomlajevanje obraza, hialuronska kislina, kolagen, neželeni učinki dermalih polnil, sekundarna hemostaza, imunska pomanjkljivost, priprava mobilnih faz, tekočinska kromatografija visoke ločljivosti, kožekrilci, rekombinantni alergeni, diagnostična občutlljivost, deamidacija, monoklonska protitelesa IgG1, celična linija Jurkat, citotoksičnost, proliferacija, polifenoli, analitski sistem Immulite, analitski sistem ImmunoCAP, HIV cytokines protective antibodies ELISA Luminex Multiplex method, krvotvorne matične celice, alogenska presaditev, tkivna skladnost, presejanje, serološko testiranje, alergija, označevalci okužb, Treponema pallidum, primerjalne analize, celična linija HepG2, celična linija LNCaP, imunosupresija, kostni mozeg, popkovnično tkivo, kozmetika koža prebiotiki probiotiki, mezenhimske stromalne matične celice, nega kože spremembe na koži zdravljenje sladkorne bolezni informiranost bolnikov, mezenhimske matične celice akutna bolezen presadka mitogenska aktivacija limfocitov T alogenska aktivacija limfocitov T inhibicija T-celične proliferacije proliferacijski funkcijski testi, biološka zdravila infliksimab kakovost življenja kronična vnetna črevesna bolezen neželeni učinki, stres, koža kožne bolezni nega kože, Hhatitis B, Zzravstveni delavci, atopični dermatitis, koža, bela jelka, izvlečki, anketiranje bolnikov, pregled izdelkov, cepljenje, dendritične celice celično cepivo Wilmsov tumor 1 akutna mieloblastna levkemija verižna reakcija s polimerazo, immunotherapy vaccination mRNA adjuvants viruses HIV-1 LCMV influenza A virus, podporna terapija, kožne manifestacije, bolezen presadka, oksidacija metioninskih ostankov, afinitetna kromatografija, virus Zahodnega Nila, test Procleix, monoklonsko protitelo, FOXP3 jedrni transkripcijski dejavnik, tkivne rezne, rak danke, rak debelega črevesa, naravni regulatorni limfociti, transfuzija, okultni hepatitis B, humani levkocitni antigeni HLA, metoda Luminex, protitelesa, preživetje presadka, transfuzija krvnih pripravkov, human embryonic stem cells chromosome instability 18q deletion mosaicism, protitelesa IgA, protitelesa proti IgA, gelska kartica, encimskoimunski test, imunohistokemija, bilitranslokaza, farmakologija, osteoartritis, hondrociti, celične kulture, celični fiziološki pojavi, tehnike celične kultivacije, biomedicinski inženiring, osmolarnost, hrustanec, pulpozno jedro, faktor tumorske nekroze-alfa, regulacija genskega izražanja, virusne bolezni, metilacija DNA, jedrni transkripcijski dejavnik FOXP3, plazmidni standard, neposredna imunofluorescenca, laboratorijska diagnostika, ljudje, vnetje, adenovirusi, adenovirusne okužbe, zavračanje presadka