Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matjaž Jeras

Vseh ključnih besed je 197, ki se skupaj pojavijo 216 krat.
15 ključnih besed (7.61 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 34 krat (15.74 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x8.82%imunski odziv, matične celice, diagnostika, zdravljenje
2x5.88%virus hepatitisa B, pretočna citometrija, krvodajalstvo, regulatorni limfociti T, testiranje na prisotnost nukleinskih kislin, metode, maščobno tkivo, peptidno kartiranje, epigenetika, osteoporoza, verižna reakcija s polimerazo
1xprehranska dopolnila, vitamin A, encimsko-imunofluorescenčni test, imuno-kemiluminiscenčni test, retinol, diagnostika kronične urtikarije, klinične študije, faktor Xa, primarna hemostaza, sekundarna hemostaza, vpliv sonca, nevusi, kronična urtikarija, kvaliteta življenja, medicina, pigmentne rašče na koži, vitamin D, virusne okužbe, RANKL, neadherentna rastna podlaga, kostna resorpcija, makriofagne kolonije vzpodbujajoči dejavnik, osteoklast, mešanica alogenskih monocitov, protitelesa, preživetje presadka, zavračanje presadka, testi, izolacija DNK, koncentracija DNK, starostniki, rivaroksaban, analiza vzorcev, imunoglobulini razreda M, respiratoni virusi, statistična primerjava, periferna kri, levkocitni koncentrat, kalprotektin, ulcerozni kolitis, imunoglobulini razreda G, fiziologija hemostaze, presejalno testiranje, primerjalne študije, epidemiološki podatki, človeška tkiva, transfuzijska medicina, kostna remodelacija, fluorescenčna in situ hibridizacija, kostnina, adipociti, lipogeneza, zakonodaja, laboratorijske raziskave, monociti, tioredoksinski sistem, oksidativni stres, polimeraza, citokini, imunska terapija raka, nadzor, dendritične celice, imunologija, priprava dendritičnih celic, kariotipizacija, etiologija duševne manjrazvitosti, fetomateralna krvavitev, protitelesa anti-HbF, karboanhidraza, faktor RhD, meritve krvnih vzorcev, afereza, odvzem krvi, arterijska kri, metabolizem trombocitov, metoda Luminex, botulinski toksin, nekiruruško pomlajevanje obraza, PCR v realnem času, vzorci krvodajalcev, duševna manjrazvitost, telomeri, patogeneza okužbe, krvodajalci, hialuronska kislina, kolagen, neželeni učinki dermalih polnil, genotipizacija, merjenje aktivnosti faktorja Xa, protitelesa proti IgA, deamidacija, tekočinska kromatografija visoke ločljivosti, priprava mobilnih faz, kožekrilci, monoklonska protitelesa IgG1, polifenoli, celična linija HepG2, celična linija Jurkat, citotoksičnost, proliferacija, rekombinantni alergeni, diagnostična občutlljivost, serološko testiranje, presejanje, HIV cytokines protective antibodies ELISA Luminex Multiplex method, krvotvorne matične celice, primerjalne analize, Treponema pallidum, analitski sistem Immulite, analitski sistem ImmunoCAP, alergija, označevalci okužb, celična linija LNCaP, izvlečki, imunosupresija, kostni mozeg, popkovnično tkivo, kozmetika koža prebiotiki probiotiki, mezenhimske stromalne matične celice, nega kože spremembe na koži zdravljenje sladkorne bolezni informiranost bolnikov, mezenhimske matične celice akutna bolezen presadka mitogenska aktivacija limfocitov T alogenska aktivacija limfocitov T inhibicija T-celične proliferacije proliferacijski funkcijski testi, biološka zdravila infliksimab kakovost življenja kronična vnetna črevesna bolezen neželeni učinki, stres, koža kožne bolezni nega kože, Hhatitis B, Zzravstveni delavci, anketiranje bolnikov, atopični dermatitis, koža, bela jelka, pregled izdelkov, podporna terapija, cepljenje, dendritične celice celično cepivo Wilmsov tumor 1 akutna mieloblastna levkemija verižna reakcija s polimerazo, immunotherapy vaccination mRNA adjuvants viruses HIV-1 LCMV influenza A virus, alogenska presaditev, tkivna skladnost, naravni regulatorni limfociti, FOXP3 jedrni transkripcijski dejavnik, monoklonsko protitelo, oksidacija metioninskih ostankov, rak debelega črevesa, rak danke, plazmidni standard, bilitranslokaza, imunohistokemija, tkivne rezne, afinitetna kromatografija, virus Zahodnega Nila, gelska kartica, encimskoimunski test, imunska pomanjkljivost, transfuzija krvnih pripravkov, human embryonic stem cells chromosome instability 18q deletion mosaicism, protitelesa IgA, test Procleix, transfuzija, okultni hepatitis B, jedrni transkripcijski dejavnik FOXP3, metilacija DNA, tehnike celične kultivacije, celični fiziološki pojavi, farmakologija, osteoartritis, pulpozno jedro, hrustanec, kožne manifestacije, bolezen presadka, biomedicinski inženiring, osmolarnost, hondrociti, celične kulture, adenovirusne okužbe, laboratorijska diagnostika, neposredna imunofluorescenca, virusne bolezni, adenovirusi, vnetje, faktor tumorske nekroze-alfa, regulacija genskega izražanja, ljudje, humani levkocitni antigeni HLA