Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Lunder

Vseh ključnih besed je 114, ki se skupaj pojavijo 130 krat.
11 ključnih besed (9.65 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 27 krat (20.77 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x14.81%grelin, bakteriofagi
3x11.11%epitopsko mapiranje
2x7.41%antifosfoliidni sindrom, Abies alba, bakteriofagne knjižnice, peptid P1, bakteriofagni prikaz, protitelesa proti trombinu, kozmetični izdelki, fenolne spojine
1xizotermna titracijska kalorimetrija, afiniteta bakteriofagov, leptin, kromatografsko čiščenje, rekombinantni proteini, domena B stafilokoknega proteina A, biotin, površinska plazmonska resonanca, nitasti bakeriofagi M13, ligand eritropoetinskega receptorja, fluorescenčni test, delovanje grelina, imunodetekcija, grelinski receptor, keratinociti, bakteriofagni vektor, naravni konzervansi, naravna kozmetika, bakterijske kulture, protimikrobna aktivnost, izzivni test, ISO 11930, encimsko imunski test, dostava učinkovin, poznavanje, celjenje ran, klinične študije, pomlajevanje kože, rastni dejavniki, celjenje kroničnih ran, stabilnost rastnih dejavnikov, test ELISA, predstavitvene knjižnice, debelost, selekcija mimetikov grelina, protein A stafilokokne okužbe bakteriofagne knjižnice peptidni ligandi afinitetna selekcija fagni kloni diagnostika, glicerilkaprilat, mikrobiološka zažčita kozmetike, bakteriofagni kloni, alergensko specifična imunoterapija mimotopi alergena Fel d 1 SDS-PAGE prenos western iBind, mimotopi mlečnokislinske bakterije alergija na arašide površinsko izražanje alergijske reakcije, receptorska endocitoza, zdravljenje luskavice, inhibicija encimov, encim alfa-glukozidaza, elvulinska kislina, naravni kozervansi, Janeževa kislina, piknogenol, lubje bele jelke, ločitev celičnih proteinov, bakteriofag, protrombin, avtoimunske bolezni, antifosfolipidni sindrom, bakterije, probiotiki, patogeneza, imunohistokemija, c-fos, agutiju soroden peptid, nevropeptid Y, receptor sekeretagoga rastnega hormona 1a, difuzijski test, protimikrobno delovanje, alergeni ambrozije, analiza alergenov, mimotop Api m 1, alergijski odziv, alergeni čebeljega strupa, antagonisti, in vivo testiranje, dušikov monoksid, Nitrosomonas eutropha, Nitrosomonas eutropha dušikov monoksid protimikrobno delovanje difuzijski test, mišji model, modulatorji vnosa hrane, alfa-glukozidaza, Amb a 1, Api m 1, čebelji strup, ambrozija, tromboza, mimotop, specifična imunoterapija, izzivni preskus učinkovitosti, konzervansi, naravne sestavine, alergeni, venska tromboza, bakteriofagne peptidne knjižnice, peptidi, izvleček lesa, inhibitorji, dipeptil-peptidaza 4, alfa-amilaza, izvleček lubja, bela jelka, protitelesa proti protrombinu, disertacije, diabetes, lignani, Pseudomonas aeruginosa