Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Lunder

Vseh ključnih besed je 101, ki se skupaj pojavijo 113 krat.
7 ključnih besed (6.93 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 19 krat (16.81 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x21.05%bakteriofagi
3x15.79%bakteriofagne knjižnice, epitopsko mapiranje, grelin
2x10.53%protitelesa proti trombinu, kozmetični izdelki, antifosfoliidni sindrom
1xSDS-PAGE, mimotopi alergena Fel d 1, alergensko specifična imunoterapija, bakteriofagni kloni, prenos western, inhibicija encimov, lubje bele jelke, fenolne spojine, encim alfa-glukozidaza, dostava učinkovin, iBind, izotermna titracijska kalorimetrija, biotin, kromatografsko čiščenje, rekombinantni proteini, domena B stafilokoknega proteina A, površinska plazmonska resonanca, bakterijske kulture, leptin, zdravljenje luskavice, piknogenol, ločitev celičnih proteinov, receptorska endocitoza, naravni kozervansi, afinitetna selekcija, peptidni ligandi, stafilokokne okužbe, protein A, fagni kloni, diagnostika, predstavitvene knjižnice, test ELISA, debelost, selekcija mimetikov grelina, stabilnost rastnih dejavnikov, celjenje kroničnih ran, mikrobiološka zažčita kozmetike, afiniteta bakteriofagov, elvulinska kislina, Janeževa kislina, glicerilkaprilat, rastni dejavniki, celjenje ran, poznavanje, klinične študije, pomlajevanje kože, Abies alba, protimikrobna aktivnost, modulatorji vnosa hrane, c-fos, agutiju soroden peptid, nevropeptid Y, protitelesa proti protrombinu, bakteriofagne peptidne knjižnice, ambrozija, bakteriofagni prikaz, tromboza, venska tromboza, peptid P1, receptor sekeretagoga rastnega hormona 1a, probiotiki, difuzijski test, protimikrobno delovanje, dušikov monoksid, bakterije, antifosfolipidni sindrom, imunohistokemija, patogeneza, avtoimunske bolezni, protrombin, čebelji strup, Amb a 1, bakteriofagni vektor, fluorescenčni test, ligand eritropoetinskega receptorja, delovanje grelina, naravni konzervansi, ISO 11930, nitasti bakeriofagi M13, naravna kozmetika, Nitrosomonas eutropha, izzivni test, imunodetekcija, keratinociti, alergeni, bakteriofag, mimotop, Api m 1, naravne sestavine, konzervansi, grelinski receptor, Pseudomonas aeruginosa, izzivni preskus učinkovitosti, encimsko imunski test