Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Igor Muševič

Vseh ključnih besed je 51, ki se skupaj pojavijo 54 krat.
3 ključnih besed (5.88 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 6 krat (11.11 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x33.33%tanke plasti, tekoči kristali, topological defects
1xentanglement, nematic liquid crystals, cholesteric liquid crystals, colloids, optical tweezers, confinement, cholesterics, liquid crystal droplets, skyrmions, fluorescent confocal polarising microscopy, anchoring, microcavities, vrstična tunelska spektroskopija, kapljice, oplaščevanje, silika, vrstična tunelska mikroskopija, epitaksija, chiral nematic liquid crystals, vrstični tunelski mikroskop, tunelska spektroskopija, izolativne monoplasti, self-assembly, liquid crystals, tekoče-kristalne kapljice, passively driven nematic, fotonika, laserji, fotonski kristali, topological defect formation, magnetic field tuning, stimulated emission depletion (STED), all-optical light control, whispering gallery mode laser, ferromagnetic nematic droplet, daljinsko zaznavanje temperature, senzorji, polarizacijska mikroskopija, mikroskop na atomsko silo, električno polje, Brownovo gibanje, optična pinceta, topokemijska pretvorba, nematski tekoči kristali, koloidi, nematski koloidi, feroelektriki, optical switch