Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleš Obreza

Vseh ključnih besed je 173, ki se skupaj pojavijo 232 krat.
31 ključnih besed (17.92 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 90 krat (38.79 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x7.78%sinteza
6x6.67%imunoproteasom
5x5.56%Mur ligaze, inhibitorji
4x4.44%protimikrobne učinkovine, antioksidanti, peptidoglikan, radikali, proteasom
3x3.33%kromatografske metode, eterična olja, sinteze
2x2.22%oksidativni stres, farmacevtska terminologija, sinteza spojin, oksimi, biosinteza peptidoglikana, amidoksimi, vonj, antibiotiki, Mur encimi, bakterije, postopki, lekarništvo, površinsko aktivne snovi, zaviralci imunoproteasoma, psoralen, 3, treoninska proteaza, beta5i-podenota, ubikvitin
1xfarmakognozija, kemija, benzilna zaščita, pigmentacija kože, farmacija, učbeniki, humoralna teorija, karotol, nanodelci, vrednotenje kopolimerov, sinteza kopolimerov, biorazgradljivi polimeri, biološke mebrane, navadno korenje, sinteza derivatov karotola, zdravila naravnega izvora, dihidroksiaceton, zgodovina kemije, iatrokemija, zaviralci proteasoma, vrednotenje kemijskih postopkov, svetniški atributi, upodobitve, zgodovina farmacije, kozmetični izdelki, spektroskopske metode, samoporjavitev kože, DSC analiza, amfifilni derivati, kolonska kromatografija, sinteza derivatov alfa santalola, olje sandalovca, beli sandalovec, sinteza metil 4-hidroksibenzoata, glikolipidi, Georg W. farmacevtska dognanja, Rüde, rezistenca, peptidoglikani, pigmentacija kože dihidroksiaceton samoporjavitev kože, učinkovine, protimikrobne, aldehidi, Mur encimi inhibitorji inhibitorji encima MurC inhibitorji encima MurD sinteza protimikrobne učinkovine, inhibitorji aminokslinskih ligaz, bakterijska celična stena, derivati 3-hidroksipiperidina, inhibitorji MurD, inhibitorji encima MurC, Mur C, Mur D, biosinteza, poltrdni kozmetični izdelki organska topila anorganske snovi, mikrokristalna celuloza, izdelava MCC, HPLC analiza, stabilnost zdravil, oksimske skupine, sinteze spojin, sveti Damjan, binarne zmesi, stabilnostni rezultati, sinteza bifenil-3-acetamidnh derivatov, sinteza amidov, aminopiperidinski zaviralci, peptidglikani, sistem števila E, pomožne snovi, terminološki slovar, izdelava nanodelcev, prva sintezna pot, eterična olja davane, davanon, frakcionarna vakuumska destilacija, odpornost na antibiotike, 2-(2-karbamoil-5-hidroksifenoksi)ocetna kislina, ligaza D-Ala:D-Ala, dipeptid D-Ala-D-Ala, redukcija, acetiliranje, metodološki pristopi, ligaza MurF, encimske reakcije, oksatiazol-2-on, poimenovanje farmacevtskih snovi, Artemisia pallens, Synomia pharmaceutica, sintezna pot peptidoglikana, uporaba antibiotikov, derivati L-mentola, pridobivanje eteričnega olja, 1, frakcionirna vakuumska destilacija, poprova meta, psihotropna zdravila, L-mentol, antiokisdanti, dipeptidni zaviralci, ß5i podenota, sinteza 1, 4-oksatiazol-2-ona, sistem ubikvitin-proteasom, ciklizacija, difenilpikrilhidrazilna metoda, piperidin, kovalentni inhibitor, encimska aktivnost, virtualno rešetanje, kartizujani, ciklizacijaselektivni zavirlaci imunoproteasoma, sinteze novih spojin, imunoproteasom aminopiperidin selektivni zaviralci podenota LMP-7 kovalentni zaviralci proteasoma sinteza proteinov, olfaktorno vrednotenje, proteasom imunoproteasom psoralen zaviralci proteasoma sinteze kromatografske metode spektroskopske metode, integracije lekarn, razvoj lekarništva, 4-dihidroksibenzoata, 4-oksatiazol-2-on, druga sintezna pot, sinteza metil-2, D-alanil D-alanin ligaza, Žiče, protibakterijske učinkovine, sinteza derivatov cedrola, optimizacija sinteze, sinteza proteinov, psoralenski skelet, zaviralec proteasoma, homeostaza, homeostaza proteasom imunoproteasom zaviralci imunoproteasoma psoralenski skelet, MurC-Ddl, zaviralec proteasoma ubikvitin-proteasom epoksidni obroč fluorescentna sonda neželeni učinki zdravil, ubikvitin-proteasom, epoksidni obroč, me, mehiški brin, cedrol, De materia medica, Pedanij Dioskorid, fluorescentna sonda, neželeni učinki zdravil, sveti Kozma