Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Damjan Glavač

Vseh ključnih besed je 40, ki se skupaj pojavijo 43 krat.
3 ključnih besed (7.5 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 6 krat (13.95 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x33.33%biološki označevalci, gliom, disertacije
1xproteomski profil, ploščatocelični karcinom, proteinogram, masni spekter, monoklonski imunoglobulin, paraprotein, obarjanje, glava, DNA mikromreže, genetski polimorfizem, alternativno izrezovanje, regulacija, PCR v realnem času, apoptoza, mrežna analiza, imunohistokemija, gensko izražanje, vrat, haplotipi, prenos signalov, slovenska populacija, mitohondrijska DNA, analiza mikromrež, DNA metilacija, genetska epigeneza, dolga nekodirajoča RNA, informacijska RNA, mtDNA, kromosom Y, mikrosateliti, haploskupina, Genetika medicinska, polimorfizmi, genetski označevalci, nerekombinantni del kromosoma Y, populacijska genetika, bialelni označevalci