Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Danijel Kikelj

Vseh ključnih besed je 78, ki se skupaj pojavijo 88 krat.
7 ključnih besed (8.97 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 17 krat (19.32 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x17.65%sinteza, protibakterijske učinkovine, metode
2x11.76%odpornost, DNK giraza, protibakterijsko delovanje, DNA giraza
1xsinteza 2-(metilamino) fenola, antitrombotične učinkovine, benzoksazinski derivati, tromboza, tetrahidrokinoloni, hemostaza, topoizomeraza, vnetni procesi, intrinzična apoptoza, ekstrinzična apoptoza, kaspaze, zdravljenje raka, spojine morskega izvora, sinteza prekurzorjev enantiomerov, sintezni analogi klatrodina, sintezni postopki, kokristali, testiranje, dipiridamol, koagulacijska kaskada, stresno, acetilsalicilna kislina, priprava, vzorci, HPLC, etilni estri, metilni estri, interakcije, sinteza pirolnih gradnikov, 4]oksazinov, flukonazol, faktor Xa, inhibitorji faktorja Xa, rivaroksban, sinteza benzo[b][1, pirol-2-karboksiamid, aminokislinski derivat, pirolamid, sinteza derivatov L-tirozina, bakterijska odpornost, giraza B, N-(2-hidroksi-2-feniletil)-1H-indol-2-karboksamid, N-(2-hidroksi-2-feniletil)-1H-pirol-2-karboksamid, 5-dibromopirola, sinteza 4, protibakterijska zdravila, 2-aminoimidiazolni inhibitorji giraze, zaviralci giraze B, sinteza zaviralcev giraz B, kromatografske metode, encimski zaviralec, spektroskopske metode, zaviralci DNK giraze A, zaviralci DNK giraze B, srednja inhibitorna koncentracija, sidranje, 3-amino-2-tioksotiazolidin-4-on, giraza, zaviralci giraze B 2-aminoimidiazolni inhibitorji giraze protibakterijska zdravila sinteza zaviralcev giraz B kromatografske metode spektroskopske metode, tirozin, oroidin, adenozin trifosfatno vezavno mesto, zaviralci, topoizomeraze I, 4-amino-1H-pirol-2-karboksamid, biološka testiranja, topoizomeraze II, zaviralci topoizomeraz, adenozin trifosfat, odpornost na antibiotike, inhibitorji giraze B