Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Igor Locatelli

Vseh ključnih besed je 125, ki se skupaj pojavijo 146 krat.
14 ključnih besed (11.2 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 35 krat (23.97 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x20%metaanaliza
3x8.57%poraba zdravil, učinkovitost
2x5.71%stroški zdravljenja, klinične raziskave, probiotiki, kumarin, mikrobiološka kakovost, tromboembolični dogodki, bolnišnično okolje, bolnišnične okužbe, farmakološko zdravljenje, hiperaktivnost, metilfenidat
1xnadzor, farmakoekonomsko vrednotenje, pristop od zgoraj navzdol, zaviralci DPP-4, zaviralci SGLT-2, farmacevtski izdelki, parenteralna uporaba zdravil, agonisti GLP-1, zdravstveni stroški, ambrisentan, beraprost, smrtnost, metaanliza, amfetamini, pljučna arterijska hipertenzija, samovodenje, samokontrola, parenteralni pripravki, stroški za zdravila, finančno breme kajenja, antikoagulacijsko zdravljenje, antagonisti vitamina K, kajenju pripisljiv delež, analiza bolnikov, zdravljenje hiperktivnosti, prevalenca, diagnostika hiperaktivnosti, motnje pomanjkanja pozornosti, protimikrobni skrbniški programi, predpisovanje zdravil, primerjave za Slovenijo, motnje v požiranju, peroralna zdravila, enteralna prehrana, drobljenje tablet, tablete, vnos zdravil, protimikrobna zdravila, mikrobiološka odpornost, zdravila za bolečine, zdravljenje bolečine, analiza receptov, zdravila za zdravljenje motnje pozornosti, motnje pozornosti, neopioidni analgetiki, protivnetna zdravila, lisdeksamfetamin, sprejemljivost, bupropion, atomoksetin, motnja pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo, čisti prostori, slabost, zdravljenje shizofrenije, spremljevalna terapija, antipsihotična terapija, antipsihotiki, učinkovine, učinkovitost zdravil, potek zdravljenja, shizofrenija, farmacevt svetovalec, farmakoterapijski pregled, ATC klasifikacija, interakcije med zdravili, polifarmakoterapija, motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, ADHD, krovni sistematični pregled, kakovost sistematičnih pregledov, motnje pozornosti in hiperaktivnost, odrasli, mrežna metaanaliza, varnost, PRISMA, AMSTAR, napake pri predpisovanju, čitljivost predpisa, napake pri zdravljenju, zdravljenje z zdravili, diareja, farmakoterapija, farmakoekonomski modeli, stopnja sprejetosti intervencij, aktivnost kliničnih farmacevtov, farmacevtska intervencija, pojavnost okužb, tarepija z antibiotiki, Clostridium difficile, odmerki zdravil, kanabinoidi, bruhanje, epidemiologija motnje pozornosti, dinamika trga regulirane cene dejanske cene tržni deleži sladkorna bolezen tipa 2, levonantradol, dronabinol, pojavnost diareje, uporaba zdravil, atrijska fibrilacija, krvni tlak, stroškovna učinkovitost, dabigatran, farmakoekonomska raziskava, dejavniki tveganja, farmacevtska skrb, zdravila sirote, dostop do zdravil, redke bolezni, arterijska hipertenzija, analiza podatkov, zdravljenje ADHD