Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleš Mrhar

Vseh ključnih besed je 319, ki se skupaj pojavijo 451 krat.
48 ključnih besed (15.05 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 180 krat (39.91 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
16x8.89%zdravljenje
10x5.56%predpisovanje zdravil
9x5%farmakokinetika
8x4.44%zdravila
7x3.89%neželeni učinki zdravil, protimikrobna zdravila
6x3.33%polifarmakoterapija
5x2.78%farmakoterapija, interakcije med zdravili, interakcije zdravil, starostniki, osteoporoza, farmacevtska skrb, neželeni učinki
4x2.22%metode, epidemiologija, analiza podatkov, bazedoksifen, vloga farmacevta
3x1.67%pljučni rak, in vitro modeli, kakovost življenja, raloksifen
2x1.11%farmakoepidemiologija, zdravljenje z zdravili, zdravljenje raka, zdravstvo, odmerjanje zdravil, lekarne, zakonodaja, klinične študije, diagnostika, stroški, prehranska dopolnila, farmacevtske oblike, venska tromboembolija, penicilinski antibiotiki, vankomicin, metaanaliza, farmakokinetika vankomicina, opioidni analgetiki, farmakodinamika, zdravljenje bolečine, farmakokinetične interakcije, venska tromboza, odmerjanje vankomicina, bolečina, farmakodinamične interakcije
1xprospektivna raziskava, prenašalci organskih anionov, farmakodinamika vankomicina, varnost zdravljenja, analitika, farmakoekonomika, cepiva, zdravstvena dejavnost, vključena zdravila, ralkoksifen, in vitro metode, pacienti, zdravstveni sistem, virus humani papilom, UGT, poraba antibiotikov, maligne bolezni, krvotvorne matične celice, javno zdravje, mikofenolat, iminosupresivna zdravila, moralna stiska, lekarniška etika, odmerki zdravil, individualno svetovanje, kronična obstruktivna pljučna bolezen, interakcije, geriatrija, teofilin, populacijska farmakokinetika, debelost, terapevtsko spremljanje, regresijski model, etične dileme, E. coli betalaktamaze epidemiologija encimov ESBL laboratorijska diagnostika zdravljenje okužb protimikrobne terapije, odpornost bakterij, enteralno hranjenje, homeostaza kalija, hiperkaliemija, klinični izzidi, hipokaliemija, infeckijske bolezni, bakterisjke okužbe, diagnostični testi, alergije, bolezni ledvic, ledvična anemija, antibiotiki, rekombinantni humani eritropoetin, plazemske koncentracije, napake v terapiji, pravilniki, varnost živil, študije, evropska direktiva, antidepresivi, depresija, neselektivno zaviralci, selektivni zaviralci, kakovost, bolnišnice, citostatiki, etiologija, drobnocelični pljučni rak, statistične metode, toksičnost zdravljenja, dokumentiranje, titracija odmerkov, analiza receptov, terapija, Ne-Hodgkinov limfom, maligni limfomi, bolniki, farmakologija, rituksimab, endogeni očistek kreatinina, ledvično popuščanje, glomerulna filtracija, biološka zdravila, revmatoidni artritis, statini, hiperlipedimija, srčnožilne bolezni, ocena tveganj, nizkomolekulski heparini, značilnosti starostnikov, neprimerno predpisovanje, sečila, analiza, antikoagulacijsko zdravljenje, liste zdravil, farmacevtske intervencije, varfarin, ambulantno zdravljenje, rak dojk, HER2-receptor, komorbidnosti, laboratorijske preiskave, nevtropenija, prenašalni proteini, zapleti pri hranjenju, nazogastrična sonda, estrogenski receptorji, bilirubin, UGT encimi, encimska kinetika, trastuzumab, interkacije, antagonisti beta, adrenergični receptorji, Slovenija, poraba, informacijska tehnologija farmacija lekarne elektronsko komuniciranje zdravila oglaševanje, ADME sistem, etika, presejanje, rak (medicina), hepatoksičnost, tuberkulostatiki, tuberkuloza, poškodbe jeter, učinkovitost, dojke, vrednotenje, parenteralno hranjenje, uporaba zdravil, onkološko zdravljenje, neželeni učinki kemoterapije, težave z zdravili, onkološki bolniki, protitumorne učinkovine, prilagoditev zdravljenja, režimi zdravljenja, hematološki neželeni učinki, dom za starejše, izguba krvi, indikacije, retrospektivna analiza, preživetje, rak pri otrocih citostatiki klinične intervencije zdravljenje raka stabilnost zdravil stroškovna analiza, primarna popolna artroplastika kolena, traneksaminska kislina, primarna popolna artroplastika kolka, valprojska kislina, stabilizator razpoloženja, multimodalna analgezija, pooperativna bolečina, popolna artroplastika kolena, sistemska terapija, pripravki, odpornost, statistična obdelava, popolna atroplastika kolka, STOPP/START kriteriji, farmakokinetične lastnosti, minimalna plazemska koncentracija, spremljanje plazemskih koncentracij zdravila, napake pri zdravljenju, klasifikacija neskladij, Priscus lista, metildigoksin digoksin farmakokinetika metildigoksina farmakodinamika metildigoksina neželeni učinki, presaditev jeter, imunosupresivno zdravljenje, psihotropna zdravila, klinična farmacija, farmacevt svetovalec, ciklosporin, terapevtsko spremljanje koncentracij, farmakodinamika ciklosporina, analizne metode, klinični farmacevt, duševne motnje, venski tromboembolizem, pljučna embolija, kirurški bolniki, antikoagulacijska zdravila, antipsihotična zdravila, zdravljenje tromboprofilakse, tromboprofilaksa, avtoimunske bolezni, dermalno zdravljenje, zmanjševanje napak, napake, NONMEM, varnost pri zdravljenju, programi za prepoznavanje interakcij, primerjave podatkovnih baz, ugotovljene interakcije, polimorfizmi, ortopedska tromboprofilaksa, učinkovitost kreme, epidemiologija nevropatske bolečine, peroralna zdravila, nevropatske bolečine, rivaroksaban, ABCB1 gen, delovanje trombocitov, rezervna lista, elektronske naročilnice, okvare srca, antraciklini, Hodgkinova bolezen, zdravljenje bolezni, obsevanje medpljučja, hemostaza, spremljanje, kasna kardiotoksičnost, zdravljenje s protimikrobnimi zdravili, hepatoksičnost zdravil, etiologija okužb, terapija bolnikov, kirurško zdravljenje, empirična terapija, identifikacija povzročiteljev okužb, biokemični jetrni testi, farmakokinetične interkacije, epidemiologija venske tromboembolije, preventivna terapija, etiologija hiperglikemije, novorojenčki, neonatalna hiperglikemija, odmerjanje inzulina, deskriptivna analiza, absorpcija učinkovin, farmakokinetika zdravil, farmacevtske kognitivne spremembe, farmacevtske storitve, elektronski viri informacij, lekarniški farmacevt, preprečevanje venske tromboembolije, baze podatkov, lekarniška dejavnost, javno zdravstvo, plačevanje lekarniške dejavnosti, zdravljenje sistoličnega srčnega popuščanja, smernice, limfociti T, limfociti B, diagnostika alergijskih bolezni, amoksicilin, preobčutljivostne reakcije, neželeni učinki antipsihotikov, antipsihotiki, kemoterapijski režimi, tarčna zdravila, učinkovitost zdravljenja, protimikrobna terapija, racionalna farmakoterapija, sistemsko zdravljenje, gastro-onkologija, zdravljenje raka prebavil, rak prebavil, energijske pijače, QT interval, klinična pomembnost, potencialne interakcije med zdravili, testi sproščanja, ambulantno predpisovanje zdravil, farmacevtska intervencija, dejavniki tveganja, težave povezane z zdravili, ionizacija, topnost učinkovin, citostatična zdravila, kardiovaskularni učinki, 5-hour energy drink, merjenje kakovosti življenja, natrijev diklofenakat, čas praznenja želodca, pH, okužbe sečil