Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleš Mrhar

Vseh ključnih besed je 342, ki se skupaj pojavijo 484 krat.
55 ključnih besed (16.08 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 197 krat (40.7 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
16x8.12%zdravljenje
11x5.58%farmakokinetika
10x5.08%predpisovanje zdravil
8x4.06%zdravila
7x3.55%neželeni učinki zdravil, protimikrobna zdravila
6x3.05%polifarmakoterapija
5x2.54%analiza podatkov, interakcije zdravil, interakcije med zdravili, starostniki, farmakoterapija, osteoporoza, farmacevtska skrb, neželeni učinki
4x2.03%bazedoksifen, epidemiologija, vloga farmacevta, metode
3x1.52%in vitro modeli, pljučni rak, raloksifen, kakovost življenja
2x1.02%diagnostika, zdravstvo, disertacije, farmakodinamične interakcije, bolnišnice, lekarne, drobnocelični pljučni rak, citostatiki, klinična farmacija, prehranska dopolnila, farmakokinetične interakcije, penicilinski antibiotiki, opioidni analgetiki, odmerjanje vankomicina, klinične študije, farmakokinetika vankomicina, vankomicin, farmacevtske oblike, venska tromboza, pH, zakonodaja, farmakoepidemiologija, zdravljenje raka, natrijev diklofenakat, stroški, farmakodinamika, bolečina, venska tromboembolija, zdravljenje z zdravili, metaanaliza, odmerjanje zdravil, zdravljenje bolečine
1xfarmacevtske kognitivne spremembe, analitika, neonatalna hiperglikemija, prenašalci organskih anionov, plazemske koncentracije, klinični izzidi, etiologija hiperglikemije, terapevtsko spremljanje, farmacevtske storitve, novorojenčki, farmakoekonomika, interakcije, kronična obstruktivna pljučna bolezen, okužbe sečil, geriatrija, vključena zdravila, pacienti, teofilin, zdravstvena dejavnost, zdravstveni sistem, hipokaliemija, javno zdravstvo, virus humani papilom, cepiva, populacijska farmakokinetika, debelost, deskriptivna analiza, farmakokinetika zdravil, ledvična anemija, absorpcija učinkovin, rekombinantni humani eritropoetin, mikofenolat, bolezni ledvic, iminosupresivna zdravila, etične dileme, alergije, regresijski model, moralna stiska, lekarniška etika, antibiotiki, bakterisjke okužbe, poraba antibiotikov, infeckijske bolezni, odpornost bakterij, E. coli betalaktamaze epidemiologija encimov ESBL laboratorijska diagnostika zdravljenje okužb protimikrobne terapije, hiperkaliemija, homeostaza kalija, odmerjanje inzulina, individualno svetovanje, maligne bolezni, laboratorijske preiskave, krvotvorne matične celice, javno zdravje, odmerki zdravil, diagnostični testi, estrogenski receptorji, varnost živil, študije, kakovost, pravilniki, evropska direktiva, neselektivno zaviralci, selektivni zaviralci, antidepresivi, dokumentiranje, titracija odmerkov, ADME sistem, etika, informacijska tehnologija farmacija lekarne elektronsko komuniciranje zdravila oglaševanje, analiza, sečila, toksičnost zdravljenja, statistične metode, etiologija, depresija, analiza receptov, Ne-Hodgkinov limfom, maligni limfomi, bolniki, farmakologija, rituksimab, endogeni očistek kreatinina, ledvično popuščanje, glomerulna filtracija, biološka zdravila, revmatoidni artritis, hiperlipedimija, srčnožilne bolezni, terapija, statini, ocena tveganj, značilnosti starostnikov, neprimerno predpisovanje, nizkomolekulski heparini, poraba, antagonisti beta, encimska kinetika, bilirubin, plačevanje lekarniške dejavnosti, UGT encimi, nevtropenija, liste zdravil, farmacevtske intervencije, napake v terapiji, prenašalni proteini, zapleti pri hranjenju, farmakodinamika vankomicina, UGT, in vitro metode, varnost zdravljenja, prospektivna raziskava, nazogastrična sonda, parenteralno hranjenje, enteralno hranjenje, antikoagulacijsko zdravljenje, varfarin, vrednotenje, učinkovitost, poškodbe jeter, dojke, rak (medicina), adrenergični receptorji, Slovenija, presejanje, hepatoksičnost, tuberkulostatiki, HER2-receptor, komorbidnosti, ambulantno zdravljenje, rak dojk, trastuzumab, tuberkuloza, interkacije, ralkoksifen, hepatoksičnost zdravil, podatkovno rudarjenje, umetna inteligenca, načrtovanje, zdravilne učinkovine, peroralne farmacevtske oblike, krvni obtok, podaljšano sproščanje, pelete, aktivnosti, storitve, peroralna aplikacija, etopozid, kemoterapija, odmerki, optimizacija, klinični farmacevti, zdravstveni tim, plazemska koncentracija, absorpcija, prebavila, onkološki bolniki, onkološko zdravljenje, neželeni učinki kemoterapije, protitumorne učinkovine, hematološki neželeni učinki, valprojska kislina, prilagoditev zdravljenja, režimi zdravljenja, težave z zdravili, dom za starejše, rak pri otrocih citostatiki klinične intervencije zdravljenje raka stabilnost zdravil stroškovna analiza, matematični modeli, želodec, primarna popolna artroplastika kolena, primarna popolna artroplastika kolka, izguba krvi, traneksaminska kislina, indikacije, retrospektivna analiza, ciklosporin, psihotropna zdravila, farmacevt svetovalec, terapevtsko spremljanje koncentracij, analizne metode, dermalno zdravljenje, avtoimunske bolezni, farmakodinamika ciklosporina, klinični farmacevt, duševne motnje, venski tromboembolizem, pljučna embolija, kirurški bolniki, antikoagulacijska zdravila, antipsihotična zdravila, zdravljenje tromboprofilakse, tromboprofilaksa, peroralna zdravila, epidemiologija nevropatske bolečine, programi za prepoznavanje interakcij, varnost pri zdravljenju, zmanjševanje napak, ugotovljene interakcije, primerjave podatkovnih baz, preživetje, presaditev jeter, imunosupresivno zdravljenje, napake, NONMEM, rivaroksaban, nevropatske bolečine, učinkovitost kreme, delovanje trombocitov, ABCB1 gen, polimorfizmi, ortopedska tromboprofilaksa, stabilizator razpoloženja, spremljanje plazemskih koncentracij zdravila, smernice, dejavniki tveganja, težave povezane z zdravili, zdravljenje sistoličnega srčnega popuščanja, kirurško zdravljenje, empirična terapija, etiologija okužb, terapija bolnikov, farmacevtska intervencija, ambulantno predpisovanje zdravil, topnost učinkovin, čas praznenja želodca, merjenje kakovosti življenja, ionizacija, testi sproščanja, klinična pomembnost, potencialne interakcije med zdravili, identifikacija povzročiteljev okužb, farmakokinetične interkacije, preventivna terapija, epidemiologija venske tromboembolije, hemostaza, preprečevanje venske tromboembolije, lekarniški farmacevt, uporaba zdravil, baze podatkov, elektronski viri informacij, spremljanje, kasna kardiotoksičnost, Hodgkinova bolezen, zdravljenje s protimikrobnimi zdravili, biokemični jetrni testi, antraciklini, okvare srca, obsevanje medpljučja, zdravljenje bolezni, citostatična zdravila, kardiovaskularni učinki, sistemska terapija, multimodalna analgezija, pooperativna bolečina, pripravki, statistična obdelava, elektronske naročilnice, rezervna lista, odpornost, popolna artroplastika kolena, popolna atroplastika kolka, napake pri zdravljenju, farmakokinetične lastnosti, minimalna plazemska koncentracija, klasifikacija neskladij, metildigoksin digoksin farmakokinetika metildigoksina farmakodinamika metildigoksina neželeni učinki, STOPP/START kriteriji, Priscus lista, racionalna farmakoterapija, protimikrobna terapija, preobčutljivostne reakcije, amoksicilin, limfociti T, antipsihotiki, neželeni učinki antipsihotikov, 5-hour energy drink, QT interval, energijske pijače, limfociti B, diagnostika alergijskih bolezni, gastro-onkologija, sistemsko zdravljenje, učinkovitost zdravljenja, rak prebavil, zdravljenje raka prebavil, kemoterapijski režimi, tarčna zdravila, lekarniška dejavnost