Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Julijana Kristl

Vseh ključnih besed je 137, ki se skupaj pojavijo 201 krat.
28 ključnih besed (20.44 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 92 krat (45.77 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
14x15.22%nanovlakna
9x9.78%elektrostatsko sukanje
8x8.7%nanodelci
5x5.43%izdelava nanovlaken
4x4.35%trdni lipidni nanodelci, polikaprolakton
3x3.26%resveratrol, morfologija nanovlaken, mikrodelci, metronidazol
2x2.17%citotoksičnost, nanomateriali, toksičnost, hitosan, nanosuspenzije, zdravilne učinkovine, nanotehnologija, alginat, zdravljenje, kompleksiranje, farmacevtska tehnologija, keratinociti, disertacije, dostavni sistemi, probiotiki, liofilizacija, ciklodekstrin, parodontalne bolezni
1xkidroksipropil-beta-ciklodekstrin, analiza podatkov, diagnostika, levofloksacin, polivinil alkohol, magnetni nanodelci, topnost, dermalna uporaba nanodelcev, analiza, dostavljanje v pljuča, depozicija, gama-ciklodekstrin, flutikazon propionat, tartrazin, reološke lastnosti, raztapljanje, elektrorazprševanje, inhalacijski kortikosteroidi, ciklesonid, astma, PVA, Twin Impinger, molekularno modeliranje, orlistat, ZnO, disperzije ZnO, popolna atroplastika kolka, PMMA, polimetil akrilati, izdelava, priprava, NiO2, ciljanje rakavih celic s PLGA, imunonanodelci, dostavni sistem, nanosistemi, zakonodaja, fibroblasti, koloidni nosilni sistemi, farmacija, nanostrukture, dermalna aplikacija, kožni rak, učinki, nanoobloge, celekoksib, revmatoidni artritis koloidni nosilni sistemi trdni lipidni nanodelci fibroblasti resveratrol, revmatoidni artritis, ibuprofen, farmacevtske oblike, koaksialna šoba, polimeri, polietilenglikol 400, parodontalna bolezen metronidazol dvoslojna nanovlakna polikaprolakton elektrostatsko sukanje podaljšano sproščanje, monoclonal antibody therapeutic proteins protein stability chemical denaturation fluorescence spectroscopy kinetic simulation, koencim Q10, elektrostatsko skuanje, tehika plastenja, polielektrolitna obloga, image based single particle analysis, biorelevant media, elektostatsko razprševanje, alkoholne raztopine, Time-Gated Raman spectroscopy, solubility, indomethacin, bakterijske celice, imobilizacija, peroralna aplikacija, nanodostavni sistemi, terapevtski proteini, rekombinantni proteini, tehnologija rekombinantne DNA, rekombinantni humani eritropoetin, freeze-drying lyophilisation freeze-thawing high-pressure homogenization drug nanocrystals paliperidone palmitate physical stability, ciprofloksacin, parodontitis, parodontalni patogeni, stabilnost vzorcev, mikrokapsuliranje, tuberkulostiki, polivinilpirolidon, polivinilalkohol, nesteroidni antirevmatiki, nanomedicina, pospeševalci penetracije, dermalna dostava učinkovin, sproščanje učinkovin, organska topila, polivinilakohol, morfologija izdelanih nanovlaken, uporaba nanovlaken, dielektrična konstanta, prevodnost, kvercetin, kožne bolezni, inženiring delcev, protibakterijske učinkovine, elektrostatsko razprševanje, polivinilialkohol, načrtovanje eksperimenta, polivinil pirolidon, polietilenoksid, polimerna nanovlakna, obloge za rane, natrijev ibuprofenat, polivinil akohol, vrstični elektronski mikroskop, razvoj urejenih nanovlaken