Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Boštjan Pulko

Vseh ključnih besed je 66, ki se skupaj pojavijo 84 krat.
6 ključnih besed (9.09 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 24 krat (28.57 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x33.33%gradbeništvo
5x20.83%diplomska naloga, UNI
2x8.33%diplomska dela, HS model, gradbena jama
1xSPT, napenjanje sidra, zemeljski plaz Šmihel, preskusna sidra, sidrne vrtine, začasna geotehnična sidra, Plaxis 3D, SAP2000, VSŠ, jet grouting, injekcijska masa, modificiran postopek jet grouting, AB vodnjaki, metoda končnih elementov, armiranobetonska diafragma, dimgeotehnične raziskave, nelinearen materialni model za zemljine, HSS model, Plaxis, dimenzioniranje, gradbena jama Zeleni park II, inklinometer, nelinearna analiza, 3D model temeljnih tal, diafragma, geostatika, HSSMALL model, togost zemljine, geotehnična analiza, modeli temeljnih tal, mikropredor, Mononobe-Okabe, izvedba mikropredorov, infrastruktura, stroškovna analiza, cevni vodi, psevdostatična analiza, Plaxis 2D, GR, magistrska dela, armirano-betonska diafragma, zaščita gradbene jame, potresna obtežba, dinamična analiza, vibracije, vršna hitrost delca, katalog voziščnih konstrukcij, tehnične specifikacije, interakcije temeljnih tal in konstrukcije, togost temeljne plošče, Winklerjeva hipoteza s konstantnim koeficientom reakcije tal, lastnosti temeljni tal, dimenzioniranje voziščnih konstrukcij, asfaltna voziščna konstrukcija, Rayleighovo dušenje, linearno elastičen model, geomehanika, armirana zemljina, SOG, psevdo-povezan koncept