Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jakob Likar

Vseh ključnih besed je 53, ki se skupaj pojavijo 58 krat.
5 ključnih besed (9.43 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 10 krat (17.24 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x20%metoda končnih elementov, NATM, sanacija, plastična cona, podporni ukrepi
1xplaz Besnica, postopki, sanacija plazov, samouvrtana injekcijska sidra, podporna konstrukcija, sidro, poliuretanske raztezne smole, stabilnost, SIS, plaz Obrežje-Majland, utrjevanje tal, kompleksen podzemni prostor, potresna obtežba, dinamika konstrukcij, napetosti v tleh, interakcijski diagram, faznost izkopa, podzemni objekt, numerični model, natrijev bentonit, kritična deformacija, zelo iztisljive hribine, popustljivi elementi, plaz, popustljivo podporje, metoda omejitev konvergenc CCM, časovno odvisno obnašanje podporja, pogoji iztisljivih tal, podporne konstrukcije, podporni elementi, prerazporeditev napetosti, tehnološki postopek, organizacija delovišča, enoosna tlačna trdnost, blok prebijalni indeks, jet grouting tesnilna zavesa, precejni tlak vode, nasip, jez, jašek, tunel, avtomatizacija monitoringa, točka preloma, Darcyjev zakon, tehnično opazovanje, monitoring, optični senzorji, nabrekljive zemljine