Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matjaž Barbo

Vseh ključnih besed je 131, ki se skupaj pojavijo 223 krat.
23 ključnih besed (17.56 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 115 krat (51.57 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
13x11.3%diplomske naloge
12x10.43%slovenska glasba
11x9.57%slovenski skladatelji, 20.st., biografije
7x6.09%zgodovinski pregledi, glasbene analize
6x5.22%diplomska dela
5x4.35%magistrska dela
3x2.61%slovenski zborovodje, seznami del, muzikologija, 19.st.
2x1.74%slovenska cerkvena glasba, koroški skladatelji, 19. st., nemška glasba, glasbeni festivali, ljudska pesem, pevski zbori, zborovska glasba, bibliografije, francoski skladatelji
1xdela za klavir štiriročno, Zagorica, seznami skladb, Zagoriški fantje, komorna glasba, slovenski pianisti, popis del, besedilne značilnosti, rokopisne zapuščine, diplomsko delo, Jenufa, slovenski prevodi, češka glasba, fonetika, glasbene značilnosti, stavčna intonacija, besedni naglas, češki sladatelji, govorna intonacija, libreto, češčina, opera, prevajanje, izvajalska praksa, francoska glasba, estetika glasbe, francoska književnost, spomini, rokopisi, glasbeni kritiki, postmodernizem, Dubrovniške poletne igre, simfonije, simfonična glasba, glasbena analiza, slovenski glasbeniki, 1950-2009, Novo mesto, cerkvena glasba, nova glasba, angleška glasba, 1997-2006, stara glasba, zgodnja glasba, 18.st., maska, baročna glasba, masque, Acis in Galatea, semiopera, glasbeno gledališče, Festival Radovljica, zvočni arhiv, dekanija Litija, narodnozabavna glasba, glasbeni sporedi, 21.st., razvojna psihologija, ljudsko večglasno petje, ansambli, ljudsko v glasbi, arhetipsko, Ajdna, jeuikovno izražanje, glasbeno poustvarjanje, čustveno-motivacijski razvoj, socialni razvoj, manjše skupine, slovenski otroški zbori, skupinska izvedba, športniki, glasbeniki, nemški otroški zbori, Leipzig, pozitivni učinki petja, kognitivni razvoj, psihologija glasbe, ljubiteljski pevski zbori, Ljubljana, romantični samospev, nemška poezija, priprava na nastop, arhiviranje, Radio Slovenija, mladinski zbori, Pevsko društvo Ljubljana, snemanje, klasična glasba, francoska orgelska glasba, francoski organisti, orgelske simfonije, Slovenske Konjice, Goriška, Delavsko pevsko društvo Slavec, slovenski zbori, literarne študije, zborovodstvo, Liederkreis, nemški skladatelji, uglasbitve, Mladinski pevski zbor OŠ Trnovo, pihalne godbe, vokalna glasba, redakcije skladb, 19./20.st., dirigenti, Mestna godba Novo mesto, orgle