Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marko Petkovšek

Vseh ključnih besed je 109, ki se skupaj pojavijo 136 krat.
8 ključnih besed (7.34 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 35 krat (25.74 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
13x37.14%programirljivi logični krmilnik
10x28.57%avtomatizacija
2x5.71%krmilnik, varnost, operaterski panel, uporabniški vmesnik, TIA Portal, robotski krmilnik
1xdiferenčni transformator, optični spojnik, napetostna regulacija, integrirano vezje, diferenčni tokokrog, sesalna enota, IR kamera, emisivnost, ščetka, kolektorski motor, prožilni rele, koračni motor, tokovna regulacija, prilagodilno vezje, PID regulator, frekvenčni pretvornik, proizvodna linija, RC člen, naprava za brezprekinitveno napajanje, PLK, avtonomija akumulatorja, odvodno stikalo, UPS, direktiva o strojih, ocena tveganja, ogrevalni sistem, komunikacija, skladišče, vertikalni transporter, transporter, Modbus, programiranje, histerezna zanka, magnetna poljska jakost, Gostota magnetnega pretoka, Scada, transportna linija, avtomatski transport, mineralna volna, izgube, varovalna naprava, magnetenje, dvoročni vklopni sistem, mobilno komunikacijsko omrežje za železnice, NTRUEncrypt, kriptografija, zaščita pred delovanjem strele, nizkonapetostne električne inštalacije, stroj za razširjanje cevi, načrtovanje naprav, push-pull resonančno vezje, grafitna talilna posoda., mikrokrmilnik, vezje krmilne elektronike, tiristorski nastavljalnik enosmerne napetosti, tiskano vezje, testiranje tiskanih vezij, SCADA sistem, sekalnik, lesna biomasa, krmiljenje, polnovalni usmernik, LC nihajni tokokrog, zaslon na dotik, robot, uporabniki vmesnik, protokol RS485, komunikacijski modul, preverjanje ustreznosti, pnevmatika, vrtinčni tok, indukcijsko segrevanje, kartezični robot, brizganje plastike, prekrivanje vzorca, križna korelacija, brezžični prenos energije, Programirljiv logični krmilnik, medsebojna induktivnost, RLC nihajni krog, resonančna frekvenca, robotski manipulator, izhodiščne vrednosti, WSCAD, merilnik električne energije, HSES, TIA portal, navitje, redke zemlje, terminalna naprava, testno okolje, mehatronska naprava, prijemalo, linearni aktuator, merjenje, komunikacije, trajni magneti, nadgradnja, robotska roka, zakasnitev, vertikalna valjčnica