Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Gregor Klančar

Vseh ključnih besed je 160, ki se skupaj pojavijo 185 krat.
14 ključnih besed (8.75 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 39 krat (21.08 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x20.51%Arduino
4x10.26%regulacija
3x7.69%Simulink, krmiljenje, mikrokrmilnik
2x5.13%Matlab, simulacija, robot, mobilni robot, regulacija temperature, filter delcev, Arduino UNO, C++, PID-regulator
1xPretaljevalna pečica, galerija, razvojna plošča, laserski pregledovalnik razdalj, CENELEC SIL 4, CTC TRIS SIL 4, SilWorks, POLL, RTU, zemljevid, programsko okolje, varnost stroja, uporabniški vmesnik, vodič, analogno regulirana os, HTML, JavaScript, Visual Studio, Make, AtMega2560, oddaljeni nadzor, Monte Carlo lokalizacija., PID, regulator, Makefile, Notepad++, programirljiv logični krmilnik, PROFINET, DRIVE-CLiQ, CRC, regulacija osi, nadgradnja krivilnega stroja, Siemens Sinumerik 828D, numerično vodenje, evropske direktive, PLK, WebSocket, satelit, tirnica, sledenje soncu, energijska učinkovitost, H-mostič, Avtomatsko senčenje, zunanje žaluzije, odprtokodna orodja, odprtokodne programske knjižnice, sončni kolektorji, električni sončni moduli, MPP-regulator, sončna energija, ogrevanje vode, vizualizacija, energija, operacijski ojačevalnik, EAGLE, mrežna lokalizacija, avtomatizacija naprave, izdelava vab za krape, nadzorni sistem (SCADA), algoritmi, ogrevanje hiše, Regalno skladišče, programska PID regulacija, simulator vožnje, HVAC sistemi, PWM, LT SPICE, vodenje na osnovi razmerja izvršnih členov, izpad senzorja, simuliranje občutka vožnje, temperaturni model, spletni strežnik, izgradnja blokov, TIA Portal, MATLAB, Cy-Bro, TM-Navigator, Siemens 1212C, Brezkontaktne in kontaktne metode merjenja, Keyence TM-040, Keyence TM-3001P, digitalno krmiljeno stanovanje, daljinski nadzor, servo motor., strojni vid, avtomatsko pregledovanje izdelkov, krmiljenje osvetlitve, dvopoložajni regulator, avtomatizacija akvarija, mikrokrmilnik Arduino, lega sistema, odometrija, temperatura, relativna vlaga., mobilni roboti, senzorji, Arduino Uno, algoritem odločanja, zorenje mesa, algoritem za parkiranje, algoritem za planiranje poti, Makeblock, Arduino IDE, ultrazvočni senzor, avtonomno parkiranje., avtomatizirana skladišča, AGV, avtonomna vozila, izbira objektiva, postavitev kamere, Ackermann model, X-Plane, PlaneMaker, hibridni algoritem A*, iskanje poti, Pametna inštalacija, vinogradniška zidanica, daljinsko upravljanje., model letala, UDP komunikacija, globalna lokalizacija, algoritmi za verjetnostno porazdelitev, histogram filter, Lokalizacija mobilnega robota, animacija leta, zalivalni sistem, vodenje letala, LabVIEW, ojačevalnik električnega naboja, Pixy, PixyMon, PID regulator, Regulacijski sistem, končna kontrola izdelkov, postavitev osvetlitve, Keyence, enačba leče, Lego Mindstorms, dielektričnost, dielektrične izgube, lock-in ojačevalnik, dielektrična spektroskopija, koračni motor, Robotc, večsmerno kolo, Bayesov filter