Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Gaspari

Vseh ključnih besed je 98, ki se skupaj pojavijo 128 krat.
11 ključnih besed (11.22 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 41 krat (32.03 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
14x34.15%arheologija
5x12.2%rimska doba
4x9.76%rimsko obdobje
3x7.32%Celeja, rimska vojska
2x4.88%srednji vek, grobišča, ceste, Emona, religija, antika
1xlončarske delavnice, keramika, arheološka izkopavanja, svetišča, zgodnji novi vek, Slovenska Istra, buzdovan, bojno kladivo, bojne taktike, Salla, Zala, zgodnje cesarstvo, pozna republika, avksilija, stratigrafija, Kelti, jugovzhodne Alpe, epigrafsko gradivo, vodovodna napeljava, akvedukti, Izola, Manziolijeva palača, laten, seafaring routes, antiquity, ilirska tradicija, eastern Adriatic, mlajša železna doba, underwater archaeology, shipwrecks, ship cargo, tradicija reke Pad, grške šivane ladje, lesena plovila, vojaški tabori, logistika, pristanišča, Celje, Ptuj, šivane ladje, terminologija, Poetovio, harbours, grobni pridatki., Ribnica, Sodražica, Bloke, Velika Lašče, Loški Potok, ZLS, svetišča., arhitektura, GIS, avgustejski čas, poselitvena slika, vila rustika, rimsko podeželje, Rimljani, rimska keramika, vikus, bronasta doba, gospodarstvo, kulturne in družbene dinamike, Romanizacija, Ljubljanica, materialna kultura, Vodice, poznorimsko obdobje, sarkofagi, geomorfologija., tretje stoletje, kriza, numizmatika, posamezne najdbe., naselbine, obzidje, objekti, Stari grad Jeterbenk, plovba, orožje, Ljubljansko barje, Novi grad Jeterbenk, Nebojse, urbanizem, pozni laten, skupina utrdb, novci