Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Brumen-Čop

Vseh ključnih besed je 46, ki se skupaj pojavijo 48 krat.
2 ključnih besed (4.35 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 4 krat (8.33 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x50%pomoč z umetnostjo, risba
1xavtoportret, sodobna umetnost, spletni profil, muzej, instalacija, razvojne stopnje, podoba, risba v prostoru, postmodernizem, računalnik, glasbeno besedilo, subjektivna izkušnja, procesualna umetnost, land art, didaktično sredstvo, ustvarjalni proces, znakovna ikonografija, kolaž, tekstura, barva, otroška risba, ustvarjalnost otrok, koncept, risanje, slikarstvo, umetnostna zgodovina, spol, transspolnost, standardni formati, nestandardni formati, body art, telo, likovna dela, samoizražanje, subjektivizacija, pedagoški koncept Reggio Emilia, metoda estetskega transferja, format, likovno izražanje, drugošolci, učna pomoč, umetnostna terapija, ustvarjalne delavnice, predšolska vzgoja