Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Gubina

Vseh ključnih besed je 76, ki se skupaj pojavijo 78 krat.
2 ključnih besed (2.63 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 4 krat (5.13 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x50%sončne elektrarne, aktivni odjem
1xIBM Maximo Asset Management, informacijsko tehnološko upravljanje s sredstvi (IT Asset Management), sistemske storitve, pametna omrežja, vetrne elektrarne, neto merjenje porabe, gospodarjenje s sredstvi (Asset Management), negotovost in spremenljivost OVE, razširjeni model AHI, tehnologije shranjevalnikov, shranjevalniki energije, scenariji razvoja, ekonomija shranjevalnikov, ključne neznanke, Indeks stanja naprave AHI, ključni pokazatelji uspešnosti, osnovni model AHI, virtualna elektrarna, agentno modeliranje dobavitelja, energijska odvisnost, avkcija, spremenljiva referenčna cena, regulacija napetosti, prenosno omrežje, simulacija EES, umetne nevronske mreže, modeli mehanizmov trga za zagotavljanje dodatnih prenosnih zmogljivosti, LOLE, vodenje inverterja po statiki z delitvijo dobička, tehnika reševanja prenapetostnih pojavov, podporna shema OVE, OVE, zanesljivost dobave električne energije, WASP, zadostnost proizvodnje, prenova informacijskega sistema., električna energija, prezasedenost omrežja, tranzitni tokovi, zančni tokovi, EPSI, Virtualna elektrarna, zemeljski plin, upravljanje prilagodljivosti proizvodnje, vrednotenje prilagodljivosti proizvodnje, nenačrtovani tokovi, trg z električno energijo na debelo, energetski stroškovni centri, nevronske mreže, sistemi upravljanja z energijo, napoved rabe energije, načrtovanje proizvodnje, delitev nemško-avstrijskega trgovalnega območja, energetska učinkovitost v industriji, utekočinjen zemeljski plin, plinski trgi, lobiranje, strategija komuniciranja, javnosti, donosnost naložbe (ROI), nacionalni interes, poslovni proces, zakonodaja, obračun omrežnine, strategija investitorja, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, cene plina, naftna formula, plinski cenovni modeli, register tveganj, obvladovanje tveganj, prenosno elektroenergetsko omrežje, upravljanje s sredstvi, kontekstualni modeli