Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Ljupčo Todorovski

Vseh ključnih besed je 313, ki se skupaj pojavijo 459 krat.
45 ključnih besed (14.38 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 191 krat (41.61 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
38x19.9%diplomske naloge
16x8.38%magistrske naloge
14x7.33%strojno učenje
11x5.76%e-uprava
8x4.19%elektronsko poslovanje
6x3.14%internet, Slovenija
4x2.09%javni sektor, javna uprava, avtorske pravice
3x1.57%državna uprava, odprta koda, klasifikacija, naključni gozdovi, kriptovalute, računalniški programi, intelektualna lastnina, programska oprema, zasebnost, informacijski sistemi
2x1.05%piratstvo, ocenjevanje, Poslovni register Slovenije, informacijska družba, informacijska tehnologija, Facebook, informatika, umetna inteligenca, podatki, varnost podatkov, participacija, svetovni splet, obdelava naravnega jezika, naključni gozd, odločitvena drevesa, spletne storitve, odkrivanje enačb, simbolna regresija, mobilni telefoni, nevronske mreže, računalniška programska oprema, informacijsko-komunikacijska tehnologija, mobilne aplikacije, spletna aplikacija, socialna omrežja
1xe-demokracija, informacijsko-komunikacijska orodja, stopnja demokratičnosti držav, upravljanje znanja, lokalna samouprava, študentje, Fakulteta za upravo, reference, e-participacija, analiza citiranja, UML jezik, znanje, nastavitev zasebnosti, kulturni dogodki, programski jezik, spletna socialna omrežja, metode večparametrskega odločanja, odločitveni problemi, citat, UML CASE orodja, odločitveni modeli, notarske službe, računalniška obdelava podatkov, pametne kartice, potovanja, računalniški programski jeziki, java, vremenoslovje, biometrija, javni prevoz, e-osebni dokument, e-identiteta, avtobusni prevoz, e-storitve, digitalno potrdilo, programski paket GEPHI, datotečni format GDF, elektronsko upravljanje podatkov, tajni podatki, notar, blagovne znamke, elektronske storitve, javna naročila, postopki, elektronsko plačevanje, e-slog, e-računi, komunikacijska sredstva, klicni centri, citiranje, e-government, elektronsko upravljanje dokumentov, arhiviranje, dokument, elektronsko komuniciranje, poštni predal, računalniška tehnologija, računalniški virus, zaščita, e-poslovanje, e-vložišče, izobraževanje na daljavo, video učenje, e-učenje, poslovni model, informacijski sistem, zavarovalniška akcija, zavarovalnica, občine, plagiatorstvo, elektronsko poročanje, Eurostat, Intrastat, Evropska Unija, licence, liberalizacija, trg, podatkovno rudarjene, prodaja, model spletne trgovine, spletne strani, oglaševanje, študenti, spletišča, spletne knjigarne, spletne trgovine, kriteriji, e-izobraževanje, varstvo potrošnikov, social network analysis, benchmarking, evaluation, disertation, splet 2.0, analiza uspešnosti, upravni postopek, Wiki tehnologije, back office, znanstvena omrežja, dokumentarno gradivo, elektronski dokumenti, elektronska hramba, arhivi, analiza prihodkov, poslovanje, informacijska podjetja, varnost, elektronsko bančništvo, promocija, splet, blagovna znamka, elektronska participacija, šolski sistem, potrošniki, spletni portali, zadovoljstvo udeležencev, sistemi za upravljanje dokumentov, podatkovna varnost, kontekstno spletno oglaševanje, spletno oglaševanje, spletna banka, ponudniki, oglaševalske agencije, podatkovne grožnje, elekronski podatki, napovedovanje vremena, upravni portal, priporočilni sistem, napovedno modeliranje, gručenje podatkov, informacije, tutor, razvoj IS, študent, funkcijski programski jezik OCaml, perceptron, homogeni ansambli, nadzorovano strojno učenje, inflacija, kombiniranje napovedi, uteževanje na osnovi zmogljivosti, vzvratno razširjanje napake, usmerjene nevronske mreže, udeležba državljanov, transparentnost, udeleženci, usposabljanje, izobraževanje, učni pripomoček, vrednotenje e-uprave, kazalniki razvitosti države, razvitost e-uprave, prometna varnost, cestni promet, napovedi, Globoko učenje, korupcija, nenadzorovano učenje, nadzorovano učenje, cestnoprometni predpisi, stohastični šum., spletno strganje, odkrivanje prevar, kontekstno-neodvisna gramatika, Bayesova optimizacija, globoko učenje, verjetnostna kontekstno-neod- visna gramatika, algebrajski izraz, odločljivost, verjetnost, variacijski samokodirniki, generativni modeli, avtomatizirana analiza podatkov, vizualizacija podatkov, analiza podatkov, električni transformator, linearna regresija, modeliranje, rangiranje napovednih spremenljivk, verjetnostne kontekstno-neodvisne gramatike, večtipski procesi razvejanja, umetne nevronske mreže, samokodirniki, manjšanje razsežnosti podatkov, trgovanje z električno energijo, globoko spodbujevalno učenje, napovedovanje redkih dogodkov, algoritem učenja Q, indeks zaznave korupcije, digitalna uprava, Ukrepi za zajezitev epidemije, Epidemija Covid-19, Epidemiološka uspešnost ukrepov, Zaupanje v javne institucije, digitalizacija, Evropski socialni modeli, Evropska unija, linearna povezanost, podpora odločanju pri zaposlovanju, večparametrski odločitveni model, odločitveni proces, Supervizor, Agencija za javnopravne evidence in storitve, analiza vlaganj, Komisija za preprečevanje korupcije, podopora odoločanju, izbira najprimernejšega kandidata za službo, Avstrija, stopnja razvitosti e-uprave, dinamični sistemi, Hrvaška, Danska, zaposlovanje, Estonija, ministrstva, ERAR, družbeni razvoj, tehnološke spremembe, razvoj informacijske družbe, kršenje avtorskih pravic, zadovoljstvo uporabnikov, podatkovno rudarjenje, EU portal, aktivni portal življenjskih situacij, ekspertni sistem, regulacija interneta, Zakon za uravnoteženje javnih financ, proračunska sredstva, nevtralnost interneta, računalništvo v oblaku, baza podatkov, digitalno podpisovanje, nadomestne funkcije, numerična optimizacija, javni uslužbenec, davčna zakonodaja, trgovanje s kriptovalutami, sistemi za podporo odločanju, modeli za večkriterijsko odločanje, pristransko ponovno vzorčenje, regresija, avtomatizacija obvladovanja tveganj, obvladovanje tveganj, razbitje, skupnost, struktura skupnosti, usmerjena omrežja, modularnost, tehnologija verige blokov, optimizacija, primerjava algoritmov, varnost na internetu, informacijsko komunikacijska tehnologija, Pareto front, Friedman test, implementacija e-storitev, zaposleni, kompetence, delovne naloge, Wilcoxon signed-rank test, multiple performance measures, osebni podatki, uporabnik, analiza sentimenta, comparison of machine learning algorithms, comparative studies, pairwise comparison, inteligentni robotski investicijski sistem