Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tomaž Hovelja

Vseh ključnih besed je 127, ki se skupaj pojavijo 149 krat.
15 ključnih besed (11.81 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 37 krat (24.83 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x13.51%študija primera
3x8.11%delnice, analiza, model, strojno učenje
2x5.41%CRM, mobilne aplikacije, informacijski sistem, socialna omrežja, mobilna aplikacija, merjenje uspešnosti, aplikacija, napovedovanje, podjetje, razvoj programske opreme
1xnaključni gozd, napovedovanje cen delnic, ERP, ocenjevanje, odločitveno drevo, ovrednotenje, spletna aplikacija, učinkovitost, uspešnost, nadzor nad delom, klasifikacija, organizacijske karakteristike, uporabniški vmesnik, model za izboljšanje aplikacije za management dobavne verige, management dobavne verige, brezstrežniška tehnologija, trgovina, metodologije razvoja programske opreme, trženje, tržni algoritmi, donosnost, analiza trga, Twitter, vodenje projektov, pomoč pri študiju, razvrščanje, sistem uravnoteženih kazalnikov, teorija o difuziji informacij, lestvice najbolj priljubljenih aplikacij, analiza procesa razvoja programske opreme, planiranje, APS, tehnična primernost SDM, vpliv SDM na uspešnost podjetja, socialna sprejetost SDM, model vrednotenja SDM, proizvodnja, kriteriji, trgovina Google Play, dovoljenja, uspeh, informacijska tehnologija, deležniki, skladnost, polinomska regresija, tehnična analiza, model ocenjevanja funkcionalnosti informacijsko tehnološkega proizvoda, testiranje, orodja za testiranje, mobilni operacijski sistem Android, izboljšava procesa testiranja, mobilne tehnologije, ogrodje za vrednotenje, poslovna inteligenca, ocenjevanje elementov razvoja programske opreme, spodbujevano učenje, sentimentalna analiza, avtomatizirani trgovalni sistem, LSTM, inflacija, napovedni modeli, globoke q-nevronske mreže, primerjava, SUPB, zajem zahtev, oblak, podatkovno skladišče, časovne vrste, nevronske mreže, umetna inteligenca, borza vrednostnih papirjev, merilnik uspešnosti, delniški indeks, tehnična strategija, delovni nalog, secure software development, software engineering, software development management, security, small and medium sized enterprises, lean, agile, izboljšava, sistemi za načrtovanje virov, mobilno naročanje, zdrava prehrana, lokalna hrana, kmetijstvo, Reddit, android studio, agilne metode, Android, delo od doma, programerji, počutje, produktivnost, situacijski pristop razvoja metodologij, analiza sentimenta, borza, študija dogodkov, simulacija trgovanja, trg delnic, ključni dejavniki uspeha, informacijski sistemi, finance, odločitveni model, izbira, kriptovaluta, upravljanje odnosov, poslovni načrt, spletno nakupovanje, razvijalci programske opreme