Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matjaž Vidmar

Vseh ključnih besed je 114, ki se skupaj pojavijo 117 krat.
3 ključnih besed (2.63 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 6 krat (5.13 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x33.33%fazni šum, mikrokrmilnik LPC2138/01, antene
1xLM1117, LM828, 74HC595, fazno-sklenjena zanka, ADP150, napetostno kontrolirani oscilator, Raspberry Pi, Android, Avtomobilček, Daljinsko vodenje, slabilec, 4053, ADF4351, radar, mikrovalovi, fazna modulacija, frekvenčni diskriminator, množilnik kvalitete, stranski rod, Dopplerjev pojav, detektor gibanja, mikrokontroler, DC motor, dielektrični resonator, mešalnik, merjenje hitrosti, HMC307, nizko-šumni blok, GRASS GIS, verifikacija, vzporedno računanje, GPE, CUDA, validacija, področje E-band, delovanje števcev frekvence, merilnik jakosti signala, števec frekvence, merilni inštrumenti, merilne metode, radijski linki, radijske predikcije, programski radio, širokopasovna antena, Alphasat, milimetrski valovi, barvna disperzija, Vivaldi-jeva antena, skupina anten, računanje vidnosti, Fresnelove cone, HIGHLY-EFFICIENT ANTENNA ON FERROELECTRIC SUBSTRATE, FREQUENCY-AGILE, Wilkinson-ov delilnik moči, Satelitski sprejemnik, optoelektronski oscilator, krpičaste antene, monopulzna antena, globoka zrcala, elektromagnetne simulacije, antena, monopulzni radarji, monopulzni sevalnik, osvetlitev zrcala, parabolične antene, optimizacija anten, načrtovanje anten, monopulzni žarilec, gk, defected ground structure, visokofrekvenčni merilnik moči, digitalna obdelava signalov, oscilator, varnostne nalepke, GDM, merjenje anten, smerni diagram, planar printed antenna, slot antenna, multiband antenna, wideband antenna, detektor ovojnice signala ADL6010, satelitske antene, sledenje izvoru, zmogljivost zveze, radioteleskop, zemeljski segment, satelitske komunikacije, frekvenčni pas X, LNA, pasovno prepustno frekvenčno sito, Grid-dip meter, stabilnost, žarilec, radioastronomija, vodikove črte, Luna, faktor kakovosti antene, avtomatsko vodenje, komunikacija med računalniki, graf, omrežje, večrodovne antene, fazno sklenjena zanka, ulomkovni način delovanja, ARM Cortex-M0, G/T, Python, MAX2871, programabilni čip, povratna zanka