Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Boštjan Blažič

Vseh ključnih besed je 206, ki se skupaj pojavijo 239 krat.
20 ključnih besed (9.71 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 53 krat (22.18 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x9.43%razpršeni viri, regulacija napetosti
4x7.55%pretoki moči
3x5.66%regulacijski transformator, pametna omrežja, jalova moč, kakovost električne energije, OpenDSS
2x3.77%centralna regulacija, minimizacija izgub, ozemljitvena upornost, meritve, daljnovod., regulacija, distribucijska omrežja, sončne elektrarne, samooskrba, električna vozila, Monte Carlo metoda, razvrščanje
1xoblačnost, projekt rezervni dizel agregat., fotonapetostna elektrarna, padavine, dizel agregat, raba energije, napetostni profil, Neprekinjeno napajanje, mala hidroelektrarna, kratkoročna napoved, oblike nihajnih načinov, hidroenergetski potencial, globalno sevanje, obrat faze, prenapetosti, umetna nevronska mreža, informacijski sistem, kapacitivnost podzemnega kabelskega voda (KV), energetski pregled, klasične inštalacije, pametne inštalacije, investitor, naročnik, električne inštalacije, MPPT, PV modul, projektiranje, načrt, nizkonapetostni stikalni bloki, zanesljivost napajanja, simulacijsko vezje, električna energija, visoki tokovi, napetostni transformator (NT), modeliranje fotonapetostnega sistema, baterijski hranilnik, Ključne besede: dioda, načrtovanje nizkonapetostnih stikalnih blokov, DC/DC pretvornik, parcialne razelektritve., nadzor, vodenje, Ozemljitev, transformatorska postaja, Pametna omrežja, vodenje porabe električne energije, inteligentne inštalacije, napetostne razmere NN omrežja, Matlab, OpenDSS., hišna avtomatizacija, aktivna omrežja, sončna elektrarna, napoved porabe električne energije., aktivna zasedenost stanovanj, nizkonapetostni vod, upornost ozemljil, nesimetrija, gospodinjske naprave, modeliranje gospodinjskih porabnikov, frekvenčna stabilnost, otočno obratovanje, problem »50, 2 Hz«, Razpršeni viri, kratkostični model., merilni pogrešek, merilne metode impedanc ozemljitvenih sistemov, steber NV, PV-sistemi, hranilnik, ozemljitve, Specifična upornost tal, upor, visokonapetostni laboratorij, korona, nelinearna induktivnost, akumulator, koeficient samooskrbe, NN-kabel, vezava Dyn1, bremena s konstantno močjo, ozemljilne palice, lestvična metoda, matematični model trifaznega distribucijskega transformatorja, SN-nadzemni vod, neto obračun, net-metering, cena sončne elektrarne., radialno omrežje, ohmski delilnik, hranilniki, standardizacija, izgubni faktor, delne razelektritve, referenčni model distribucijskega omrežja, kabel, diagnostika, obnovljivi viri, ARIMA model, sončno sevanje, preizkušanje, metoda k-voditeljev, reprezentativni izvodi, simulator, simulacija v realnem času, povezava dveh simulatorjev, časovni zamik, RTP Hrastnik plinsko oklopljeno stikališče GIS, RTP Tolmin klasično prostozračno stikališče, poraba električne energije, industrijsko omrežje, skupno harmonsko popačenje, aktivni harmonski filter., RTP Breg, pretok moči, SUMO, topologija N-1, podatkovne baze, PostgreSQL, metoda k-medoid, QGIS, nizkonapetostno omrežje (NN), MATLAB, konične moči, nizkonapetostno omrežje, vrtilne tabele, analiza modelov omrežja, gostota verjetnosti, polnjenje EV, vpliv polnjenja EV na omrežje, : kratkoročna napoved, Monte Carlo simulacija, sistemska rešitev, frekvenčno-impedančne karakteristike, serijsko vezani Π modeli, regulacijsko stikalo, vzdrževanje, večprocesorske simulacije, stabilnost simulacij, napetost, hibridni kompenzator, tokovni harmonik, nadzorni sistem, razpršeni viri energije, obnovljivi viri energije, koordinirana regulacija, distribucijsko omrežje, obratovalna stanja omrežja, delovanje bremen, WinCC, STEP 7, napetosti, izgube, distribucijsko omrežje., feroresonanca, baterije, PV vir, Scada, ekranski prikazi, Siemens, električna vozila (EV), statični kompenzator, implementacija, pscad, industrijski odjemalec, klimatizacija Lek Ljubljana., kompenzacija jalove moči, aktivni serijski kompenzator, frekvenčni pretvorniki, močnostna elektronika, DVR, napetostni upadi, deljeno breme, napetostna stabilnost, letališče Ljubljana, razvoj, simulacije, testiranje, HIL, ravnovesje proizvodnje in odjema, konične obremenitve, analiza, elektroenergetsko omrežje, daljinsko vodenje odjema, resonanca