Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Žemva

Vseh ključnih besed je 455, ki se skupaj pojavijo 506 krat.
29 ključnih besed (6.37 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 80 krat (15.81 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x11.25%FPGA
7x8.75%mikrokrmilnik
4x5%avtomatizacija, FIR, tiskano vezje
3x3.75%kalibracija, testiranje, letalstvo, LabVIEW
2x2.5%brezpilotno letalo, CMOS, SPI, delno linearni odziv, stikalni pretvornik navzdol, Red Pitaya, Altera, omrežje, modem, projektiranje, programski jezik C, prenapetosti, analiza, ATLM, VHDL, USB, krmilnik, Arduino, merilni sistem, varnost
1xFM 433 MHz, test stabilnosti, optosklopnik, Arria V ST SoC FPGA, 10 Gbps Ethernet vmesnik, HPS, sprejemnik, ATMega32, omrežna testna naprava, alarmiranje, relejski izhod, analiziranje, Bascom, optimizacija, senzorji, merilniki, bazne postaje, nadzorni sistem, ESD meritve, programsko razvojno ogrodje, razvojni proces, programska oprema, vgrajeni elektronski sistemi, GSM/GPRS/UMTS, pihalni stroj, Bluetooth, avtomatsko branje števcev, Euridis, komunikacija, Processing, Nadzorna enota, Centralno nadzorni strežnik, mehanske poškodbe, elektrostatične poškodbe, Tiskana vezja, karakteristike polprevodniških elementov, meritev zakasnitve, brezžični oddajnik, merjenje upognjenosti, Centralno nadzorna aplikacija, Sistem za centralni nadzor (CNS), ESD embalaža, EPA prostor, meritev propustnosti, električna prevodnost, kondenzatorski napajalnik, zagotavljanje elektromagnetne združljivosti, načrtovanje tiskanin, enofazni merilnik električne energije, modul UART, merilni upor, bistabilno stikalo, OpenCL, heterogeni sistemi, ICC opis, barvni prostori, sistem barvnega upravljanja, pretvornik A/D, Texas Instruments MSP-EXP430FR5739, pripomoček za parkiranje, parkirni senzor, Ultrazvočni senzorji HC-SR04, Altium, TestStand, grafični vmesnik, meritev razdalje, PLK + HMI krmilnik, Samba SM35-J-R20., toplovodni sistem, temperaturna tipala Pt1000, Ključne besede: regulacija ogrevalnih naprav, računsko jedro, ISO 9001:2008, kapaciteta akumulatorske baterije, elektronsko breme, temperaturna kompenzacija, praznilni in polnilni tok, polovična napetost, digitalni filtri, S-BMM2, anoda, energijska gostota, valovitost, S-μServer, S-Portal, daljinski nadzor, brezprekinitveni napajalni sistem, validacija, procesi implementacija, sistem kakovosti, izdelek, proizvodnja, izvajanje, zračni promet, Akumulatorska baterija, vzdrževanje, TCAS, ATC, življenjska doba, generator prometa Abacus Spirent, HBSE (Hazard – Based Saftey Engineering), triblokovni model, standard, vmesnik stičnega mesta, pametno stikalo, zaščitni ukrep (Safeguards), vir energije, napetost dotika, tok dotika., preizkus, merilni list, nevarnost, pametno omrežje, pametni sprejemnik, pretok, merilnik, umerjanje, postopek, principi meritev toka, plin, zrak, nekonvencionalni instrumentalni merilni transformator, zmanjševanje porabe električne energije, MiSMART, IEC61850, algoritem za uravnavanje napetostnega profila, generator črnega ogljika, Aethalometer, serijski razhroščevalnik, povezovalnik, OpenRISC 1200, Linux, sistem na čipu, oksimeter, pulzna oksimetrija, rdeča in infrardeča valovna dolžina, digitalni potenciometer, moduliran LED signal, fotopletizmograf, kalibrator, Time Out, CHECK signali, odprti ogenj, Siemens LOGO!, NTC termostat, kerozin, testirna komora, protivlomni sistem, videonadzorni sistem, simulacijska datoteka, SET signali, simulator, testirana naprava, protipožarni sistem., merjenje amplitude tokovnega udara, števec tokovnih udarov, T-CONT, GTC, OMCI, TDMA, TDM, PLOAM, PONO, OSI referenčni model, povezovalna plast, fizična plast, strojna koda »firmware«, brezžični sprejemnik-oddajnik, GPON, MTPA, zajem podatkov, modelno orientirano načrtovanje, orodje iTest, testiranje zmogljivosti, POTS, vgradna programska oprema, Matlab/Simulink, sinhronski motor s trajnimi magneti, vektorsko vodenje, procesor v zanki, programska oprema v zanki, model v zanki, ISM frekvenčno področje, SPI vodilo, promocijski video, snemanje, Altium designer., sistem, kamera, montaža, postprodukcija., UART, ProSECIII, Java, mikrokrmilnik STM8S207, centrifuga, orodje za odrez dolivkov, program, digitalna vezja, simulacija., krmilna enota, medpomnilnik FIFO, procesor, PLK – programirljiv logični krmilnik, svetlobni vodnik, dolivek, odrez, HMI – GOT, standardna montažna naprava, Enota SAK, programirljivi logični krmilnik, spletna stran, baza podatkov, esp32, raspberry pi, spremljanje okolja, mqtt, python, spojni vod, paketek, usmerjevalnik, SpaceWire, flask, načrtovanje digitalnih vezij, pospeševanje algoritmov, elektromobilnost, Namensko integrirano vezje, intuitivnost, samokolnica, stikalni pretvornik, produkcijsko testiranje, vezje za testiranje, sistolično polje, Vitis Unified Software Platform, množenje matrik, programirljivo polje logičnih vrat, RMAP, nastavitvena vrata, M-Bus, komunikacijski modul, Integrirano vezje, Dioda, LED, ATtiny10, detektor kovin, zaznavanje, karakterizacija, senzor, števec, AVR, RGB, frekvenčni pretvornik, dajalnik, pomik, vmesnik, oddajane več prejemnikom, prioritetni razsodnik, diagnoza, operacijska svetilka, kavitacija, Sistem senzorjev, medicinski standard, preskus, komunikacija CAN, I2C, primerjalnik, analogno digitalni pretvornik, PHY, pomnilniški krmilnik, pomnilniški vmesnik, šum, meritev napetosti, IIR, odzivni čas, digitalno sito, Delta-Sigma modulator, ADC, DDR3 SDRAM, izboljšava, visokofrekvenčni signali, visoko ojačenje, detektor svetlobe, RS-232-komunikacija, merjenje ventilatorjev ogrevalne tehnike, pulzno krmiljeni svetlobni viri, fotodioda, meritve, tokovne klešče, ojačevalnik, Metrel, stabilnost, obdelava signalov. testno okolje, MIS53 (56), elektični motor, emulator, zelena energija, rotacijska matrika, električni pogon, testna gred, električna letala, Pipistrel, komunikacijsko vodilo SPI, komunikacijsko vodilo CAN, razsmernik, MPPT regulator, povečanje avtonomije, mikroprocesor, krmilnik koračnega motorja, elektromotorni pogon za ventile, impedančni pretvornik, signalni generator, koračni motor, Razširitveni modul, električna energija, sončna energija, napetostna rampa, razvojna plošča, strele, logično vezje, računanje orientacije, inercialni senzorji, avtonomna navigacija, fuzija senzorjev, napajalno vezje, modul WiFi, internet stvari, Android, Podatkovne rokavice, Senzorji, Navidezna resničnost, poraba energije, baterije LiPo, multikopter, evidenčni list, delovni nalog, matična številka, logični analizator, Altium Designer, operacija, stroj, JobGen Plus, črtna koda, čitalnik črtne kode, terminal, 3D prikaz, GPS, programski jezik, sekvenčni program, PLC, krmilni sistem, Siemens, LAD, SCL, Brezžično polnjenje Qi, Tiskano vezje, LiPo, Polnjenje, graf, zahteve, test, TISKANINA – TISKANO VEZJE, simulacija naprav, SMS, GPRS, GSM, vgrajena programska oprema, C/C++, meritev, standard IEC 61010-1, razvoj programske opreme, programska knjižnica, DA pretvornik, razširitveno prototipno vezje, gasilni sistem, postavitev sistema, tekoče povprečje, filtriranje, magnetni senzor zasuka, Novec, požarna centrala, servo motor, programiranje, prikazovalnik LCD, numerična tipkovnica, platforma Arduino, programska orodja, strojni del naprave, sinhroni "buck" pretvornik, analogno nacrtovanje, DC-DC pretvornik, EMC (Elektromagnetic compatibility), CPLD, EMI (Electromagnetne motnje), VHDL načrtovanje, reli sistem, EMC predpisi, EME (electromagnetne emisije), SoC (Sistem na Čipu), varnostni sistem, Fritzing, ZYNQ, CIC, SDR, mobilne naprave, standardi, DSP, avdio, algoritem, Raspberry Pi, histogram, COG, konfiguracija, mobilna tehnologija, HDR, LVDS, DDS, ECL, NIM, TTL, Komunikacijski modul, LTE, regulacija časa osvetlitve, pomožno napajanje, antena, glavno napajanje, dajalnik pozicije