Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Anton Pleteršek

Vseh ključnih besed je 22, ki se skupaj pojavijo 25 krat.
3 ključnih besed (13.64 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 6 krat (24 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x33.33%NFC, RFID, bremenska modulacija
1xfazna modulacija, amplitudna modulacija, prilagoditveno vezje, senzorske značke, CMOS 180 nm, omejevalnik napetosti, bremenski modulator, EMV Contactless, SAL14, ISO, stabilnost oscilatorja, sprejemnik, korelacija, fazno trepetanje, fazni šum, digitalni demodulator, MEMS, BER, NFC Forum