Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Grega Bizjak

Vseh ključnih besed je 134, ki se skupaj pojavijo 139 krat.
5 ključnih besed (3.73 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 10 krat (7.19 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x20%kalibracija, osvetljenost, poraba električne energije, merilnik osvetljenosti, transformatorska postaja
1xLabVIEW., UV-svetlobni vir, UV-merilnik, napetostni profil, nastavljiv barvni svetlobni vir, Svetleča dioda, spekter svetlobnega vira, kalibracija UV-merilnika, ultravijolične svetleče diode, izenačitev potenciala, kablovod, električni udar, meritve električne inštalacije, električna inštalacija, protieksplozijska zaščita, stanovanjski objekti, model za napoved rabe energije, sončno obsevanje, fotonapetostni modul, pametna razsvetljava, javna razsvetljava, svetlobno onesnaževanje, model omrežja, sončna elektrarna z baterijo, otočno obratovanje, toplotna energija, električna energija, stabilne naprave električne vleke, motorni pogon, vozno omrežje, stikalo VO, dimenzioniranje., tehnična zakonodaja, dnevna svetloba, delovna površina, razsvetljava notranjih prostorov, sistem za kontrolo avtonomije in uporabnosti akumulatorjev, varnostna razsvetljava, priprava in pregled varnostne razsvetljave, vidne naloge, SIST EN 12464-1, DALI protokol, fluorescentne sijalke, digitalno naslovljivi vmesnik, odvajanje naboja, elektrostatika, elektrostatična razelektritev, kompenzacija padca napetosti, pretok moči, vremenske razmere, razpoložljiva sončna energija, nizkonapetostne električne inštalacije, standard, tehnična smernica, tok, sončne elektrarne, razsvetljava šol, SVC, Ferrantijev efekt, STATCOM, padec napetosti, standard SIST EN 12464-1, energetska prenova, krmilni sistem razsvetljave, temperatura, faktor časovno spremenljive svetlobe, faktor neenakomerne osvetljenosti, krmiljenje razsvetljave, modra svetloba, podobna barvna temperatura, biološko aktivna razsvetljava, biološki proces, regulacija temperature, DALI, razpoloženje, spomin, hormoni, cirkadiani ritem, Buspro., barva svetlobe, jadrnica, plovila, primerjalne meritve, vidno utripanje, merilne metode, mednarodni standard ISO 11452, odpornost naprave na EM motnje, oddajanje motenj, nevidno utripanje, fliker, projektiranje, dimenzioniranje, električne inštalacije, BIM, svetlobni viri, LED svetlobni viri, nizkonapetostni stikalni in krmilni sestavi, industrijski odjem, eksplozijska ogroženost, nevarne cone, tehnike zaščite Ex opreme, IEC 60079, Matlab, SIST EN 60079, elektromagnetna predstikalna naprava, elektronska predstikalna naprava, Elektromagnetna kompatibilnost, p-n spoj, svetleča dioda, napajalnik svetlečih diod, sijalke, svetleče diode, elektroenergetski sistem, stabilnost za majhne motnje, električna mobilnost, električna vozila, polnilna infrastruktura, pametna električna polnilna postaja, zbiralčna povezava, dimenzioniranje električnih inštalacij, pametna omrežja, nizkonapetostne inštalacije, spekter svetlobnih virov, Pronyjev algoritem, spektralna občutljivost merilnika, luksmeter, sistem za zaščito pred delovanjem strele, meritve, K faktor