Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Maruška Šubic-Kovač

Vseh ključnih besed je 47, ki se skupaj pojavijo 56 krat.
7 ključnih besed (14.89 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 16 krat (28.57 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x18.75%gradbeno dovoljenje, stanovanje
2x12.5%mestna občina, evidenca trga nepremičnin, ZGO-1, uporabno dovoljenje, projektna dokumentacija
1xupravljanje, metodologija ocenjevanja nepremičnin, MSOV 2013, odškodnina, omejitve lastninske pravice, umeščanje državnih ureditev v prostor, ocenjevanje vrednosti nepremičnin za javni namen, razlastitev, prisilna prodaja, večstanovanjska stavba, data mining, roll call, clustering, latent variable analysis, political science, ples, upravnik, obnova, rezervni sklad, lastninska pravica v javnem interesu, prostorski akti, najemnina, stanovanjski status, lastništvo, EN 15221, »benchmarking«, stavbe javne uprave, podatki o stavbah, ključni kazalniki učinkovitosti upravljanja stavb, najem, nepremičnina, gospodarjenje z nepremičnim premoženjem države, analiza trga nepremičnin, komunalna infrastruktura, zemljiška politika, statistična regija, pravilnik, promet z nepremičninami, prodajna cena, komunalni prispevek