Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jurij Jaklič

Vseh ključnih besed je 475, ki se skupaj pojavijo 2150 krat.
197 ključnih besed (41.47 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1872 krat (87.07 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
142x7.59%informatika
110x5.88%informacijska tehnologija
101x5.4%informacijski sistemi
70x3.74%analiza
63x3.37%case study
61x3.26%podatki
52x2.78%Slovenija
47x2.51%poslovna inteligenca
42x2.24%podjetje, poslovni proces
39x2.08%modeli
33x1.76%informacije
32x1.71%management
31x1.66%raziskave
30x1.6%baze podatkov
25x1.34%informatics
24x1.28%poslovanje podjetja
22x1.18%primeri, programi
21x1.12%kvaliteta, software
20x1.07%projekti, Internet
19x1.01%elektronsko poslovanje, analysis
18x0.96%information technology, rudarjenje podatkov
17x0.91%uspešnost poslovanja
16x0.85%razvoj
15x0.8%skladiščenje podatkov, ocene, odločanje
14x0.75%komparacije
13x0.69%odnosi s strankami, research
12x0.64%spremembe
11x0.59%data, standardi
10x0.53%trženje
9x0.48%upravljanje, meritve, računalništvo, efektivnost, zakonodaja
8x0.43%business intelligence system, planiranje, znanje, storitve, tehnologija, metodologija, bančništvo, vrednotenje
7x0.37%aplikacija, business process, vodenje projektov
6x0.32%zdravstvo, kontrola, poslovne odločitve, metode, trendi, izobraževanje, models, sistemi, varstvo podatkov, podatkovna analitika, data analytics
5x0.27%izbira, javno podjetje, strategija, zavarovalstvo, information systems, elektronsko trženje, artificial intelligence, telekomunikacije, kadri
4x0.21%izboljšave, tveganje, računalništvo v oblaku, programiranje, dokumentacija, komuniciranje, banke, varnost, prestrukturiranje, poslovna informatika, trgovinsko podjetje, izvajanje, informacijska družba, strategija trženja, industrijsko podjetje, poslovno poizvedovanje, data mining, ponudba, obvladovanje znanja, uporaba računalnikov
3x0.16%zaposlovanje, zadovoljstvo, tourism, energetika, konkurenca, farmacevtska industrija, zaščita, uporabniki, Ekonomska fakulteta, merila, proizvodi, zaloge, obvladovanje tveganj, programski jeziki, brezplačno programje, pravila, optimizacija, infrastruktura, kultura podjetja, culture, business intelligence, nova ekonomija, ekonomska predvidevanja, business efficiency, prodaja, cases, razvrščanje v skupine, EU, javni sektor, Merkur, umetna inteligenca, zdravstveno varstvo, bančno poslovanje, skladišča, poslovne informacije, študij na daljavo, klasifikacija, nevronske mreže, problematika, zunanje izvajanje dejavnosti, organizacija
2x0.11%nakup, arhivi, company performance, plačilni promet, tehnološki razvoj, založništvo, potrošnik, small enterprises, hardware, XML, turizem, medorganizacijski sistemi, evidenca, življenjski ciklus, mobilna telefonija, geografija, regulacija, varstvo okolja, arhitektura, visoko šolstvo, gostinstvo, Studio Moderna, uporaba človeških zmogljivosti, digitalizacija, majhna podjetja, sposobnosti, občine, uspeh, panoge dejavnosti, transport, organization, transakcije, finance, javna uprava, elektronika, integracija, trg, elektroindustrija, licence, računalniški sistemi, oglas, marketing, mednarodne primerjave, electronic commerce, algorithms, Telekom, poslovni plani, prekrški, računalniška mreža, zdravje, evaluation, poročila, poslovno komuniciranje, gospodarski kriminal, information, struktura, faze, kmetijstvo, RTV Slovenija, šport, avtomatizacija
1xstandardizacija, distribucija, CCE, strateški management, majhno podjetje, vizija, poslovna politika, Simobil, zdravstveni zavodi, Melamin, knjigotrštvo, informacijski sitemi, poslovni sistemi, Siol, Mercator, lojalnost, informatizacija, avtomobilska industrija, AC Leasing, managewmnet, Kompas MTS, trgovina, javne službe, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, kapacitete, ORACLE, topologija, PTT, neprofitne organizacije, lastništvo, ELES, ekeltronsko poslovanje, baze podajtkov, Siliko, gumarska industrija, direktno trženje, algoritmi, funkcije, zavarovanje, papirna industrija, Finance, tisk, Mladinska knjiga založba, stroški, Dom trgovina, razvojna strategija, EIONET-SI, politika, poslovanje podjetj, borze, Netscape, Microsoft, informacijsa tehnologija, ekologija, Istrabenz, mreže, vzorčenje, matematični modeli, povpraševanjepodatki, ekonomski vidik, dokumenti, SAP, poslovno okolje, manager, monopoli, statistika, davki, menjava, prenos podatkov, novi proizvodi, dežele, Švica, Elektroservisi, Madžarska, Republika Češka, projektna organizacija, razvojni projekti, promocija, šolstvo, informacijski sisetmi, statistično raziskovanje, blagovne znamke, 2001, avtorsko pravo, predpisi, WWW, elektrogospodarstvo, elektronska pošta, roads, systems, road traffic, systems theory, development, risk management, sisitemi, EAN, elektronska industrija, ceste, cestni promet, uravnotežen seznam ciljev, relacijske baze podatkov, tipi, pranje denarja, Energetika Ljubljana, informacijski viri, teorija sistemov, simulacija, poslovna poročila, naravne nesreče, preskrbovalne verige, glosarji, slovarji, likvidnost, Nova Ljubljanska banka, terminologija, infrastrukura, Intranet, zagotavljanje kvalitete, poslovna strategija, strateško planiranje, reforme, zgodovina, GV Revije, reševanje problemov, GZS, pisarniško poslovanje, bančni sistemi, testiranje, struktur, investicije, zdravila, environment, quantitative analysis, corporate culture, technology, IUS-INFO, methods, high technology, agriculture, problem solving, stranka, Slovenia, mobilno bančništvo, debts, brewery, industrial enterprises, design, Pivovarna Laško, business model, osebne finance, Občina Hrpelje Kozina, Bled, turistična geografija, lokalna samouprava, Adriatic Slovenica, poslovna morala, etika, OLAP, commercial enterprise, stres, terrorism, tourism industry, corporate governance, leadership, vodenje, efficiency, learning, marketing strategy, shares, price, trading, capital market, business intelligence systems, choice, business performance, državljanstvo, health care, health services, Banka Slovenije, Hotel Sotelia, hotel industry, valuation, time series, Halcom, economic forecasting, improvements, programmes, media, poslovna matematika, kalkulacije, regulation, ethics, electronic marketing, politics, retail trade, customer relationship, oblikovanje cene, competitivity, competition, dinamika, donos, vodno gospodarstvo, Italy, kodeksi, inovacije, portfolio, modernizacija, prenos znanja, Zavarovalnica Adriatic, kapital, vzdrževanje, decision making, quality, nabava, Gorenje servis, SKB, Pfizer, raziskovalna dejavnost, Iskratel, kemična industrija, investicija, Unichem, machine learning, RFID, sodni postopek, sodstvo, Carinska uprava Republike Slovenije, virtualna organizacija, produkcija, zavodi, PEC, Predilnica Litija, cena, letalstvo, Thermalia, zdravilišča, letalski promet, potniški promet, vodenje projekta, Hermes, medorganizacijsko trženje, preizkušanje domnev, Adecco H.R., pospeševanje, sodelovanje, QlikView, mobilna tehnologija, konsolidacija, plačilni instrumenti, EMU, srednja podjetja, indeksi, zemljevidi, odgovornost, upravni postopek, učne metode, Finančna uprava Republike Slovenije, strategy, raziskovalno delo, vrednost, SMEs, empirične raziskave, kakovost, poslovno odločanje, trg delovne sile, sejmi, informmacijska tehnologija, podatkovne zbirke, vizualizacija, motorna vozila, shranjevanje podatkov, Mladinska knjiga, pravice, business decisions, Sberbank banka, Nama, krediti, ZRSZ