Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marko Hočevar

Vseh ključnih besed je 955, ki se skupaj pojavijo 5671 krat.
438 ključnih besed (45.86 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 5154 krat (90.88 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
354x6.87%računovodstvo
264x5.12%Slovenija
196x3.8%analiza
159x3.08%podjetje
153x2.97%poslovanje podjetja
122x2.37%case study
106x2.06%diplomske naloge
100x1.94%uspešnost poslovanja
97x1.88%davki
89x1.73%stroški
86x1.67%računovodski izkazi
74x1.44%primeri
70x1.36%kontrola
69x1.34%revizija
54x1.05%zakonodaja
53x1.03%davčni sistemi
51x0.99%informacije, standardi
46x0.89%industrijsko podjetje
45x0.87%financiranje, controlling
42x0.81%raziskave
40x0.78%poslovni izid
37x0.72%storitve
36x0.7%poročila
33x0.64%obdavčenje
32x0.62%kalkulacije
31x0.6%odločanje
30x0.58%management, mednarodne primerjave
29x0.56%občine, knjigovodstvo
28x0.54%vrednotenje, tveganje
27x0.52%javno podjetje
26x0.5%stroškovno računovodstvo, komparacije
25x0.49%javne finance, kvaliteta, metode
24x0.47%lokalna samouprava, bilanca stanja
23x0.45%projekti
22x0.43%sredstva, šport, planiranje, investicije, banke
21x0.41%bančništvo
20x0.39%notranja revizija, EU, terjatve, finance, finančna poročila, organizacija, trgovinsko podjetje
19x0.37%društva, modeli
18x0.35%bančno poslovanje, proračun, revizor, pravna oseba, meritve, osnovna sredstva
17x0.33%kadri, informacijski sistemi
16x0.31%vodstveno računovodstvo, spremembe, odgovornost, davek na dodano vrednost, davčne olajšave, razvoj, uravnotežen seznam ciljev, proračuni
15x0.29%cena, javni sektor
14x0.27%plače, neprofitne organizacije
13x0.25%goljufija, gradbeništvo, razkritje, dohodnina, prodaja, nabava, mednarodni standardi, ocene, strategija, majhna podjetja
12x0.23%davek od dohodka, podjetnik, oblikovanje cene, boniteta, farmacevtska industrija, amortizacija, kapital, produkcija, družbena odgovornost
11x0.21%vodenje projektov, informacijska tehnologija, zaloge, krediti, ABC metoda, bilance, stroški dela, poslovne finance
10x0.19%infrastruktura, javni zavodi, obvladovanje tveganj, indeksi, poslovne knjige, likvidnost
9x0.17%znanje, dobiček, prenosna cena, obračuni, analiza poslovanja, podjetništvo, trženje, igralništvo, okolje
8x0.16%varstvo okolja, gospodarske družbe, sponzorstvo, javna naročila, zavarovalstvo, telekomunikacije, optimizacija, trajnostni razvoj, etika, obveznosti, plačilni promet, davčna osnova, avtomobili
7x0.14%kreditna sposobnost, Krka, poslovne enote, trg kapitala, davčna utaja, programi, notranja kontrola, zunanja revizija, informatika, dodana vrednost, poslovne odločitve, napake, zunanje izvajanje dejavnosti, konkurenca, strukturni skladi, trgovina, ugotavljanje stroškov na podlagi aktivnosti
6x0.12%dejavnost, donos, kmetijstvo, energetika, bančni sistemi, gospodarski kriminal, krize, finančna analiza, sistemi, pogodbe, ekonomski vidik, licence, konsolidirani računovodski izkazi, pravni vidik, vrednost, odhodek, izboljšave, cestni promet, delo
5x0.1%pravne osebe, Hrvaška, denarni tokovi, kovinska industrija, svetovanje, indikatorji, predračuni, nakup, zaposlovanje, Velika Britanija, najem, davek od dobička, računsko sodišče, Avstrija, prevoz, Nemčija, živilska industrija, elektronsko poslovanje, človeški kapital, poslovni sistemi, trendi, inšpekcijske službe, poštena vrednost, prispevki, multinacionalne družbe, proizvodi, regulacija, zdravstvo, cilj
4x0.08%poslovanje, prisilna poravnava, mednarodno podjetje, upravljanje, pristojnost, premoženje, tržna analiza, poslovna morala, zadovoljstvo, prestrukturiranje, potniški promet, karakteristike, mednarodno poslovanje, dolgovi, uspešnost, knjigovodske listine, konkurenčnost, Mercator, turizem, zgodovina, letna poročila, trg, TQM, nagrajevanje, ekologija, teorija, software, podatki, centri odgovornosti, pranje denarja, davčni nadzor, regionalni razvoj, inventar, kodeksi, institucije, lesna industrija, pravila, odnosi s strankami, finančno poslovanje, uspešnostno predračunavanje, prihodek, NLB, stečaj, davčne utaje
3x0.06%nepremičnine, pekarstvo, Evropa, avtomobilska industrija, invalidi, efektivnost, ekonomičnost, bilanca uspeha, merila, subvencije, ponudba, poslovno okolje, neodvisnost, mlekarstvo, nabavna funkcija, odpadni material, poslovna funkcija, javne službe, poklici, ZDA, konkurenčne prednosti, analysis, posredniki, budžetiranje, evidenca, družinsko podjetje, predpisi, kriptovaluta, leasing, vodenje, rastoče podjetje, plačilni instrumenti, prevzemi podjetij, EMU, transport, trgovanje, pandemija, skladišča, podjetja, javni razpis, dohodek, distribucija, tovorni promet, električna energija, blago, status, ekonomske kategorije, licenciranje, gospodarsko pravo, izobraževanje, poslovni plani, prihodki, komunalne dejavnosti, odhodki, tržne raziskave, Telekom, življenjski ciklus, organizacijske strukture, struktura, novi proizvodi, davčni predpisi, kemična industrija, podnebne spremembe, usklajevanje, emisijski kuponi, Italija
2x0.04%Colgate Palmolive Adria, Lek, elektroindustrija, menedžment, letno poročilo, davčna odmera, ekonomska kriza, zdravstveni zavodi, gospodarstvo, energija, nepridobitne organizacije, življenjsko zavarovanje, promet, factoring, Intereuropa, sporazumi, intelektualna lastnina, kompenzacije, delnice, indexes, igre na srečo, Kovinoplastika Lož, ankete, Slovenska vojska, izvršba, finančni načrt, Helios, ciljno obračunavanje stroškov, Francija, zaposleni, socialna varnost, odličnost, Simobil, združitve podjetij, motorna vozila, asimetrične informacije, Casino Portorož, občinski proračun, pravilniki, trg delovne sile, benchmarking, računovodski kazalniki, izbira, off-shore, obračun, proračun občine, računovodski servisi, vojska, obramba, ekonomski razvoj, Lip Bled, otroško varstvo, BTC, Merkur, dvojno obdavčenje, Iskra Mehanizmi, JIT, investicijski skladi, mednarodne ekonomske integracije, tehnologija, Gorenje, bela tehnika, povpraševanje, sanacija podjetja, davčne službe, Trgoavto, kreditiranje, metodologija, zagotavljanje kvalitete, obnovljivi viri energije, evro, franchising, intervjuji, digitalizacija, uporaba človeških zmogljivosti, usposabljanje, kreativno računovodstvo, lojalnost, zavodi, potrošnik, mladina, company performance, študija primera, pravice, siva ekonomija, poslovni proces, material, finančni instrumenti, business efficiency, prodaja na debelo, tipi, auditing, Nogometni klub Maribor, uspeh, reforme, certifikat, motiviranje, strojna industrija, zavarovalne premije, študenti, malo gospodarstvo, destinacija, dogodek, politika, zavarovalni zavodi, javne storitvene dejavnosti, izobrazba, control, pravo družb, regije, turistična geografija, solventnost, kriminal, vrednostni papirji, stres, spol, uporabniki, zakoni, Domel, portfolio, problematika, centralne banke, poslovno komuniciranje, pismenost, osebne finance, trg dela, agencije, nagrade, obresti, varčevanje
1xbankrot, mednarodno vojaško sodelovanje, Zavod za zaposlovanje, Trbovlje, Zagorje ob Savi, kazalci uspešnosti, trošarine, merjenje, donosnost kapitala, terminologija, vizija, analiza letnega poročila, NATO, dobrodelnost, notranje revidiranje, mednarodni predpisi, študentske organizacije, poslovna strategija, obvladovanje znanja, Plutal, rizični kapital, Vivalis, mednarodni sporazumi, OECD, Kam-bus, pohištvena industrija, Mlinotest, koeficienti, davek od kapitalnih dobičkov, materialno poslovanje, upravni postopek, človekove pravice, zadolženost, dijaški domovi, borze, računovodski izkaz, javne finane, mednaroedne primerjave, priprava letnega poročila, kratkoročne naložbe, Turizem Kras, sončna energija, Kmetijska zadruga Trebnje, zadruge, projektiranje, Makro 5, Center Naložbe, državni organi, monopoli, finančni tokovi, javno podjetjejavne finance, Ekonomska fakulteta, pogoji, visoko šolstvo, gospodarske dejavnosti, cesija, Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, informacijska sistemi, Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Tehnounion, davdavčni sistemi, premoženjsko zavarovanje, embalaža, Publicus, razvrščanje v skupine, revalorizacija, recikliranje, Salus, Etol, skladiščenje podatkov, finančna politika, štroški, globalno ogrevanje, posledice globalnega ogrevanja, Železniki, ekonomske teorije, družba z omejeno odgovornostjo, zakladnica, funkcija, Rotomatika, samostojni podjetniki, blagajniško poslovanje, zavarovalnice, Ljubljanski kabel, računovodki izkazi, poslovno sodelovanje, finančni plani, dokumentacja, pomorski transport, Splošna plovba, nadzorni odbor, Livar, izvajanje, tekstilna industrija, Luka Koper, analiza sredstev, internetne stave, računovodstvo društev, izkaz uspeha, gospodarska kriza, poslovni uspeh, poslovne knige, kontrola kvalitete, Droga, zunanja trgovina, Eu, opcije, sankcije, Sinfonika, prekrški, sindikati, zdravilišča, Terme Čatež, delovna sila, kadrovska dejavnost, Terme 3000, informacijski viri, informcije, pohištvo, prodaja na drobno, papirna industrija, Papirnica Vevče, finančne institucije, valuta, plani, razvojna strategija, računalništvo, goodwill, poslovne banke, DARS, članstvo, statistika, razdelitev dohodka, delniške družbe, podjetmik, HIT Nova Gorica, tolar, ECB, finančno računovodstvo, Banka Slovenije, carine, Kolinska, vrednostenje, praksa, Narodna Galerija, finančni trg, Krka Novo mesto, pokojninsko zavarovanje, Internet, pokojninski skladi, Ljubljanske mlekarne, učeča se organizacija, ocenjevanje, Center za socialno delo Koper, Radenska, primerjave, Radenci, IMP Montaža Koper, gotovina, Geodetsko podjetje Sežana, PLANET, cement, Cestno podjetje Ljubljana, socialne ustanove, Marles hiše Maribor, Sevnica, finančni plan, poslovna tajnost, Studio Moderna, Ljubljana, računovodske storitve, naročniki knjigovodskih storitev, poraba, računovodski servis, športne organizacije, NK Idrija, Sava, Mobitel, kaizen, Lovska družina Gradišče Košana, arhivi, gospodinjstva, Lesna Tip Otiški vrh, G7, Elma, davčni vrtiljak, slamnata podjetja, stroškovna mesta, jedrska energija, poslovne funkcije, stroškovni nosilci, srtoški, bačno poslovanje, javna podjetja, elektrogospodarstvo, načrtovanje, Maribor, invalidsko zavarovanje, finančno načrtovanje, komunalna podjetja, realizacija, M&M, uporaba računalnikov, dolgoročne rezervacije, rentabilnost, operativni management, poslovna poročila, varstvo voda, Inženiring Plus, financirnaje, korupcija, inkubatorska mreža, vzgoja, država, Hit, ekonomska pomoč, 2006, skladi, založništvo, lokalna skupnost, bančištvo, notranji nadzor, bančno poslovanej, Sloevnija, prilagajanje, Trimo, premoženjske bilance, javnofinančni prihodek, Splošna bolnišnica Jesenice, dejavnosti, gibanje knjigovodskih listin, tisk, prodajna cena, davčni organ, gradbeni projekti, Libres, Worldcom, Volkswagen, Primorje, Siemens, Enron, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, dokumentacija, vzdrževanje, Nordijski center Planica, barvaste kovine, Talum, small enterprises, Srbija, sposobnosti, privatna lastnina, Nogometna zveza Slovenije, zdravstveno varstvo, dobavitelji, industrial enterprises, LIP Bled, indicators, furniture industry, Slovenia, fleksibilnost, simulacija, Kruhek, delavci, Yaskawa Ristro, terorizem, osebnost, Wells Fargo & Company, pospeševanje prodaje, Združenje delovnih invalidov Slovenije, delovno okolje, business finance, liquidity, planning, information, Javni Holding Ljubljana, public enterprise, Komunala Metlika, managerski odkup, Zdravstveni dom Metlika, varnost, javni zavod, kohezijska politika, zdravstveni zavod, kontroling, Evropska unija, osnovne šole, javna sredstva, obračun plače, samozaposlovanje, loterija, nadlegovanje na delovnem mestu, majhno podjetje, športne igre, zdravje, delovno mesto, financial analysis, kmetje, avtorsko pravo, patenti, narodni parki, Triglavski narodni park, varstvo zraka, informacijska družba, nadomestila, tarife, avtomatizacija, prehrana, s tability of systems, problems, delovna uspešnost, market, measurements, fair value, evaluation, staranje, logistika, mrežno trženje, Harvest, denar, Vizija računovodstvo, Truden / Truden, naliza, Covid-19, accounting, poslovni model, delovno pravo, Merck, potovanja, Cinkarna Celje, družba, Petrol, inflacija, dnevnice, Alpfrigo, gostinstvo, igre, COVID-19, majhna in srednja podjetja, HSE, gasilstvo, obrestna mera, Intra Lighting, 2018, 2019, Sij Acroni, Borovnica, prekarnost, Danatech, CSD Ljubljana, poslovna etika, Cerknica, Kras Kabine, surovine, raziskovalno delo, vodno gospodarstvo, delovna razmerja, kultura, električna vozila, davek od premoženja, Nogometni klub Olimpija, modernizacija, poslovna inteligenca, šolstvo, MHE Strmec, hidrocentrale, delovni čas, MSRP, Javni zavod Cene Štupar, Center za dopisno izobraževanje Univerzum, McDonalds, Borussia Dortmund, sodstvo, insolventnost, prihranki obsega, Piran, načrtovanje kakovosti, računovodski standardi, zaključni račun proračuna, proračunski uporabnik, sistem kazalnikov, voda, davčni zavezanci, obračun davka, davek od dohodka pravnih oseb, bolnišnica, kazalniki, konti, kontni načrt, državna revizija, efektivna davčna stopnja, davčna stopnja, davčna olajšava, davčno optimiranje, zaposlenost, standardizacija, poslovna banka, Eko sklad, okoljske naložbe, ciljno vodenje, organizacije, uspešnost podjetja, kupci, nepovratna finančna spodbuda, energetski objekti, vzajemni skladi, Renault, Revoz, inovacije, uaspešnost poslovanja, Whirlpool, informaije, računovodsko planiranje, Zakon o društvih, gospodinjski aparati, recesije, ZPIZ, GA, ONE, neposredne tuje investicije, mednarodne finace, potni nalog, službena pot, akreditivno pravo, načrt razvojnih programov, MFERAC, dokumentarni akreditiv, finančni izid, službeno vozilo, potni stroški, Makedonija, sodelovanje, pravna ureditev, produktivnost, indusrijsko podjetje, hazard, nogometni klub, športna kultura, nogomet, Klasje, Blatnik, javna politika, Tritech, Indija, teamsko delo, arhitektura, API arhitekti, zadovoljstvo kupcev, dohodki, finančno planiranje, pravo, direktive ES, pospeševanje, likvidacija podjetja, finančna kriza, športno društvo, komuniciranje, Kovinocrom, poslovanje kmetije, diplomatski protokol, poslovni načrti, računovodsko proučevanje, JGZ Brdo, risk management, faktura, analiza proračuna, ogrevanje, stanovanja, srednja podjetja, Mlekarna Planika, RTV Slovenija, strateški management, poslovni načrt, analiza trga, Graving, consolidation, Hidrotehnik, davek na nepremičnine, Telemach, čevljarstvo, zaključni računi, Tehnik, mala podjetja, politične stranke, Koreja, Bolgarija, regionalna politika, Kitajska, računovodtvo, odškodninska odgovornost, živali, poslovna odličnost, pisarniški material, motivacija, zasebni zavod, negospodarska dejavnost, davčno utajevanje, Kemijski inštitut Ljubljana, prostovoljstvo, struktruni skladi, odškodninski sistem, davčna uprava, javni skladi, nogometni klubi, poslovodno računovodstvo, invalidski sklad, preživninski sklad, košarkaški klubi, jamstveni sklad, davčne blagajne, poslovanje podjetij, lokalna demokracija, Idrija, upravne enote, organizacijska klima, Letrika, prodajno osebje, Elektronček