Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marko Hočevar

Vseh ključnih besed je 926, ki se skupaj pojavijo 5400 krat.
418 ključnih besed (45.14 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 4892 krat (90.59 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
338x6.91%računovodstvo
252x5.15%Slovenija
178x3.64%analiza
153x3.13%podjetje
149x3.05%poslovanje podjetja
121x2.47%case study
106x2.17%diplomske naloge
97x1.98%uspešnost poslovanja
91x1.86%davki
85x1.74%računovodski izkazi
80x1.64%stroški
68x1.39%kontrola
67x1.37%primeri
66x1.35%revizija
52x1.06%zakonodaja
51x1.04%davčni sistemi
49x1%standardi, informacije
46x0.94%industrijsko podjetje
45x0.92%controlling
42x0.86%financiranje
39x0.8%poslovni izid
35x0.72%raziskave, poročila
34x0.7%storitve
32x0.65%obdavčenje
31x0.63%odločanje
30x0.61%kalkulacije
29x0.59%občine, management, mednarodne primerjave
28x0.57%knjigovodstvo, vrednotenje
27x0.55%tveganje
25x0.51%kvaliteta, stroškovno računovodstvo, javne finance, komparacije
24x0.49%bilanca stanja, lokalna samouprava, javno podjetje, metode
22x0.45%investicije, projekti, planiranje
21x0.43%šport
20x0.41%notranja revizija, banke, sredstva, EU, bančništvo, terjatve, finance
19x0.39%modeli, trgovinsko podjetje
18x0.37%organizacija, proračun, društva, osnovna sredstva, finančna poročila, revizor, meritve
17x0.35%bančno poslovanje
16x0.33%odgovornost, informacijski sistemi, vodstveno računovodstvo, razvoj, uravnotežen seznam ciljev, proračuni
15x0.31%pravna oseba, kadri, cena, davek na dodano vrednost, davčne olajšave
14x0.29%neprofitne organizacije, spremembe
13x0.27%majhna podjetja, razkritje, javni sektor, plače, strategija, prodaja, nabava
12x0.25%kapital, goljufija, mednarodni standardi, gradbeništvo, dohodnina, produkcija, družbena odgovornost, amortizacija, davek od dohodka, boniteta
11x0.22%ABC metoda, ocene, farmacevtska industrija, stroški dela, vodenje projektov, oblikovanje cene, krediti, poslovne finance
10x0.2%zaloge, bilance, indeksi, infrastruktura, likvidnost, javni zavodi, poslovne knjige
9x0.18%podjetnik, znanje, analiza poslovanja, igralništvo, dobiček, informacijska tehnologija, obvladovanje tveganj, trženje, prenosna cena
8x0.16%gospodarske družbe, zavarovalstvo, sponzorstvo, obračuni, etika, telekomunikacije, davčna osnova, podjetništvo, obveznosti, okolje, avtomobili
7x0.14%poslovne enote, zunanja revizija, trg kapitala, javna naročila, strukturni skladi, optimizacija, plačilni promet, notranja kontrola, zunanje izvajanje dejavnosti, ugotavljanje stroškov na podlagi aktivnosti, dodana vrednost, konkurenca, kreditna sposobnost
6x0.12%kmetijstvo, davčna utaja, konsolidirani računovodski izkazi, delo, vrednost, finančna analiza, odhodek, pravni vidik, krize, donos, trgovina, informatika, Krka, licence, dejavnost, poslovne odločitve
5x0.1%kovinska industrija, prispevki, svetovanje, cestni promet, računsko sodišče, programi, davek od dobička, cilj, zaposlovanje, Velika Britanija, Nemčija, živilska industrija, multinacionalne družbe, elektronsko poslovanje, trendi, izboljšave, ekonomski vidik, Hrvaška, denarni tokovi, varstvo okolja, pravne osebe, Avstrija, predračuni, indikatorji, napake, pogodbe, človeški kapital, regulacija, inšpekcijske službe, sistemi, poštena vrednost, zdravstvo, gospodarski kriminal, bančni sistemi, nakup, poslovni sistemi
4x0.08%prihodek, premoženje, odnosi s strankami, poslovanje, prestrukturiranje, podatki, kodeksi, institucije, inventar, regionalni razvoj, uspešnostno predračunavanje, lesna industrija, centri odgovornosti, energetika, software, pravila, finančno poslovanje, davčni nadzor, karakteristike, davčne utaje, proizvodi, pranje denarja, zadovoljstvo, TQM, dolgovi, uspešnost, Mercator, pristojnost, stečaj, ekologija, najem, tržna analiza, upravljanje, knjigovodske listine, poslovna morala, prevoz, letna poročila, potniški promet, prisilna poravnava, mednarodno poslovanje, zgodovina, konkurenčnost
3x0.06%avtomobilska industrija, neodvisnost, ekonomske kategorije, invalidi, NLB, dohodek, teorija, prihodki, Telekom, novi proizvodi, nepremičnine, mlekarstvo, odhodki, trg, mednarodno podjetje, licenciranje, evidenca, transport, usklajevanje, rastoče podjetje, konkurenčne prednosti, javne službe, ekonomičnost, Evropa, bilanca uspeha, poslovno okolje, subvencije, merila, efektivnost, pekarstvo, ZDA, nabavna funkcija, posredniki, skladišča, podjetja, vodenje, ponudba, poklici, odpadni material, prevzemi podjetij, organizacijske strukture, nagrajevanje, struktura, leasing, poslovna funkcija, življenjski ciklus, izobraževanje, turizem, budžetiranje, EMU, davčni predpisi, plačilni instrumenti, predpisi, tržne raziskave, komunalne dejavnosti, poslovni plani, gospodarsko pravo, električna energija, analysis
2x0.04%izobrazba, sporazumi, javni razpis, Nogometni klub Maribor, Casino Portorož, BTC, Francija, Italija, Iskra Mehanizmi, delnice, igre na srečo, varčevanje, trg delovne sile, življenjsko zavarovanje, javne storitvene dejavnosti, investicijski skladi, asimetrične informacije, intelektualna lastnina, Merkur, kreativno računovodstvo, centralne banke, osebne finance, tehnologija, elektroindustrija, pismenost, JIT, uporaba človeških zmogljivosti, bela tehnika, nagrade, Lek, portfolio, zagotavljanje kvalitete, dvojno obdavčenje, trg dela, povpraševanje, računovodski kazalniki, Colgate Palmolive Adria, evro, blago, kriminal, pravo družb, izbira, benchmarking, otroško varstvo, metodologija, davčne službe, združitve podjetij, obračun, obnovljivi viri energije, problematika, ekonomski razvoj, obramba, tovorni promet, Gorenje, vojska, Kovinoplastika Lož, kreditiranje, vrednostni papirji, računovodski servisi, motorna vozila, agencije, mednarodne ekonomske integracije, študenti, kemična industrija, proračun občine, poslovno komuniciranje, reforme, kriptovaluta, trgovanje, družinsko podjetje, company performance, gospodarstvo, distribucija, letno poročilo, politika, pandemija, menedžment, control, business efficiency, nepridobitne organizacije, Simobil, strojna industrija, solventnost, factoring, potrošnik, lojalnost, socialna varnost, odličnost, prodaja na debelo, malo gospodarstvo, ankete, izvršba, uporabniki, kompenzacije, občinski proračun, finančni načrt, zdravstveni zavodi, obresti, material, certifikat, Trgoavto, intervjuji, Lip Bled, indexes, trajnostni razvoj, poslovni proces, franchising, siva ekonomija, ciljno obračunavanje stroškov, zakoni, Intereuropa, Slovenska vojska, promet, zaposleni, off-shore, ekonomska kriza, stres, spol, Helios, energija, motiviranje, sanacija podjetja, davčna odmera, pravilniki
1xkomunalna podjetja, kaizen, G7, računovodske storitve, zadruge, davčni vrtiljak, NK Idrija, slamnata podjetja, načrtovanje, kontrola kvalitete, Center Naložbe, Kmetijska zadruga Trebnje, cesija, športne organizacije, poraba, Mobitel, finančno načrtovanje, sončna energija, naročniki knjigovodskih storitev, računovodski servis, Maribor, Turizem Kras, finančna politika, izkaz uspeha, upravni postopek, internetne stave, računovodstvo društev, priprava letnega poročila, družba z omejeno odgovornostjo, materialno poslovanje, računovodski izkaz, gospodarska kriza, poslovni uspeh, Plutal, koeficienti, davek od kapitalnih dobičkov, analiza letnega poročila, kratkoročne naložbe, blagajniško poslovanje, merjenje, samostojni podjetniki, zavarovalnice, računovodki izkazi, posledice globalnega ogrevanja, globalno ogrevanje, mednarodni predpisi, mednarodno vojaško sodelovanje, NATO, Železniki, kazalci uspešnosti, analiza sredstev, Vivalis, bankrot, Trbovlje, visoko šolstvo, zadolženost, Ekonomska fakulteta, Zagorje ob Savi, notranje revidiranje, stroškovni nosilci, stroškovna mesta, srtoški, gradbeni projekti, tipi, Zavod za zaposlovanje, dijaški domovi, Luka Koper, Kam-bus, mednaroedne primerjave, pohištvena industrija, Mlinotest, Splošna plovba, pomorski transport, študentske organizacije, javno podjetjejavne finance, štroški, tekstilna industrija, Livar, javna podjetja, sindikati, založništvo, tisk, prodajna cena, Inženiring Plus, dolgoročne rezervacije, inkubatorska mreža, uspeh, zavarovalne premije, bančištvo, bančno poslovanej, Elma, Sava, realizacija, gospodinjstva, uporaba računalnikov, Sloevnija, prilagajanje, regije, skladi, pohištvo, članstvo, statistika, Droga, zunanja trgovina, informacijski viri, Makro 5, Eu, razdelitev dohodka, poslovne banke, razvojna strategija, država, ekonomska pomoč, računalništvo, plani, finančne institucije, valuta, elektrogospodarstvo, jedrska energija, dokumentacja, izvajanje, finančni tokovi, finančni plani, zakladnica, ekonomske teorije, funkcija, nadzorni odbor, monopoli, pogoji, recikliranje, embalaža, Tehnounion, razvrščanje v skupine, revalorizacija, državni organi, gospodarske dejavnosti, Rotomatika, poslovno sodelovanje, OECD, mednarodni sporazumi, obvladovanje znanja, javne finane, borze, poslovne funkcije, bačno poslovanje, donosnost kapitala, rizični kapital, človekove pravice, poslovna strategija, poslovne knige, Ljubljanski kabel, terminologija, trošarine, dobrodelnost, vizija, informcije, kadrovska dejavnost, Papirnica Vevče, goodwill, delniške družbe, papirna industrija, Studio Moderna, Hit, vzgoja, Ljubljana, podjetmik, zavarovalni zavodi, sankcije, opcije, zdravilišča, prekrški, Sinfonika, DARS, prodaja na drobno, 2006, korupcija, premoženjske bilance, javnofinančni prihodek, davčni organ, notranji nadzor, Trimo, Lovska družina Gradišče Košana, arhivi, M&M, gibanje knjigovodskih listin, Splošna bolnišnica Jesenice, poslovna poročila, rentabilnost, operativni management, varstvo voda, financirnaje, dejavnosti, lokalna skupnost, Terme 3000, Terme Čatež, Banka Slovenije, ECB, praksa, Ljubljanske mlekarne, finančni trg, invalidsko zavarovanje, pokojninski skladi, učeča se organizacija, Cestno podjetje Ljubljana, Marles hiše Maribor, Radenska, Radenci, delovna sila, primerjave, PLANET, poslovna tajnost, cement, pokojninsko zavarovanje, Krka Novo mesto, finančni plan, Sevnica, ocenjevanje, IMP Montaža Koper, gotovina, HIT Nova Gorica, tolar, vrednostenje, socialne ustanove, finančno računovodstvo, Narodna Galerija, Internet, zavodi, carine, Center za socialno delo Koper, Kolinska, Lesna Tip Otiški vrh, pospeševanje, kmetje, delovno mesto, zdravje, financial analysis, liquidity, small enterprises, business finance, nadlegovanje na delovnem mestu, majhno podjetje, nadomestila, tarife, informacijska družba, patenti, avtorsko pravo, športne igre, Domel, Talum, barvaste kovine, Enron, Siemens, Worldcom, status, dokumentacija, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, dogodek, Volkswagen, Primorje, sposobnosti, Srbija, Nogometna zveza Slovenije, privatna lastnina, vzdrževanje, Nordijski center Planica, varstvo zraka, narodni parki, poslovni načrt, analiza trga, strateški management, računovodski standardi, načrtovanje kakovosti, zdravstveni zavod, kontroling, RTV Slovenija, stanovanja, Libres, zaključni računi, Tehnik, consolidation, Graving, srednja podjetja, Mlekarna Planika, osnovne šole, kohezijska politika, Zdravstveni dom Metlika, Komunala Metlika, public enterprise, managerski odkup, samozaposlovanje, Triglavski narodni park, loterija, planning, information, obračun plače, Evropska unija, javna sredstva, javni zavod, Javni Holding Ljubljana, varnost, zdravstveno varstvo, dobavitelji, Javni zavod Cene Štupar, Center za dopisno izobraževanje Univerzum, prihranki obsega, usposabljanje, šolstvo, modernizacija, poslovna inteligenca, Piran, insolventnost, davek od premoženja, Danatech, CSD Ljubljana, Nogometni klub Olimpija, Borussia Dortmund, sodstvo, McDonalds, MHE Strmec, hidrocentrale, Vizija računovodstvo, mrežno trženje, Harvest, Truden / Truden, Covid-19, podnebne spremembe, emisijski kuponi, denar, mladina, delovni čas, MSRP, Intra Lighting, obrestna mera, turistična geografija, destinacija, prekarnost, Borovnica, Kruhek, delavci, pravice, indicators, LIP Bled, furniture industry, industrial enterprises, Združenje delovnih invalidov Slovenije, delovno okolje, finančni instrumenti, osebnost, terorizem, Yaskawa Ristro, pospeševanje prodaje, Wells Fargo & Company, Slovenia, simulacija, Cerknica, kultura, električna vozila, poslovna etika, Sij Acroni, 2018, 2019, delovna razmerja, vodno gospodarstvo, avtomatizacija, fleksibilnost, prehrana, raziskovalno delo, Kras Kabine, surovine, čevljarstvo, Telemach, državna revizija, računovodsko planiranje, Zakon o društvih, kontni načrt, konti, davčna stopnja, efektivna davčna stopnja, športna kultura, nogomet, indusrijsko podjetje, Klasje, Blatnik, produktivnost, pravna ureditev, nogometni klub, hazard, davčno optimiranje, davčna olajšava, standardizacija, zaposlenost, obračun davka, Revoz, Renault, inovacije, vzajemni skladi, davek od dohodka pravnih oseb, davčni zavezanci, bolnišnica, kazalniki, sistem kazalnikov, proračunski uporabnik, voda, zaključni račun proračuna, arhitektura, API arhitekti, MFERAC, Elektronček, Geodetsko podjetje Sežana, načrt razvojnih programov, akreditivno pravo, finančni izid, dokumentarni akreditiv, davdavčni sistemi, Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Etol, skladiščenje podatkov, Salus, Publicus, informacijska sistemi, premoženjsko zavarovanje, Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, potni stroški, službeno vozilo, sodelovanje, Makedonija, neposredne tuje investicije, Tritech, javna politika, teamsko delo, Indija, mednarodne finace, ONE, potni nalog, službena pot, ZPIZ, recesije, GA, gospodinjski aparati, uaspešnost poslovanja, informaije, košarkaški klubi, jamstveni sklad, preživninski sklad, politične stranke, mala podjetja, diplomatski protokol, poslovni načrti, invalidski sklad, javni skladi, Letrika, auditing, prodajno osebje, poslovanje podjetij, davčne blagajne, nogometni klubi, poslovodno računovodstvo, poslovanje kmetije, računovodsko proučevanje, finančna kriza, športno društvo, likvidacija podjetja, analiza proračuna, ogrevanje, Hidrotehnik, davek na nepremičnine, finančno planiranje, pravo, faktura, JGZ Brdo, risk management, Kovinocrom, direktive ES, komuniciranje, organizacijska klima, upravne enote, zadovoljstvo kupcev, uspešnost podjetja, kupci, dohodki, negospodarska dejavnost, motivacija, zasebni zavod, organizacije, ciljno vodenje, energetski objekti, Whirlpool, nepovratna finančna spodbuda, okoljske naložbe, poslovna banka, Eko sklad, davčno utajevanje, Kemijski inštitut Ljubljana, odškodninska odgovornost, živali, računovodtvo, odškodninski sistem, davčna uprava, lokalna demokracija, Idrija, Kitajska, Koreja, prostovoljstvo, struktruni skladi, pisarniški material, poslovna odličnost, Bolgarija, regionalna politika, projektiranje