Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marjan Šimenc

Vseh ključnih besed je 53, ki se skupaj pojavijo 59 krat.
6 ključnih besed (11.32 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 12 krat (20.34 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x16.67%razlike med spoloma, vrtec, vzgoja, spolni stereotipi, vrtci, filozofija za otroke
1xdelitev dela po spolu, feminizacija poklicev, spolna identiteta, družinsko življenje, moški v predšolski vzgoji, otroštvo, družbene spolne vloge, odnos, terapija, fleksibilizacija dela, neformalno delo, homofobija, državljanstvo, domovinska vzgoja, Evropska unija, diskriminacija, stališča vzgojiteljic, spodbujanje enakosti med spoloma, položaj žensk, stališča staršev, formalno delo, starševstvo, otrok, didaktika filozofije, raziskovalna skupnost, identiteta, družbeni položaj, spolne vloge, prevencija nasilja, nasilje, filozofija s slikanicami, kritično mišljenje, poučevanje filozofije, kritični posthumanizem, vzgojitelji, spolna neenakost, Romi, predšolska vzgoja, izobraževanje, avtoriteta, naloge in dolžnosti vrtca in vzgojiteljev, preventiva, spodbujanje spolne enakosti, spolna zloraba otrok, sodni postopek, posledice, odnosi v družini