Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Iztok Sirnik

Vseh ključnih besed je 41, ki se skupaj pojavijo 52 krat.
3 ključnih besed (7.32 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 14 krat (26.92 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
10x71.43%diplomske naloge
2x14.29%elektronsko poslovanje, informacijska varnost
1xobčine, lokalna samouprava, e-uprava, euro, informacijska tehnologija, veterinarska ambulanta, računalniški program HIPOKRAT, Slovenska vojska, Slovenija, informacijska komunikacijska tehnologija, javna uprava, portal E-uprava, poslovni procesi, varstvo podatkov, prenova poslovnih procesov, internet, zasebnost, uvedba evra, projektni pristop, dokumenti, zaščita dokumentov, osebni podatki, telekomunikacijska tehnologija, informacijski sistemi, varnostna politika, omrežna informacijska varnost, uprava, varovanje osebnih podatkov, arhivsko gradivo, informacijska orodja, varstvo pred naravnimi nesrečami, informacije, dokumentni sistem, model izpisnega centra, digitalizacija, digitalne zbirke, arhiviranje podatkov, projektno vodenje