Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marjetka Suhadolc

Vseh ključnih besed je 16, ki se skupaj pojavijo 18 krat.
2 ključnih besed (12.5 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 4 krat (22.22 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x50%pedologija, tla
1xpodzemne vode, izpiranje, računalniška simulacija, tipi tal, Apaška dolina, fitofarmacevtska sredstva, voda v tleh, ogljik, razgradnja, organska snov tal, vzorčenje tal, travniki, opad, dušik