Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Miha Moškon

Vseh ključnih besed je 78, ki se skupaj pojavijo 112 krat.
30 ključnih besed (38.46 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 64 krat (57.14 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x4.69%računalništvo, diplomske naloge, računalništvo in informatika, sistemska biologija
2x3.13%PHP, Laravel, uporabniški vmesnik, MicroStrategy Analytics, visokošolski strokovni študij, oblak, podatkovna baza, izmene, upravljanje skladišč, javafx, tenziomiografske meritve, spletna aplikacija, naprava DataPower, računska biologija, pfSense, modeliranje in simulacija, navidezna naprava, ESXi, PostgreSQL, Python, analiza prometa, VMware, analiza omrežja, optimizacija, merjenje zmogljivosti, SOA
1xSysBio, MAP-kinaza, signalna omrežja, SBML zapis, mehka logika, biološki modeli, univerzitetni študij, oscilator, translacija, Modelica, simulacija, razvrščanje, genetski algoritmi, vzorčenje, vizualizacija, medicinski algoritmi, stohastično modeliranje, zdravstvo in medicina, spletne tehnologije, pomnilna celica D s predpomnenjem, represilator, mobilna aplikacija, cirkadiani ritmi, regresija, vreme, določanje optimalnih lokacij, navadne diferencialne enačbe, Android, večnivojsko modeliranje, občutljivostna analiza, RTBH, BGP, NFSEN, poplavljanje UDP, agentno modeliranje, biološki sistemi, modeliranje, večcelično modeliranje, NetFlow, DDOS, večkratna vezavna mesta transkripcijskih faktorjev, stohastično simulacijski algoritem, sintezna biologija, informacijski sistem, kodiranje QR, funkcijska genomika, evidentiranje vzorcev, skupinsko vedenje