Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matej Kristan

Vseh ključnih besed je 198, ki se skupaj pojavijo 359 krat.
60 ključnih besed (30.3 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 221 krat (61.56 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
27x12.22%računalniški vid
9x4.07%segmentacija, računalništvo, strojno učenje
8x3.62%univerzitetni študij, diplomske naloge, semantična segmentacija, računalništvo in informatika
7x3.17%konvolucijske nevronske mreže, detekcija objektov
5x2.26%konvolucija, metoda podpornih vektorjev, konvolucijska nevronska mreža
4x1.81%nevronske mreže, sledenje, sledilnik
3x1.36%detekcija, MSER, computer vision, deflektometrija, stereo sistem, vizualno sledenje objektom
2x0.9%klasifikacija dreves, samodejno določanje skale, lokalni binarni vzorci, razpoznavanje objektov, globoko učenje, mreže, LBP, SLAM, MND, korelacijski filtri, MLESAC, GHT, SIFT, horizont, stereofonski zvok, visual object tracking, segmentation, ocenjevanje globin, izogibanje oviram, monokularna kamera, posplošena Houghova transformacija, detekcija ovir, Lidar, GPS, ACF, avtonomno plovilo, video segmentacija, kvadrokopter, dolgoročno vizualno sledenje, struktura iz gibanja, tlačenje nemaksimumov, afina preslikava, sledenje netogih objektov, dinamično učenje, inercijska merilna naprava, 3D inferenca, generaliziran Houghov transform, sledilni algoritem
1xnajmanjši prerez, najmanjši prerez v grafu, les, največji pretok, one-shot learning, deformabilni modeli, sistemi vzmeti, keypoints, analiza strukture graf, model na podlagi delcev, dinamični graf, geometry, razpoznavanje prostorov, polipi, analiza parametrov, predlaganje regij, optimizacija, značilnice, ViCoS Eye, čas do trka, redko polje gibanja, afina normalizacija, sistem za kategorizacijo, segmentacija., računalniški vid v oblaku, značilne točke, epipolarna geometrija, razpoznavanje sadja, Parrot AR.Drone, robotika, vreča vizualnih besed, barvni opisniki, kamera, računalništvo in matematika, nenadzorovano učenje, MRF, master's degree, avtomobilski logotipi, zaznavanje, computer and information science, computer science, constellation, object detection, HOG, učenje z enim primerom, hori- zont, SVM, slučajno polje Markova, konstelacije, varianca, grče, geometrija, variance, prepoznava obraza, Visual object tracking, short-term tracking, long-term tracking, discriminative correlation filters, nenadzorovana domenska adaptacija, delno nadzorovano učenje, semantic segmentation, few-shot learning, evaluation protocol, deformable objects, convolutional neural network, poplavljanje, lokalizacija, tracking by detection, correlation, plima, napovedovanje, video object segmentation, video object tracking, višina gladine, convolutional neural networks, deep learning, vodne ovire, vodno avtonomno plovilo, konvolucijska nevronska omrežja, U-Net, MODS, Mask R-CNN, diskiminativni korelacijski filtri, Panoptic-Deeplab, WaSR, platišča, simulacijsko okolje, polarizacijska kamera, malarija, diagnosticiranje, polarizacija, optični tok, Blender, samodejno generirani sintetični podatki, samovozeča vozila, correlation filters, aktivne konture, Alfa-Gama opisnik, vizualno slednje, detekcija obraza, lokalni opisniki, cevovod, rekonstrukcija, SfM, prilagajanje snopa, RANSAC, zaznavanje tekstur, prenos znanja, ocena homografije na osnovi regij, dekompozicija homografije, ocena položaja kamere, homografija, normalizacija regij, vizualno sledenje objektov, teorija krmiljenja, homogene regije, mobilne naprave, linearna regresija, deljenje parametrov, klasifikacija, ostrenje slik, Polipi, ocenjevanje globine, vizualno sledenje, monokularna globina, avtonomna plovila, detekcija anomalij, segmentacija slik, siamske konvolucijske nevronske mreže, inercijski senzor, kompresija, računalnik, ocena roba morja, model, detekcija gibanja, video nadzorni sistemi, objekt, opažne plošče