Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Damjan Vavpotič

Vseh ključnih besed je 352, ki se skupaj pojavijo 638 krat.
74 ključnih besed (21.02 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 360 krat (56.43 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
45x12.5%računalništvo, diplomske naloge
39x10.83%računalništvo in informatika
27x7.5%visokošolski strokovni študij
17x4.72%univerzitetni študij
16x4.44%Android
7x1.94%spletna aplikacija, mobilne aplikacije
5x1.39%primerjava, mobilna aplikacija
4x1.11%aplikacija, android, iOS, študija primera
3x0.83%evalvacijski modeli, CRM, GPS, Google Cloud Messaging, NFC, Java EE, Likertova lestvica, optimizacija, testiranje programske opreme, model, metodologija
2x0.56%splošni poslovni procesi, analiza uporabnikov, hevristike, razvoj informacijskih sistemov, tehnologija NFC, Google app engine, Android povezan z oblakom, platforma v oblaku, evidentiranje delovnega časa, Ionic, Klub belokranjskih študentov, podatkovno rudarjenje, mobilno ogrodje, lastnosti, evalvacija, spletne tehnologije, mo-del, prevozi, centralizirano upravaljanje, »native« mobilne aplikacije, hibridne mobilne aplikacije, Laravel, Microsoft Azure, semantični splet, ontologije, mobilna platforma, integracije, turizem, ERP, računalništvo v oblaku, Google App Engine, informacijski sistem, spletne aplikacije, razvijalec, mobilne naprave, nadzor virov, potrjevanje prisotnosti, nogomet, MySQL, identifikacija, DEXi, SAP, turistične destinacije, skladišče, razvoj programske opreme, mobilne spletne aplikacije, informacijski sistemi, pospeškomer, programska oprema
1xrazvoj, mikroformati, zajem podatkov, CMS, C#, anketiranje, RDFa, računalništvo in matematika, Google Cloud Endpoints, MoSCoW analiza, okolju prijazno računalništvo, vino, odtok po deblu, ogrodje .NET, sistem za upravljanje z vsebinami, mobilni GIS, računalniško orodje, Rational Team Concert, avtomatsko testiranje, vodenje projekta, bor, informacijska podpora, breza, prepuščene padavine, DEX, prostorski podatki, mikro podjetje, geografski informacijski sistem, testni scenarij, zmogljivostno testiranje, življenski model testiranja, model vrednotenja, OnContact CRM, analitična poizvedba, vrstična podatkovna baza, podatkovna baza, podatkovno skladišče, SUPB, kazalniki, sistem uravnoteženih kazalnikov, stolpčno usmerjena podatkovna baza, aspektno usmerjen razvoj programske opreme, brskalnikovo okno, medijske poizvedbe, odzivno spletno oblikovanje, kontekstualno prilagajanje, progresivno izboljševanje, objektno usmerjen razvoj programske opreme, mobilnost na prvem mestu, vidiki, strateški načrt, vpisna knjiga vrhov gora, OpenShift, DeLone in McLean, CiviCRM, Zoho CRM, Microsoft Dynamics CRM, SugarCRM, model uspešnosti, uspešnost, zmanjševanje stroškov, programska orodja, zelene informacijske tehnologije, kolesarjenje, zeleno računalništvo, mobilno plačevanje, prestrežene padavine, Drupal, črtne kode, diploma, RIA, izdelava naročil, spletni strežnik, razvoj razširitve, sistem za upravljanje z vsebinami Joomla, computer and information science, Oracle Application Express, Eduroam, WLAN, spletna stran, Libroam, Slovenia, computer science, libraries, razširitev za opis in oceno restavracij, komponenta, virtualizacija, navidezna namizja, mobilno oglaševanje, lahki in tanki odjemalci, Web 2.0, SQL Service Broker, vpeljava, promocija, konverzija, vtičnik, modul, spletno oglaševanje, CNA, SEO, založnik, wireless networks, analiza, informacijska varnost, varnostna politika, standardi varovanja informacij, Hibernate, MyBatis, objektno-relacijsko preslikovanje, trajnost, vdori, DataNucleus, Joomla!, dobre prakse, odprava vzroka, učinkovitost, analiza odpovedi, zagotavljanje kakovosti, ISO/IEC 27000, IPsec, SOA, sprejem strank, vodenje strank, razvoj spletnih aplikacij, Oracle Apex, HAL Mini, myPortal, odločitveni model, aplikacija za poročanje ur, IPv6, IPv4, kriterij, varianta, pristop, socialni splet, WordPress, tehnološka ustreznost, MapCreator 2, IndoorAtlas SDK, prototip, giroskop, magnetno polje, sistemi SCADA, senzorji, navigacija v zaprtih prostorih, medobratovalnost, ekonomija poti, analiza območja, vizualizacija poti, HL7, FHIR, Salesforce, EHR, proces alarmiranja, optimalno obveščanje vzdrževalcev, skladiščenje, razvojni proces., metodologije razvoja programske opreme, skladiščni procesi, mobilni informacijski sistem, metamodel metodologije, Metodologija, Razvoj programske opreme, pregled ocen turističnih točk, razvojno okolje, dnevniški zapisi, evalvacija poslovnih procesov, konstruiranje metodologij, oblaki, spletno luščenje podatkov, odzivna spletna aplikacija, statistično orodje, turistični tok, zvestoba kupcev, klinično preskušanje, zdravilo, logistična regresija, prometno dovoljenje, ocenjevanje, DevOps, elektronski zdravstveni zapis, zgoščena vrednost, kanban, interna logistika, tipi atrakcij, MES, model Kano, blok, veriga blokov, teorija grafov, skupine vozlišč, procesno rudarjenje, poslovni proces, vizualizacija podatkov, model uspeha IS DeLone in McLean, vrednotenje sistema, objave turistov, dokumentni sistem, napovedni modeli, podatkovna znanost, destinacijski menedžment, skupnosti, inflacija, ekonomija, analiza podatkov, statistika cen, proces, življenjski cikel, avtomatizacija, graditev, BDD, zvezna integracija, spletna storitev, REST, SOAP, TDD, integracijski test, UML, programiranje, arhitektura, OMG, MDA, test enote, Ruby on Rails, mobilna naprava, odjemalec, integracija, storitve, Windows Azure, MVC, Web Forms, razlike, izdelava, Microsoft Dynamics AX, OpenCV, EuroBillTracker, Sistem poročanja o intervencijah in nesrečah, strežnik, evro bankovci, sistem za pozicioniranje, Tesseract, optična prepoznava besedila, analiza nakupovalne košarice, vpliv na organizacijo, ogrodje za ocenjevanje upravljanja storitev IT, upravljanje storitev IT, komunikacija med naročnikom in izvajalcem, ITIL, ISO/IEC 20000, testne aktivnosti, model za ocenjevanje, ogrodje za ocenjevanje, ogrodje, inkrementalni model, iterativni model, zaporedni model, agilne metodologije, socio-tehnična evalvacija, kriteriji, mobilna podpora, testna orodja, metodologija ocenjevanja, interdisciplinarni študij, nepremičnine, slikovno iskanje, sistem poročanja o intervencijah in nesrečah, sprejetost tehnologije, zadovoljstvo uporabnikov, TAM, luščenje podatkov, ICDL, Google cloud messaging, Location services, Google maps, Location Services, PHP, Google Maps, uporaba