Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Slavko Debelak

Vseh ključnih besed je 330, ki se skupaj pojavijo 580 krat.
65 ključnih besed (19.7 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 315 krat (54.31 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
110x34.92%diplomske naloge
12x3.81%Slovenija, policija, Evropska unija
10x3.17%tujci
7x2.22%migracije
5x1.59%prometna varnost, človekove pravice, prometne nesreče, migracijska politika
4x1.27%cestni promet, državljanstvo, azil, družina, varnost, mednarodne migracije
3x0.95%nasilje, suženjstvo, Schengen, vozila, policisti, inšpekcijski nadzor, zakonodaja, organizirani kriminal, mejna kontrola, trgovina z ljudmi
2x0.63%medkulturni dialog, zaposlovanje, Republika Slovenija, lokalne skupnosti, zemljiška knjiga, kultura, pridržanje, diplomacija, biometrija, religija, preiskave, dokazi, državne meje, nesreče, cerkev, država, narodne manjšine, elektronsko poslovanje, šport, kriminaliteta, motorna vozila, Schengenska konvencija, meje, izravnalni ukrepi, zapori, prekrški, zasebno varovanje, varstvo pred nesrečami, register tujcev, varna hiša, naravne nesreče, vizumi, pravice, Schengenski pravni red, preventivna dejavnost, imigracija, nepremičnine, ilegalni prehodi, humanitarno pravo
1xgostinstvo, mladoletniki, homologacija, ženski zapori, okoljevarstvene organizacije, registracija, tehnični pregled, mladoletni delinkventi, kriminalci, preprečevanje kriminala, okoljevarstvena politika, zgodovinski pregledi, ekonomske migracije, registrske tablice, register nepremičnin, pravna ureditev, mednarodni sporazumi, osebna svoboda, pripor, termovizija, tehnologija, pravobranilstvo, pravni sistemi, kvaliteta proizvodov, varstvo potrošnikov, begunci, nogomet, potrošniki, varnostna politika, Evropsak unija, odvzem prostosti, politična kazniva dejanja, kazniva dejanja, celostna skrb, notrnja politika, Slovenska vojska, pravosodje, terorizem, podatkovna baza, policijski postopki, policijsko pooblastilo, mednarodne operacije, proizvodi, zemljiški kataster, 2001-2008, sodelovanje, pravno varstvo, oklepna vozila, specialna enota, sodišča, trgovina z belim blagom, schengenska meja, mednarodne konvencije, vojni ujetniki, preprečevanje, delo na črno, carine, policijski psi, droge, mladi, igre na srečo, siva ekonomija, odvisnosti, igralništvo, schengenski sporazum, schengenski informacijski sistem, občinski program varnosti, redarji, stalno predstvavništvo v Bruslju, vera, zapor, zgodovina zapora, bivalne razmere, Ministrstvo za pravosodje, koordinacija evropskih zadev, akterji evropske unije, morala, etični kodeksi, nevladne organizacije, etika, informacijsko-dokumentacijski centri, varne tretja država, varne države izvora, avtomobili, tatvine, tajni podatki, ukrepi, prost pretok delavcev, varstvo tajnih podatkov, dostop do tajnih podatkov, letalski promet, letališča, zračni prostor, prost pretok ljudi, okoljska zakonodaja, dovoljenje za delo, dovoljenje za prebivanje, kazanske sankcije, rezidenti, emigracija, družinsko odnosi, humanotarna pomoč, mednarodno pravo, pošta, storitve, 2007, volitve, predsednik, motorna kolesa, vozniki motornih koles, tihotapstvo, management, vodenje, evidenca bivališč, registri, poštne pošiljke, pisma, poštni promet, bivališča, stalno bivališče, prebivalstvo, začasno bivališče, zaporniki, posvojitev, internet, zbiranje orožja, orožna zakonodaja, informacijski sistemi, vodenje evidenc, prostovoljstvo, aplikacija e-rojstva, orožna kultura, orožje, religije, toleranca, verstva, integracija, integracijski program, politična participacija, bivanje tujcev, prostovoljno delo, prostovoljec, rehabilitacija, pravno svetovanje, obsojenci, meddržavni sporazumi, Centralni register prebivalstva, e-storitve, e-uprava, sodno varstvo, prekrškovni postopek, policijske uniforme, uniforme, neprofitne organizacije, zakonito priseljevanje, tujsko pravo, promet, zaposlovanje tujcev, večkulturna skupnost, nadlegovanje, zemljiški dolg, hipoteka, zastavna pravica, izterjava, matične knjige, matični register, državne matične knjige, Hrvaška, prebivališče, večkratno državljanstvo, dvojno državljanstvo, Zakon o državljanstvu, smučanje, upravljanje smučišč, osebni status, nadzor, elementarne nesreče, varstvena politika, mednarodne konference, turistična dejavnost, kongresna dejavnost, ADIT, mobbing, komunikacija, delovno mesto, zaprta oseba, prisilna sredstva, športne prireditve, sile za zaščito, varnostni ukrepi, organizacija, pooblastila, pravosodna policija, upravne enote, vrhunski šport, biometrični podatki, bonitetne informacije, informacije javnega značaja, potne listine, kraja identitete, preventiva, policijska pooblastila, poslovne informacije, informacije, policijsko delo, mejna problematika, Republika Hrvaška, policijska uprava, preventivno delo, listine tujcev, vizum, avtošola, usposabljanje kandidatov, lokalna skupnost, mladostniki, konflikti, Zahodni Balkan, vizumska politika, narodne skupnosti, liberalizacija, komuniciranje, romi, prometna vzgoja, tehnični pregledi, voznik začetnik, center za socialno delo, detektivska dejavnost, manjšina, etnična skupnost, Piranski zaliv, državna meja, Pomurje, Policijska uprava Celje, prometna strategija, krizni center za mlade, občinsko redarstvo, prosti preudarek, strokovna usposobljenost, policijske aktivnosti, varnost cestnega prometa, Dunajska konvencija, diplomati, državna uprava, diplomatski protokol, protokolarni dogodki, reševanje, protokolarni objekti, diskrecijska pravica, mednarodna zaščita, Zakon o verski svobodi, verska svoboda, verska skupnost, javne prireditve, javni shodi, hitrostne dirke, Zakon o javnih prireditvah, vozniški izpit, avtošole, potni list, osebna izkaznica, ponarejanje, prenarejanje, vozniki, listina za potovanje, okoljevarstvo