Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Radoš Šumrada

Vseh ključnih besed je 173, ki se skupaj pojavijo 311 krat.
27 ključnih besed (15.61 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 165 krat (53.05 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
36x21.82%geodezija
31x18.79%diplomska dela
27x16.36%UNI
14x8.48%GIS
5x3.03%VSŠ
4x2.42%prostorski podatki, 3D-model, geografski informacijski sistem
3x1.82%zbirni kataster GJI, diplomska naloga
2x1.21%Google Earth, gospodarska javna infrastruktura, metapodatkovni sistem, magistrska dela, urbana oprema, odprta koda, lokalni prostorski podatki, INSPIRE, metapodatek, KML, geografski operacijski sistemi, prostorske analize, UML, prostorski podatek, tehnična dokumentacija, terenski računalnik, metapodatkovni standard
1xprojektni management, zakonodaja, aplikacija, informacijski sistem, PostgreSQL/PostGIS, baze podatkov, razvoj, digitalna os ceste, model kakovosti, sončna energija, zemljiški kataster, ISO standard, elektronske komunikacije, REZI, ZK GJI, GRASS GIS, geodetski načrt, topografski ključ, spletni GIS, DBMS, geomorfologija, digitalna obdelava posnetkov, analiza lokalnih oken, digitalni model reliefa, KML jezik, fotovoltaika, modeliranje stavb, cenovna politika, metapodatki, Eurogeographic, mobilni GIS, ureditev katastrske meje, digitalni katastrski načrt, odjemalci, nacionalne geodetske uprave, ISO 9001, sistem vodenja kakovosti, kakovost, metapodatkovna entiteta, metapodatkovni element, GJI Manifold System, Komunalno podjetje Velenje, tehnologija GIS, medmrežje, DMR, DMV, podatkovni niz, UML diagram, uporabniški profil, evidentiranje meje, urejanje meje, medmrežje in GIS, spletne storitve, X3D-jezik, modeliranje reliefa in stavb, baza podatkov, wiki, Microsoft Access, Oracle, algoritem, vektorska podatkovna baza, cestna navigacija, modeliranje, metodologija modeliranja, postopki v katastrih nepremičnin, kriteriji, večkriterijsko vrednotenje (VKV), topologija, ceste, podatkovni sloj, ERP, plastnice, geografsko utežena regresija, jedrna gostota, napovedovalni model, pojavljanje požarov, požarna ogroženost, gradbeništvo, disertacije, gozdni požar, tipi goriv, gozdni sestoj, plinska infrastruktura, računalništvo v oblaku, internet, spletni servisi, AutoCAD Map 3D, Kras, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, vtičnik, analiza, telekomunikacijsko omrežje, prenos podatkov, vektorizacija, sledenje poti, mrežne analize, vodovod, kanalizacija, operativni kataster, zajem podatkov, pretvorba podatkov, javna razsvetljava, prosto dostopen program, Quantum GIS, energetsko knjigovodstvo, energetska izkaznica stavbe, kartografsko modeliranje, učinkovita raba energije, splet, PISO, prostorski podatki za spletni prikaz, Gogle Zemlja, digitalni ortofoto, tehnologija Ajax, interaktivna karta, geoportal, Švica, spletni portal, model terena, predšolska likovno-pedagoška praksa, mejna obravnava, ureditev meje, programsko orodje TachyCAD, ISO 19110:2005, algoritmi za iskanje optimalnih poti, navigacijski sistemi, objektni katalog, Geodetska uprava RS, Agencija RS za okolje, GPL, odjemalec, strežnik, MapServer, PostGIS, iObčina, PostgreSQL, prosto programiranje, geografski informacijski sistemi, odprtokodni programi, Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI), Centralna evidenca prostorskih podatkov (CEPP), spletne aplikacije, GIG, odprtokodno programje, topografske analize, terenska skica