Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bojan Golli

Vseh ključnih besed je 74, ki se skupaj pojavijo 80 krat.
6 ključnih besed (8.11 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 12 krat (15 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x16.67%kotaljenje, sevanje, sončni kolektor, zakoreninjene predstave, sončna energija, svetila
1xizkoristek, alternativni viri energije, videoposnetki, Newtonovi zakoni, poskusi, vzmeti, rolerji, prosti pad, intenziteta svetlobe, grafen, površinski defekti, HOPG, žarnice, stene, zrak, človeški glas, jakost zvoka, ohlajanje, toplotno sevanje, kondukcija, izhlapevanje, energija, drsenje, trki, tehniški dnevi, meritve, inštrumenti, kot, pevki, akustika, zvok, jedrski razpadi, radioaktivni izotopi, tuneliranje, izkoristek zvočnika, Luna, digitalni fotoaparat, gostota aktivnih stanj, bliskavica, črna luknja, kinetika, fizika, učinkovitost absorpcije, pojemanje svetlobnega toka, radon, poskus, kemiluminscenca, samostojno eksperimentalno delo, energijska gostota, fosforescenca, poučevanje, video posnetki, energijski procesi, spektrometer, tunelski mikroskop v zraku, oko, konvekcija, barvilo, svetloba, metoda Monte Carlo, Kemiluminiscenca, odboj, spekter, met kocke, Energijska kriza, radioaktivnost, tekmovanje za Stefanovo priznanje, impedanca zvočne tuljave