Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Helena Smrtnik Vitulić

Vseh ključnih besed je 45, ki se skupaj pojavijo 57 krat.
6 ključnih besed (13.33 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 18 krat (31.58 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x44.44%čustva
2x11.11%otroci s posebnimi potrebami, mladostniki, možgani, gibanje, inkluzija
1xosebnostne značilnosti, učna uspešnost, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, slabovidnost, Gibanje, slepota, disleksija, terapevtski pes, učenci, poučevanje, zdrava prehrana, samospoštovanje, pismenost, aktivnosti s pomočjo živali, razredni učitelji, trening socialno-interaktivnih veščin, psihosocialni razvoj, strategije uravnavanja čustev, lažja motnja v duševnem razvoju, gibalna ustvarjalnost, zgodnje otroštvo, pripovedne sposobnosti, motorični razvoj, zaznavanje razredne klime, predpisalne spretnosti, čustva v šoli, troci s posebnimi potrebami, ustva, spodbujanje, govorno-jezikovni razvoj, prepričanja, učitelji, vrstniško nasilje, učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, rezilientnost, spodbujanje rezilientnosti, gibalne dejavnosti, preprečevanje