Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Patricio Bulić

Vseh ključnih besed je 412, ki se skupaj pojavijo 786 krat.
110 ključnih besed (26.7 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 484 krat (61.58 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
48x9.92%diplomske naloge, računalništvo
33x6.82%računalništvo in informatika
28x5.79%visokošolski strokovni študij
20x4.13%univerzitetni študij
16x3.31%mikrokrmilnik
12x2.48%Android
11x2.27%ARM
10x2.07%FreeRTOS
9x1.86%FPGA
8x1.65%vgrajeni sistemi, OpenCL
7x1.45%Bluetooth
6x1.24%vgrajeni sistem
5x1.03%vgrajen sistem, C, RFID
4x0.83%CUDA, STM32F4 Discovery, STM32F4-Discovery, VHDL
3x0.62%varnost, STM32F4, C#, kalibracija zaslona, Raspberry Pi, GPS, kontrola dostopa, vremenska postaja, zvok, tehnologija RFID, mobilna aplikacija
2x0.41%strežnik, Linux, zvočni tlak, USR-TCP232-T, digitalno procesiranje signalov, Atlas EZO Dissolved Oxygen kit, DHT22, Adafruit FONA, knjižnica, nadzor, ribogojnica, zvočna moč, rekonstrukcija signala, Kalmanov filter, procesor, življenjska doba skupkov elektronov, fizika osnovnih delcev, Qt, EPICS, pospeševalnik delcev, drseče povprečje, prileganje eksponentne funkcije, naprava, tiskano vezje, Kontrolni sistemi, paralelnost, CNC, EKG, STM32F4Discovery, zvočni nivo moči, nadzorni program, Android aplikacija, RFID tehnologija, sistem za avtomatizacijo hiše, Wi-Fi Direct, ST32F407, diagnostika, CAN, OBDII, zatemnjevanje, računalništvo in matematika, Arduino, rezanje šivov, prilagajanje velikosti slik, avtomatizacija, centralno ogrevanje, UART, daljinsko upravljanje, brezžični vmesnik, Pitotova cev, senzor, LCD zaslon, BeagleBone, senzorji, alarm, lokalni pomnilnik, alarmni sistem, razvojni vgradni sistem, bluetooth, spletni vmesnik, podatkovna baza, nadzorna plošča, elektronsko vezje, krmiljenje naprav, vmesnik GPIO, vmesnik UART, delovne skupine, Maxbotix MB7060, vizualizacija, zbirni jezik, STM32F4DISCOVERY, operacijski sistem, MQTT, Pametna hiša, internet stvari, razvojna plošča, RTOS, STM32F7
1xnaprava za graviranje, laserska dioda, operacijski sistem za delo v realnem času, spletna stran, programski vmesnik, koračni motor, kontrolni sistem, diskretna Fourierjeva transformacija, undulator, svetlobni efekti, arduino, merjenje vremenskih podatkov, nizkotonski zvočnik, vizualizacije, Modbus, standard MIFARE, mikrokrmilnik ARM7, sklad mikroNet TCP/IP, vgrajeni operacijski sistem SmartX, prikazovalnik s tekočimi kristali DOGL-128, sklad uIP TCP/IP, zaslon na dotik, Multipliers, analiza slik, temperaturni senzor DS18B20, analogno-digitalna pretvorba, strežniki TANGO, plavajoča vejica, Xilinx Virtex-6, konvolucijsko jedro, konvolucija, korekcijske tuljave, LCD, Intel, Cortex, kontrolo dostopa, Atom, x86, psevdo terminali, okolje EPICS, vrstični ukazni vmesniki, arhitektura, VLSI, TCP/IP, mehka tkiva, avtomatska prepoznava, protokol, nizka poraba moči, standardne celice, sinteza, mikroprocesor, spletni terminal, uglaševalec, senzor MPL115A2, vmesnik WSGI, programski jezik Python, senzor DHT11, sprejemnik MAX-6, Power-efficient processing, kontrola pristopa, RF, Truncated multipliers, ARM Cortex M4, IaaS, poraba virov, intervalometer, D3.js, Contrail, graviranje, naprava CNC, stm32f4-discovery, Logarithmic multipliers, simulacija N-teles, vzporedno računanje, grafična kartica, Barnes-Hutov algoritem, računalniška aritmetika, magisteriji, logaritemski številski sistem, binarno množenje, algoritem rezanja šivov, splošno namensko računanje na GPE, simulator video igralnega avtomata, igralni vmesnik, SQL baze, odprta koda, UPS, SMS, UNMS, CS121, Arithmetic circuit design, Approximate computing, vodilo, PCI, komunikacijski protokol, strojni vmesnik, gonilnik, pametni telefoni, dimenzije zaslona, velikost zaslona, mikroskop, digitalna naprava, satelitski sistemi, grafično procesna enota, paralelno računanje, navigacijski satelitski sistemi, strojna oprema, uporabniški vmesnik, Ruby, programska oprema, sortiranje, RFID značka, SCADA, grafični vmesnik, rastlinjak, OMRON, C200HX, serijska komunikacija, krmilnik pomnilnika, pomnilnik DDR SDRAM, NTP, HTTP, oddaljeno krmiljenje, Booth encoding, značka RFID, termostat, Controller Area Network, pristopna kontrola, avtomobilska diagnostika, On Board Diagnostics, grafični uporabniški vmesnik, skladišče, brezžični komunikacijski modul XBee, krmiljenje razsvetljave, krmiljenje, XBee, mikrokrmilniki, čitalnik RFID, radio frekvenčna identifikacija, SMS sporočila, barvna interpolacija, Bayerjev filter, izdelek, strategija, komisioniranje, hodnik, atom, CMOS senzor, centralna procesna enota, problem N teles, silhueta, XCP, strojna izvedba igre, tetrimino, tetris, končni avtomati, UNI-VGA, branje senzorjev, VGA, BDF, razhroščevanje., USB, C++, Fouriereva transforma- cija, Dopplerjev pojav, QT, vohljač, RS232 komunikacija, SAS on-line sistem, sistem na čipu, Xilinx Zynq, razčlenjevalnik, prevajalnik, ANTLR, razhroščevalnik, ANT, Graf, Android., ANT+, HIP, signal RS232, osciloskop, Vivado, AXI, signali, vzorčenje, servomotor, proženje, Doppler radar, vozilo, measurements, power efficiency, throughput, low energy, usmerjanje v omrežju, Vgrajen sistem, topologija omrežja, brezžični senzorji, performance, pozicioniranje, zaslonska slika, aktuator, pameten protivlomen sistem, vgrajena naprava, krmilno omrežje, csharp, opencl, zagon, GNU/Linux, polinom, FP, LNS, aproksimacija, enakomerna aproksimacija, OBD, digitalno načtrovanje, Remezov algoritem, aritmetika, graf, Računalniška vezja, produkcija, U-boot, Rekonfiguracija, računalniška arhitektura, rolka, računalniška organizacija, pospeškometer, Qwt, Node-RED, simulator baterije, baterijski hranilnik, Mikrokrmilnik, Relejsko stikalo, Glasovna kontrola, Zasebnost, Varnost, Buildroot, pametno električno omrežje, Xamarin, Xamarin.Forms, Xamarin. Shell, avtokorelacija, NFC, aktivacija, Mobilna aplikacija, Avtomatizacija, IoT, splošnonamensko računanje na grafičnih procesorjih, interdisciplinarni študij, CAN-FD, pametne naprave, podatkovne baze, večjedrna CPE, GPE, paralelno izvajanje programske kode, difuzijska enačba, lokalni anestetiki, mikrokrmilne knjižnice, openMP, superračunalnik, paralelizacija, protokol TCP/IP, nevron, serijski vmesnik UART, .Net, API, razvrščevalnik, FFT, FlexRay, ESP32, Bluetooth Low Energy, Bayesian inference, Wi-Fi, avtodom, avtomobilski komunikacijski protokoli, krmilnik, heterogeno, SYCL, WinCC OA, vzporedno, JIT, solarni modul, merilec hitrosti, automatic differentiation, graphics processing units, PIC32, stenski terminali, spektralna analiza, GPU, vzporedna implementacija, Adaptive histogram equalization, Contrast limited adaptive histogram equalization, Fourierov transform, lte-m, povezljivost, kondicijska pripravljenost, VO2max, sledilnik, iot, nb-iot, gps, telerentgenogram